1. Log van 6 maart 2008: MTV (Mondelinge taalvaardigheid)

Log van 6 maart 2008: MTV (Mondelinge taalvaardigheid)

Bij deze mijn niet zo goed geschreven, maar bovenal saai stukje over uhm.. je leest het maar :P.

Omdat ik er zin in heb...

----------------------------------------------------------------------------------------------

De Belgische Revolutie

De Belgische Revolutie was een opstand in 1830 tegen koning Willem I der Nederlanden (1772-1843) die tot de onafhankelijkheid van België heeft geleid. Nadat Napoleon in 1815 verslagen was, werden de Zuidelijke Nederlanden, het huidige België, en het huidige Nederland samengevoegd. Zo ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dat als bufferstaat tussen Frankrijk en de Duitse Bond zou moeten dienen. Willem I kreeg op 16 maart 1815 dit nieuwe koninkrijk toegezegd.

De twee delen hadden niet meer zo veel gemeenschappelijk als enkele eeuwen eerder, toen ze samen de Habsburgse Nederlanden vormden. Zo waren er grote culturele verschillen ontstaan en was er sprake van een katholiek zuiden en een protestants noorden. Eén van de grootste verschillen was de taal. Waar in het noorden de mensen voornamelijk Nederlands spraken, werd er in de Zuidelijke Nederlanden vooral Frans gesproken. Desondanks wist Willem I de economie sterk te stimuleren en maakte hij voornamelijk van Gent, als textielstad, en van Antwerpen, als havenstad, twee belangrijke handelssteden. Ook het onderwijs stimuleerde hij door bouwen van vijftienhonderd basisscholen. Hierdoor verdubbelde het aantal bassisschoolleerlingen van honderdvijftigduizend naar driehonderdduizend leerlingen.

Uiteindelijk werden de verschillen tussen het zuidelijke en noordelijke deel te groot en ontstond er een opstand. Deze begon in Brussel, tijdens een uitvoering van de Franse opera De Stomme van Portici, maar breidde zich al snel uit in heel de Zuidelijke Nederlanden. Nadat Frankrijk met zijn leger de opstandelingen te hulp schoot, werd Willem I verslagen en moest hij, in ruil voor Nederlands Limburg, de Zuidelijke Nederlanden opgeven. Zo werd België op 4 oktober 1830 een onafhankelijke staat. Hoewel Willem I dit pas na iets meer dan acht jaar toegaf.

Taal

Een van de belangrijkste redenen voor de Belgische Revolutie was (de vrees voor) de vernederlandsing van de Franse taal in België. Hier waren de Franstalige burgerij en ambtenarij erg op tegen. Willem I maakte dan ook veel vijanden door de verplichte vernederlandsing van het onderwijs, het bestuur en het leger in Vlaanderen en later ook in Brussel en Leuven, die allemaal eerst Franstalig waren. Nadat België onafhankelijk werd, werd dit weer teruggedraaid. De vernederlandsing verdween en er ontstond een verfransing van de bovenste laag van de Belgische bevolking.

Als je als Belg tijdens deze periode iets wilde bereiken, moest je Frans kunnen. Hier werd in 1830 geen probleem van gemaakt. Er bestond immers nog geen Vlaams nationalisme, alleen maar Belgisch nationalisme en patriottisme. De Vlaamse Beweging, die zich inzet voor de emancipatie van de Vlaamse taal, zette het Vlaams nog niet boven het Frans-Belgisch, maar zette het ernaast. Volgens de flaminganten onderscheidde België zich van Frankrijk door dit tweetalige systeem.

In de periode 1830-1850 liepen de Frans-Belgische en de Vlaamse literatuur parallel aan elkaar. Er ontstonden zustertijdschriften zoals La Revue Belge samen met Het Belgisch Museum en de werken van belangrijke auteurs werden vertaald naar de andere taal. Wel was het zo dat de Vlaamse literatuur bestemd was voor de lager middenklasse en de kleinburgerij. Zowel de schrijvers als de lezers van Vlaamse literatuur behoorden tot de kleinburgerij. Toch had het een Belgisch karakter. Het ging niet alleen om de literatuur zelf, maar ook om de cultuurvorming. Er werd geprobeerd een gemeenschappelijke identiteit te ontwerpen. Deze pogingen gingen zelfs over de taalgrens heen. Zo was de oproep van Hendrik Conscience (1812-1883) in onder andere De Leeuw van Vlaenderen (Antwerpen, 1838) op te komen tegen iedere vorm van onderdrukking, dus ook de verfransing van België, gericht op Vlamingen én Walen.

De Vlaamse literatuur speelde in de 19de eeuw een belangrijke rol in de emancipatiebeweging van het Vlaamse volk. De Vlaamse literatoren lieten hun loyaliteit aan België blijken door hun rol te beperken tot de culturele opwekking van Vlaanderen. De nationale functie van de literatuur werd verbonden met een beschavingsfunctie. De esthetische eisen werden daarbij goed gemaakt met een dienstbare rol: bewustmaking van een nationaal verleden.

Vaderlandsliefde ging voor ethische waarden. Dat werd onder andere met anti-Franse meningen opgebouwd. Het duurde tot 1890 vooraleer sprake kon zijn van een onafhankelijke Vlaamse literatuur die zich los van nationale doelstellingen ontwikkelde.

Bronvermelding

  • Mensonides, Frans; Voor God, Oranje en de Eer: Adriaan van der Hoop en de Belgische Opstand; 2004

    Couttenier, Piet; Nationale beelden in de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw; 1999; Uit Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780-2000 (p.60-69); Houtekiet, Antwerpen

    Verschaffel, Tom; Aanschouwelijke Middeleeuwen. Historische optochten en vaderlandse drama's in het negentiende-eeuwse België; 1999; Uit Theoretische Geschiedenis 26 (p. 129-148)

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Taalstrijd_in_Belgi%C3%AB

    http://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_Revolution

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zo hé? Overleefd? :P

Groeten!

PS: er stonden nog wel twee à drie plaatjes in, maar ik vind het niet de moeite waard om die hier in te zetten...

PPS: voor iedereen die niet snapt waar dit over gaat.. in 5vwo moet je (op mijn school in ieder geval) een presentatie houden over een onderwerp uit de 19de eeuw bij Literatuur (het Nederlandse gedeelte). Eerst moet je een uiteenzetting schrijven, daarna houd je je presentatie. Voor de presentatie had ik een wereldschokkende 6,5 (paar maanden geleden). Dit lijkt misschien niet hoog, maar voor wat ik liet zien, is het een héél hoog cijfer (geloof me, als ik mezelf een cijfer had moeten geven, was het een 4,5 geweest en ik ben nog oneerlijk dan :P)

Dit artikel delen

Over de auteur