1. SimCity Preview - Een verkiezingsprogramma

SimCity Preview - Een verkiezingsprogramma

Zeer gewaardeerde Sims, inwoners van New Flagstaff, mijn vrienden. Wij staan aan de vooravond van één van de belangrijkste keuzes ooit. Gaan wij door op de wiebelige weg van burgemeester Simon City; de weg van kleinschalige landbouwnijverheid, bureaucratische strubbelingen en aartsconservatieve bestuurlijke opvattingen? Of slaan we een nieuwe weg in; een weg waarbij we vertrouwen op onze befaamde volhardendheid en wedijver, opdat deze positieve eigenschappen ons groeipotentieel tot grote hoogte stuwen en de huidige trend van economische en culturele stagnatie eindelijk doorbreken. Ik kies voor de laatste weg; de weg van hoop en bloei, economische opkomst en een florerende cultuur en van samen leven en samen delen. Als dit ook uw weg is, vertrouw ik op uw steun bij de burgemeestersverkiezing van 5 maart aanstaande.

Als u mij tot uw burgervader verkiest zal ik de hoogste prioriteit geven aan het op peil brengen van onze openbare voorzieningen. Te lang heeft burgervader Simon City bijvoorbeeld beknibbeld op het stedelijk onderwijs. Klassen zijn samengevoegd en zijn buitenproportioneel groot geworden, waardoor er te weinig tijd is voor individueel onderwijs. Tegelijkertijd is er gesneden in het aanbod van schoolbusvervoer, resulterend in overvolle bussen en te lange wachttijden. Het is mijn grote wens en voornemen om Wichita Elementary School uit te breiden met een drie verdiepingen tellend bijgebouw, alsmede het busvervoer op peil te brengen met de aanschaf van drie extra schoolbussen. Daarnaast zal ik binnen afzienbare tijd proberen een hoger onderwijsinstelling naar New Flagstaff te halen, mogelijkerwijs in de vorm van een interstedelijke universiteit.

Deze voorgenomen groei in onderwijsaanbod gaat gepaard met een toename in arbeidsvraag; er moeten immers nieuwe docenten, ondersteunend personeel en buschauffeurs worden aangetrokken. Hoewel deze vacatures deels kunnen worden ingevuld door huidige inwoners van New Flagstaff, is de arbeidsvraag van dusdanige omvang dat een groot deel van de arbeidskrachten van buiten onze gemeenschap moet komen. Zij zullen zich, zo is de verwachting, binnen afzienbare tijd in onze stad vestigen.

Ik ben mijzelf er terdege van bewust dat niet iedere New Flagstaffiaan blij is met deze immigratiestroom, maar de effecten van deze bevolkingsgroei zijn veelal positief. Vooral vanwege de nieuw te realiseren woningen, die - zo blijkt uit een doorrekening van mijn programma door de rekenmeesters van het Regionaal Planbureau (RPB) - er eigenhandig voor zorgen dat de bouwsector uit het slop wordt getrokken. De grotere baanzekerheid voor zowel bouw- als onderwijzend personeel heeft een positief effect op de koopkracht, zo blijkt uit de door het RPB aangeleverde koopkrachtplaatjes.

Omdat de koopkrachtigere inwoners meer geld te besteden hebben, zal de verbetering in koopkracht resulteren in een groei van onze commerciële sector. Er moeten immers genoeg winkels zijn om het geld in te spenderen en genoeg banken om het overtollige geld bij op te sparen. Ik zal de commerciële groei faciliteren door twee hectare grond beschikbaar te stellen voor de vestiging van een commercieel centrum. Daarnaast zal het Stedelijk Departement van Financiën een tijdelijke belastingverlaging voor startende ondernemers invoeren, om zo een verdere groei van de werkgelegenheid en plaatselijke economie te bewerkstelligen.

Helaas heeft de vergroting van de commerciële sector ook een significante industriële groei tot gevolg, aangezien de grotere vraag naar (luxe)producten vraagt om meer productiecapaciteit. Zoals u allemaal weet zal deze industrie voor een toename van de luchtvervuiling zorgen, maar als uw burgemeester zal ik er alles aan doen om dit noodzakelijk kwaad zoveel mogelijk te beperken. Dit hoop ik te bereiken door de stichting van een industrieterrein aan de noordwestkant van New Flagstaff, aangezien constante windstroom vanuit zee de vervuilende lucht van onze stad af zal drijven. Tevens zal ik ter compensatie van deze milieuvervuiling extra ruimte vrijhouden voor groenvoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van middelgrote tot grote stadsparken.

