1. West - Vloams!

West - Vloams!

Het West-Vlaams of West-Vlams is het dialect of de streektaal die globaal gesproken wordt in de provincie West-Vlaanderen, het westen van Zeeuws-Vlaanderen en door een deel van de bevolking van de Henegouwse gemeente Komen-Waasten, waarvan het grondgebied in 1963 is afgescheiden van de provincie West-Vlaanderen. Ook in het westen van Oost-Vlaanderen worden op West-Vlaams gelijkende dialecten gesproken, bijvoorbeeld rond Maldegem in het Meetjesland of Zulte. Hoewel duidelijk West-Vlaams wordt de in het westen van Zeeuws-Vlaanderen gesproken streektaal ook wel bij het Zeeuws gerekend. Het in Frans-Vlaanderen gesproken (Vlaemsch) of Frans-Vlaams, zie ook Nederlands in Frankrijk, wordt echter met uitsterven bedreigd; slechts enkele duizenden ouderen op het platteland spreken het nog.

In ruime zin wordt met West-Vlaams ook de zuidwestelijke dialectgroep van het Nederlands bedoeld. Aldus is het de verzamelnaam voor het West-Vlaams (inclusief Frans- en Zeeuws-Vlaams) én het Zeeuws.

Dit artikel delen

Over de auteur