1. Vliegtax en gehaktdag

Vliegtax en gehaktdag

Het huidige kabinet verhoogt bestaande belastingen en introduceert nieuwe. Neem nou de vliegbelasting, ook wel vliegtaks genoemd. Dit is een van de vele nieuwe belastingen of belastingverhogingen die het kabinet invoert. Bij veel van die lastenverhogingen wordt vergroening van de belastingen als alibi gehanteerd, waarbij het opvalt dat andere lasten niet naar beneden gaan terwijl vergroening wel wordt doorgevoerd.

Al die belastingen bij het huidige ‘groen’ bedoelde kabinet oplegt, blijken te lijden aan het gidslandsyndroom. Nederland zou zich wel even schoner opstellen dan de rest van Europa. Al die maatregelen, of het nu gaat om de verpakkingsbelasting of de vliegtaks, zijn tijdens de kabinetsonderhandelingen in Beetsterzwaag en elders in het Nederlandse groen ondoordacht op de agenda gezet. De opbrengst voor de staat is ook al bij voorbaat geïncasseerd, zonder dat de opbrengst voor het milieu vaststond. Tevens blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau dat de teruggang voor Nederlandse luchthavens meteen op 15 procent werd geschat, al werd dat percentage later naar beneden aangepast. Voor de economie is dat extra schadelijk, omdat internationaal bereikbare luchthavens als een aanjager van de economisch dynamiek gelden.

In het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer, waarin op 22 mei 2008 veel kritiek is geuit op het kabinet, maar dat zonder enig gevolg blijft, komt de meest onzinnige bijdrage van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren). De bijnaam van verantwoordingsdag, gehaktdag, heeft een te hoog vleesgehalte en moet worden geschrapt, aldus Thieme. Zij wil dat de bijnaam ‘een meer plantaardige benaming’ krijgt. Tijdens gehaktdag, traditioneel op de derde woensdag in mei, kijken het kabinet en de Tweede Kamer terug op het beleid van het voorafgaande jaar.

Als politica moet je uitermate dapper en dom zijn om met een dergelijk voorstel op te proppen te komen. Helemaal terwijl het overgrote deel van de kamer zich bezighoudt met serieuzere onderwerpen. Thieme toont wederom aan dat er iets gedaan moet worden aan de huidige vorm van onze ‘democratie’. Partijen die slechts een klein maatschappelijk spectrum belichten, moeten naar mijn mening simpelweg verboden worden. Nieuwe politieke partijen dienen zich aan te melden met een compleet partij programma. Dit boekwerk moet aantonen dat er in ieder geval is nagedacht over zaken als: de Nederlandse economie, onze positie in Europa, Nederlandse missies in het buitenland, ontwikkelingshulp, etc. Thieme’s bijdrage aan de politiek is triviaal!

De Nederlandse kiezer krijgt bij elke verkiezingsronde meer keuze. De partij voor de dieren, een partij voor de filerijder, een partij voor pedofielen, een partij voor het feest. Het moet niet gekker worden. Het lijkt erop dat elke burger persoonlijk getriggerd wil worden. Mensen moeten zich realiseren dat ze altijd een compromis moeten sluiten in hun politieke keus. Kleine politieke partijen verhinderen politieke besluitvorming en nationale groei. We zijn niet snel jaloers op de Amerikanen maar een kiesstelsel met slechts twee partijen van betekenis lijkt soms ideaal.

Klik hier om mijn weblog te lezen

Dit artikel delen

Over de auteur