Zoals gezegd zal de wind een groot deel van de vervuilende lucht landinwaarts voeren. Hierdoor confronteren wij onze buurstad Prescott met een toename in luchtvervuiling. Om deze 'schuld' te vereffenen, zal ik investeren in een nieuw hoofdbureau van onze plaatselijke politie, zodat deze regionale slagkracht krijgt. Op deze manier kunnen wij onze nieuw aan te schaffen politiehelikopter, alsook een extra surveillancewagen inzetten om de grote criminaliteit in gokstad Prescott terug te dringen.

Prescott is niet de enige buurstad waarmee wij intensiever willen samenwerken. Ook forenzenstad Winslow kan rekenen op samenwerkingsverzoeken van onze zijde. Met de residentiële, commerciële en industriële groei in New Flagstaff hebben we namelijk weinig ruimte meer over voor een goede waterzuiveringsinstallatie. Aangezien Winslow reeds beschikt over een goede waterzuivering zal ik een verzoek doen om ons rioleringssysteem aan te sluiten op hun riolering, zodat wij alsnog kunnen genieten van een 'frisse' riolering.

Wat mij betreft blijft de interstedelijke samenwerking hier niet bij, maar realiseren we binnen een termijn van tien jaar een gezamenlijke, internationale luchthaven. Deze luchthaven biedt passagiers vanuit het hele land de mogelijkheid te gokken in gokwalhalla Prescott, maar heeft New Flagstaff ook ontzettend veel te bieden. Zoals gezegd ben ik namelijk voornemens om de stad een culturele boost te geven, en wel door de bouw van een architectonisch hoogstaande expo en een megalomaan sportstadion. Deze complexen bieden ons de mogelijkheid exposities, concerten en sportevenementen van internationale allure te organiseren. Internationale gasten zullen de regio bijna allemaal via de gezamenlijke luchthaven binnenkomen.

Het Regionaal Planbureau heeft berekend dat de combinatie van al deze maatregelen zal zorgen voor een ongekende welvaartsgroei. De bevolking zal de komende jaren flink groeien, tot 100.000 inwoners in 2025, maar ook de werkgelegenheid- en koopkrachtgrafieken laten een positieve lijn zien. Een verschil tussen dag en nacht, wanneer u het vergelijkt met het doorgerekende plan van zittend burgemeester Simon City, waarbij de koopkracht daalt en de werkgelegenheid in het gunstigste geval stagneert. Het is dus aan u, mijn waarde vrienden, om te bepalen welke weg wij inslaan. Is dit mijn weg, dan vertrouw ik op uw steun bij de burgemeestersverkiezing van 5 maart aanstaande.

Was getekend,

Joey de Mol

Kandidaat burgemeester New Flagstaff

Dit artikel delen

Over de auteur

Reacties

 • waarom zien al die steden er zo klein, leeg en kinderlijk uit?

 • Het moet een modelwereld voorstellen dus ik weet niet of je het kinderlijk moet noemen. Tenslotte zou je computer overbelasten aangezien deze game meer draait om de diepte in de engine dan de grote.

 • Die leegte komt doordat het nu 3D is denkik. Rollercoaster tycoon 3 had het zelfde probleem. In 3D lijkt daar ook alsof alle bouwsels leger zijn/voelen, dan bij de voorgaande delen.

 • Bij RCT3 was de balans gewoon naar de klote :P  Heb de game net even gespeeld en de steden zijn wat voller als dat je hier ziet :)

 • Hoe vol je steden zijn hangt af van wat voor een bouwsels er staan. Als je een gebied aanlokkelijk maakt voor 'high density' gebouwen (wolkenkrabbers of grote appartementencomplexen), dan wordt er gelijk meer ruimte in beslag genomen dan met de woonwagenwijkjes die er in het begin opkomen.

 • @markiewong als het een modelwereld is, mogen er zeker geen honden in, of wel?

 • de video staat privé :(

 • @Heren van IG: De video moet nog op openbaar gezet worden :)

 • Onze excuses, is nu gefixt!

 • Verder nog iets van kritiek te melden in deze preview of is echt alles koek en ei met deze recla…. 'preview'?

 • Top, kan niet wachten !

 • Top, kan niet wachten !

 • Top, kan niet wachten !

 • Wat een geweldige game wordt/is dit zeg, damn, wat duurt het dan ineens toch lang voordat het maart is ;)

 • Wat een geweldige game wordt/is dit zeg, damn, wat duurt het dan ineens toch lang voordat het maart is ;)

 • Mijn Pc trekt deze game niet ik moet alles op low zetten heb ik bij de beta gemerkt. Echt jammer. En ja ik zou mijn pc kunnen updaten maar dat kost mij veels te veel geld.

 • AMD Phenom II x6 + GTX 560 = alles op ultra, meestal speel ik games op medium-high. Zo zwaar is de game niet.

 • Damn wou dat ik deze game kon spelen.

 • Helaas, Hoester is al burgermeester.

 • Grote +1 voor de video en het artikel. Nice Joey!  En de bèta is supertof!

Plaats reactie

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.

Log in om te reageren