1. Het 'cherrypick' principe

Het 'cherrypick' principe

Ik vind het erg spijtig dat sommige mensen bepaalde stukken uit de bijbel wel serieus nemen en andere stukken niet. Het boek is niet bedoeld als cafetariasysteem. Mensen nemen sommige uitspraken bloedserieus en andere, waar ze zich schijnbaar niet in kunnen vinden, worden simpelweg genegeerd.

Neem nou de Ark van Noach, toch een redelijk serieus en zeker niet onbelangrijk verhaal uit de bijbel. Noach zou dertigduizend diersoorten in veiligheid hebben gebracht (het aantal kan ik mis hebben). Twee exemplaren per soort. Op een boot. Twee olifanten, twee muggen, twee leeuwen, twee varkens, … ga maar door. Die moeten allemaal van water en voedsel voorzien worden. Wat voor een gigantische boot moet dat zijn geweest. Ik weet niet of iemand van jullie ervaring heeft met het bouwen met hout…dan weet je wat ik bedoel. Bovendien hoef ik niet uit te leggen dat 30.000 een nogal kleine diversiteit aan soorten is. Ik neem bijvoorbeeld niet aan dat Noach een Taiga-Boomkruiper aan boord van zijn schip had. Deze beestjes zijn verschrikkelijk klein en kunnen met hun mini vleugels nooit in het gebied van de vruchtbare halvemaan arriveren. Toch zijn deze vogels er? Of heeft God na de zondvloed wellicht nog een bonus schepping verricht? Er zijn miljoenen diersoorten, véél meer dan er in de ark zaten. Waar komen die opeens vandaan. Zou dat misschien “evolutie” kunnen zijn?

Om over de vissen maar te zwijgen. Die moest Noach niet in de boot opnemen omdat die kunnen zwemmen. Ik vraag mij af hoe zoetwatervissen dan een zondvloed overleefd hebben? En stel je de Australische naaktslak eens voor. Die zou dus helemaal van Australië naar de Ark gekropen zijn? Daarvoor moest de slak de Indische oceaan oversteken, aangenomen dat zo’n landslak überhaupt kan zwemmen. Je kan best in een Abramistische God geloven maar geloof niet in oude provinciale stoffige boeken. Die boeken zijn niet op een mooie dag uit de hemel komen vallen. Hij is het resultaat van de dwingelandgerij van de meerderheid der kerken. Irenaeus van Lyon en zijn vriendjes hebben iedereen met een afwijkende mening monddood gemaakt door hen buiten te sluiten en hun geschriften grotendeels te vernietigen. Daarbij kregen de christenen in de vierde eeuw ook nog eens de steun van het militaire apparaat toen keizer Constantijn christen werd, dus toen konden ze de strijd tegen de niet-orthodoxen al helemaal goed aanpakken.

Ik vind het erg spijtig dat veel christenen zich niet open stellen voor deze geschiedenis. De Bijbel is het woord van God en daarmee uit. Bovendien doet de auteur van de Handelingen der Apostelen het voorkomen alsof de kerk ooit een eenheid was en daar wil iedereen nu naar terug. Die eenheid is een grote leugen. Het christendom van de eerste eeuwen was nog verscheidene dan het christendom van nu.

Dan zijn er ook die mensen die religie en wetenschap proberen te verzoenen. Vaak worden gelovige wetenschappers aangehaald om aan te tonen dat religie en wetenschap heel goed samen kunnen gaan, maar daar ben ik het niet mee eens. Het methodologische naturalisme van de wetenschap is inherent onverenigbaar met de wijze waarop metafysische objecten of gebeurtenissen in religie doorgaans behandeld worden. Omgekeerd zou een geloof in wonderen het naturalisme en daardoor de wetenschappelijke epistemologie onderuit halen. Een gelovige wetenschapper heeft dus mijns inziens een inconsistente filosofie.

Al mijn blogs zijn te lezen op: http://onweersproken.wordpress.com

Dit artikel delen

Over de auteur