Cheats, Codes, Walkthroughs en Tips voor Minecraft

Op zoek naar game cheat codes voor Minecraft? Dan is InsideGamer de juiste plaats om te zoeken. Alle Minecraft cheats kun je namelijk op deze pagina vinden!


Hieronder volgen cheatcodes voor de pc-versie van Minecraft.


Commands-codes


Open de command bar via de 'c'-toets. Vervolgens kun je de volgende codes intypen. Deze werken alleen in de singleplayer en met de optie cheats aan.


ascend - Verplaatst je naar het platform boven je.
atlantis - Zet 'Atlantis Mode' aan.
biome - Vertelt je in welke biome je op dit moment bent.
bring - Brengt een gespecificeerde entiteit naar je toe.
cannon - Schiet een TNT-block naar de plek waar je naar wijst.
chest - Geeft je controle over kisten.
Clear - Maakt de console leeg.
clearwater - Zet de helderheid van het water aan of uit.
clone - Maakt een kopie van het blok waar je naar wijst.
confuse - Maakt groepen vijanden verward.
cyclepainting - Schakelt tussen het schilderij waar je naar wijst.
damage - Zet speler damage aan of uit.
defuse - Zet alle TNT in de buurt uit.
descend - Verplaatst je naar het platform onder je.
destroy - Vernietigt het huidige item.
difficulty <0/1/2/3> - Past de moeilijkheidsgraad aan.
dropstore - Verplaatst alles in je inventory naar een kist die naast je verschijnt.
duplicate - Kopieërt de huidige item stack die je bezit.
explode - Laat een explosie in je omgeving afgaan.
falldamage - Zet schade van het vallen aan of uit.
firedamage - Zet schade van vuur aan of uit.
flammable - Bepaalt hoe snel een blok waar naar gewezen wordt verbrandt.
fly - Geeft de speler de optie om te vliegen.
freeze - Bevriest vijanden zodat ze niet kunnen bewegen of aanvallen.
goto - Ga naar een waypoint.
grow - Laat alle vegetatie en bomen op de map groeien.
heal - Maakt de speler beter.
health - Vult het leven van de speler tot een specifiek niveau.
help - Geeft meer informatie over een specifieke commando.
home - Teleporteert de speler naar het spawnpunt.
infiniteitems - Zet een oneindig aantal items aan of uit.
instantkill - Doodt een speler zodra je hem raakt.
instantmine - Zet 'instantmine' aan of uit.
instantplant - Laat iets dat je plant meteen groeien.
itemdamage - Zet het breken van een item aan of uit.
jump - Verplaatst je van waar je bent naar waar je naartoe wijst.
keepitems - Laat je je items houden nadat je sterft.
kill - Doodt de huidige speler.
killall - Doodt alle vijanden.
killnpc - Doodt alle levende wezens in de buurt.
light - Zet permanent licht aan of uit.
listwaypoints - Toont alle waypoints op de map.
longerlegs - Maakt je benen langer.
mobdamange - Vijanden kunnen je geen pijn meer doen.
platform - Plaatst een glazen blok onder je voeten.
rename - Hernoem een command name naar een nieuwe command name naar keuze.
ride - Laat je op elk levende wezen waar je naartoe wijst rijden.
setspawn - Laat je een spawnpoint op een specifieke plek plaatsen.
setspeed - Bepaalt de snelheid waarop een speler beweegt.
skin - Geeft de speler een willekeurige Minecraft-skin.
slippery - Maakt het gekozen blok slipperig.
spawn - Spawnt een willekeurig wezen.
spawnportal - Spawnt een portal in de buurt.
superheat - Verandert alle items in hun gesmolten vorm, bijvoorbeeld: zand verandert in glas.
tele - Teleporteer naar een specifieke coördinaat.
useportal - Teleporteert je naar de Nether. Gebruik de command opnieuw om terug te gaan.
waterdamage - Zet schade van water aan of uit.
weather - Verandert het weer.
world - Bestuurt de gamesave vanuit de Command bar.


Wil je zelf een cheat plaatsen? Lees dan eerst de regels hiervoor.

Nieuwe cheat

Voeg Smiley of Attachment (bijvoorbeeld een YouTube-video)