1. Superpowered part4: 80 AUM

Superpowered part4: 80 AUM

Het plot verdikt zich jongens, waarom is 7threst Minister President? Wat gaan onze helden er aan doen? Je leest het nu in Superpowered deel 4!

80 AUM

“Is hij gek geworden?” Eend zat nog steeds een enorme stampij te maken voor de computer. Hij ging maar door over hersenspoeling, samenzweringen... Hij had eerder aangegeven dat hij sinds de ontploffing een soort verhoogde intelligentie had verkregen. Had dit hem over het randje geduwd?  Zat er een draadje bij hem los? Blitsmeister vroeg zich af of ze allemaal niet gewoon gek waren geworden, posttraumatische stress ofzo. Dit verzin je namelijk niet, Henkie die portals opent naar woestijnen, Vlaflip die levend verbrand en geen wondje heeft daarna... Eend verstoorde zijn gedachtengang: “Geloof me jongens, er is iets compleet mis.” De groep geloofde hem niet, maar opeens klonk er een stem. “Hij heeft gelijk.” De groep keek om zich heen om te kijken waar de stem vandaan kwam, maar ze zagen niemand. “Tidow, kun je het ze vertellen?” klonk de stem weer. Tidow draaide zich om, en praatte schijnbaar tegen het luchtledige. “Weet je het zeker?” vroeg hij. Een instemmend antwoord volgde. “Oke...” Tidow draaide zich weer richting de groep. “Jongens, er is nog iets wat we nog niet besproken hebben, Linius Palitax staat hier, hij is onzichtbaar sinds de meeting.” Weer steeg een enorm rumoer op uit de groep. Tot ze opeens één van Ridleys appels uit zijn schaal op zagen stijgen, deze door de kamer zweefde en er opeens een onzichtbare hap uit genomen werd. “Geloven jullie het nu?” vroeg de stem.

Het bleef even stil in het huis van Ridley... “Je zei dat ik gelijk had.” Begon Eend. “Zou je dat kunnen toelichten? Het bleef even stil, en iedereen bleef staren naar de zwevende appel. “Jullie zijn er van overtuigd dat jullie van Noise houden en dat 7threst minister president is... Ik kan me er niets van herinneren dat dit ooit zo was.” De groep staarde in ongeloof naar de appel totdat Aiii de stilte doorbrak. “Jongen, ik hou al jaren van Noise en ik heb zelf op 7threst gestemd. Wil je zeggen dat ik niet weet wat ik doe ofzo?” De rest van de groep brak wederom uit in rumoer. Blitsmeister zag dat Tidow en Eend angstvallig stil bleven. “Dat is precies wat we willen zeggen. Iets of iemand heeft jullie herinneringen aangepast.” Het idee was te absurd voor Blitsmeister om serieus te nemen. Ook hij herinnerde zich het moment dat hij in het stemhokje 7thrests zijn naam aan kruisde...” Eend liep weer naar de computer en wees op het scherm. “Kijk dan, er is niets over vinden dat eerder aangemaakt is dan de datum waarop onze meeting was. Geen krantenberichten die er iets over zeggen, geen wikipedia pagina’s... niets.” Blitsmeister wachtte zijn beurt af en keek op het scherm. Hij probeerde zich te beheersen en browsde langs een aantal pagina’s. Eend had gelijk. 7threst was al een lange tijd Minister President, maar er waren geen berichten over hem. Wel over Mark Rutte, die in de oppositie zat. En 3 weken geleden was er geen noise te ontdekken in de top 40, terwijl hij er deze week van overliep. “Maar... wie of wat doet dit dan?” De groep bleef stil totdat Tidow deze verbrak. “Wie heeft hier baat bij?”

De sfeer in de groep was geladen, iedereen zat er nogal verslagen bij. Blitsmeister zat op een bank naast Marianne en Aiii. Niemand durfde iets te zeggen, Blitsmeister durfde niet eens te hard te ademen, om de stilte maar niet te verbreken. Dit was gestoord, nog geen week geleden waren ze allemaal normale mensen, met normale gebeurtenissen in hun leven. Nu hadden ze opeens superpowers en blijkt iemand waarvan hij dacht dat het een vriend was deze op grote schaal te misbruiken. Hij voelde zijn haren recht overeind staan en prikkels stroomden door zijn ruggengraat. Hij probeerde het tegen te houden om zich te laten gaan, boos te worden en zaken te vernielen. Aiii verbrak de stilte. “Wat doen we hieraan?” De groep keek hem aan, op hun gezichten was te lezen dat ze geen zin hadden om te reageren. “Maar er moet iets aan gedaan worden...” dacht Blitsmeister bij zichzelf. “We moeten hem stoppen.” Gooide hij in de groep. De groep begon weer een beetje tot leven te komen. “Hoe? Kennelijk kan hij onze hersenen beïnvloeden...  als we voor hem staan kan hij het ons weer doen vergeten...” antwoordde Tidow. Blitsmeister keek naar een lege plek op de bank, waarvan hij wist dat hij eigenlijk niet leeg was. “Hoe kan het zijn dat Linius niet beïnvloedt wordt door hem?” De groep bleef stil, totdat Eend zijn duit in het zakje deed. “Ik neem aan dat wat hem onzichtbaar maakt hem ook beschermd tegen de invloed van 7threst. Hoe of wat... dat is pure speculatie.” In het hoofd van Blitsmeister begon zich een plan te vormen. Nibbler werkte sinds een tijdje bij de tweede kamer, met zijn hulp zouden ze eventueel wel binnen kunnen komen. Linius zou vervolgens 7threst knock-out kunnen slaan en dat zou hopelijk zijn invloed verbreken. Hij legde dit aan de groep voor en na lang overleg en enige aanpassingen werd het plan aangenomen.

De volgende dag zou het gaan gebeuren. Nibbler was bij de groep gehaald en was al snel overtuigd van het feit dat 7threst hen mentaal beïnvloedde. Nibbler zou hen De Binnenhof binnen smokkelen waarna ze het zelf moesten regelen. Blitsmeister zelf, Tidow, Aiii Linius en Eend zouden het moeten klaren. Waarbij elk van hun krachten ingezet zouden moeten worden. Aiii had geopperd dat Henkie misschien wel gewoon een portal zou kunnen openen, direct het torentje in. Maar enige experimenten maakten duidelijk dat Henkie moeite had zijn portals te richten. Het risico om in een muur, 50 meter in de lucht of in de Sahara terecht te komen was te groot. Blitsmeister hoopte dat het plan zou werken, anders zou hij vijf man misschien in levensgevaar brengen. Ze gingen wel achter de Minister President van Nederland aan... Maar het zou lukken, en anders kon hij altijd nog zijn laatste kaart spelen...

Vroeg in de ochtend zaten Blitsmeister, Aiii, Tidow en Eend in een auto voor De Binnenhof. Linius was in de buurt, maar onzichtbaar. Ze hielden de voordeur in de gaten. Nibbler zou ieder moment naar buiten kunnen komen om hen naar binnen te loodsen. De deur ging open en een aantal mensen kwamen naar buiten. Geen Nibbler... “Is hij bang geworden?” Vroeg Tidow. Blitsmeister bleef naar de deur staren en hoopte dat dit niet de waarheid zou zijn. Weer sloeg de deur open en deze keer kwam Nibbler wel naar buiten. Hij holde naar de auto en trok de deur open. “Snel, we hebben niet veel tijd.” Ze stapten uit de auto en volgden Nibbler, deze deelde ondertussen perspassen uit. Aiii bleef in zijn Skoda zitten, als getaway driver. “Als mensen jullie zien denken ze dat jullie journalisten zijn. Dat zal jullie genoeg tijd bieden om jullie plan uit te voeren. Blitsmeister knikte en ze liepen gezamelijk het gebouw binnen. Eenmaal binnen wees Nibbler een gang in, “volg deze gang en je komt bij het torentje uit. Ik ga de andere kant op. Als jullie gepakt worden weet ik van niets.” Nibbler liep weg en Blitsmeister richtte zich tot de groep. “Jullie weten wat jullie moeten doen.” Eend en Tidow liepen naar een deur toe en openden deze terwijl Blitsmeister hoopte dat Linius hem zou volgen. “Ben je er nog?” vroeg hij terwijl ze hun weg vervolgden naar het torentje. “Ja.” Hoorde hij zachtjes een stem zeggen.

Ze kwamen bij een deur aan, elektronisch vergrendelt en gekoppeld aan een alarm. “Oké jongens, doe jullie ding.” Tidow en Eend zouden de beveiliging van de Binnenhof uitschakelen. Tidow zou zijn  ding doen met de bewakers terwijl Eend het computersysteem hackt en de beveiliging uitschakelt. Hij staarde naar het lampje van de beveiliging naast de deur die nog altijd groen bleef. Hij keek om zich heen of er geen mensen aan kwamen, maar het bleef rustig. De zogenaamde Minister President maakte lange dagen en op dit tijdstip zou hij één van de weinigen in het gebouw zijn. Opeens ging het lampje uit, Blitsmeister hoorde een zachte yes naast zich. “Linius is er nog steeds, mooi.” Dacht hij bij zichzelf. “Nu de deur nog.” Hij legde zijn hand op de elektronica die deur bestuurde en liet wat hij opgebouwd had gaan. Zijn armharen gingen rechtovereind staan en de intussen welbekende prikkels liepen over zijn rug. Een hevige stroomstoot werd vanuit zijn hand overgebracht op het apparaat. Deze klikte open en er kwam een kleine rookwolk uit. “We zijn binnen!”

Blitsmeister vervolgde zijn weg en hij hoorde de voetstappen van Linius achter zich. Hij had de blauwdruk die Eend gevonden had uit zijn hoofd geleerd en wist precies waar hij heen moest. Links, rechts, twee deuren door en dan zijn we er. Het duurde niet lang of ze waren er. Blitsmeister deed zijn ding op de deur en deze klikte open. De deur zwaaide open en ze stonden oog in oog met 7threst. 7threst zat achter zijn bureau, ogenschijnlijk belangrijke documenten door te lezen. “Blitsmeister? Wat doe jij hier?” Blitsmeister liep op het bureau af, hij hoorde nog een stel voetstappen, wat betekende dat Linius zijn taak ook voor rekening nam. “We hebben je door... dat je je krachten hebt misbruikt om de wereld te doen geloven dat je Minister President bent. 7threst legde zijn papieren neer en stond op. “Wat? Krachten? Waar heb je het over? Ik ben eerlijk door het volk verkozen” Blitsmeister begon boos te worden, hoe kon hij het nog steeds ontkennen? Hij vuurde een bliksemstraal af richting het bureau. 7threst leeslampje knalde en 7threst zelf schrok zich dood. “Wat? Hoe deed je dat?” Blitsmeister lachte, “Je bent niet de enige die veranderd is sinds de meet 7th.” 7threst keek hem met vragende ogen aan. Opeens hoorde hij achter zich een klik. Hij draaide zich om en zag daar Aiii en Nibbler. Achter hen stond een groep beveiligers met getrokken wapens. “Kut... dit gaat helemaal fout...” dacht Blitsmeister bij zichzelf. “Ga op de grond liggen met je handen op je hoofd!!” riep één van de beveiligers tegen hem. “Linius, het is nu aan jou” Dacht Blitsmeister bij zichzelf. Hij ging liggen en hoorde opeens een doffe klap. De beveiligers keken in ongeloof naar de vaas die op magische wijze van de tafel af was gekomen en op het hoofd van 7threst kapot geslagen was. “Wat is hier aan de hand?!” riep één van de beveiligers. “Nu moet het gebeuren, nu worden ze zich bewust van wat zich heeft afgespeeld... toch?”

Opeens hoorde Blitsmeister een klap. Scherven vielen op de grond en kwiek als een kat bewoog een schim zich richting de beveiligers. De schim sloeg de eerste neer, ontweek een kogel van de tweede en pakte uiteindelijk het wapen van de derde. Tidow hield de beveiligers onder schot terwijl Blitsmeister verrast omhoog krabbelde. “Het leek er op dat je wel wat hulp kon gebruiken Blits.” Blits knikte en keek naar 7threst, die weer overeind krabbelde. “Wat is er aan de hand? Tidow?” Opeens begon Tidow te schreeuwen, de hand waarin hij het wapen vasthield begon te trillen. “Nee... godverdomme” mompelde Tidow. Langzaam maar zeker richtte hij het wapen weg van de beveiligers en naar Aiii. Aiii had keek om zich heen en vroeg: “Tidow... wat doe je?” Blitsmeisters hart zonk in zijn schoenen. “7threst, nee. Als je dit doet is er geen weg terug.” 7threst keek hem glazig aan. Over de linkerwang van Tidow biggelde een traan naar beneden. Voordat Blitsmeister kon reageren klonken er drie harde knallen. Rook kwam uit het wapen van Tidow en Aiii zakte naar de grond...

To be continued in Superpowered Part5: Spooks

Dit artikel delen

Over de auteur