1. Discriminatie

Discriminatie

Discriminatie, een veel besproken begrip. De een is er fel tegen, de ander vindt weer dat het in strijd is met het recht van meningsuiting. Oftewel een onderwerp waar veel verschillende meningen over bestaan en daardoor veel discussie opwekt. In Nederland is het verboden en hier lijkt niet veel tegen in te brengen, aangezien in artikel 1 van de grondwet staat: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras geslacht of op welk grond dan ook is niet toegestaan.’ Duidelijk of niet?

Alle vormen van discriminatie zijn dus verboden. Ik was benieuwd wat discriminatie dan precies inhield. In de Van Dale staat: ‘’Verwerpende onderscheiding, achterstelling, of negatieve beoordeling op grond van iets of iemand of een groep op gronde van een bepaalde niet ter zake doende kenmerken als ras, huidskleur, sekse, geaardheid e.d.’’ Er staat dus ‘op gronde van bepaalde niet ter zake doende kenmerken’, maar wat doet dan ter zake? Mag je dat zelf bepalen, staat dat ook ergens, of zou dat zichzelf moeten wijzen? Een voorbeeld: een student solliciteert samen met een andere student bij een telecombedrijf. Hun functie zou het opbellen van nieuwe klanten, ze vragen stellen, hen welkom heten en enkele administratieve vragen stellen, worden. Ze worden aangenomen voor anderhalve dag. Na de eerste dag belt het uitzendbureau echter dat de ene student niet meer terug hoeft te komen, omdat hij geen ABN spreekt, maar met een Limburgs accent. De ander wordt wel aangenomen, omdat hij wel ABN spreekt.

Dit is dus discriminatie, want het is een onderscheiding. De ander die wel ABN spreekt, wordt immers wel aangenomen. Maar volgens mij kun je dit op twee manieren bekijken:

1 hij wordt niet aangenomen omdat hij Limburgs is.

2 hij wordt niet aangenomen omdat hij niet duidelijk genoeg praat voor sommigen. Volgens de eerste reden is het discriminatie, volgens de tweede niet. Dus het ligt er ook aan hoe je het opvat of het discriminatie is. Ik vind ook dat het feit dat hij een Limburgs accent heeft wel ter zake doet! Aangezien er veel verschillende opvattingen over discriminatie mogelijk zijn, vind ik het te onduidelijk wat er precies wel en niet onder valt.

Er wordt vaak gezegd dat iedereen gelijk is en dat je daarom iedereen gelijk moet behandelen. Dat klinkt redelijk. Maar dat is niet hoe ik het bekijk. Iedereen is anders. Dat is een feit. Iedereen over de hele wereld verschilt van elkaar. Verschil is er blijft er en zal er altijd zijn denk ik en verschil moet er ook zijn, anders zou het maar saai zijn! Maar waarom mag je dan niet iedereen anders behandelen? Of anders gezegd: waarom mag er dan geen verschil zijn in de manier van behandelen? Dat vind ik gek aangezien verschil toch overal aanwezig is! Waarom mag je de manier van behandelen niet zelf weten? En waarom zijn discriminerende redenen daarvoor fout? Kijk, als je iemand in elkaar gaat slaan om een discriminerende reden, of dat er een andere manier van zinloos geweld ontstaat door discriminatie, dan vind ik dat heel erg, dom, verschrikkelijk en nergens op slaan. Maar waarom legt iedereen dan de nadruk op discriminatie en niet op het zinloze geweld? Ik vind discriminatie eigenlijk pas te ver gaan, als het zonder een discriminerende reden ook al te ver zou gaan. Als je de wet zonder die reden ook zou overtreden.

Ik heb nog een voorbeeld: een hoofddoekdragende moslima krijgt van haar school (ze volgt een opleiding tot doktersassistente) een stageplaats toegewezen in een artsenpraktijk. In een gesprek met haar, zegt de baas van het bedrijf dat het dragen van een hoofddoek niet is toegestaan in zijn praktijk. Hij stelt dat hij een neutrale praktijk wil hebben, die voor iedereen toegankelijk moet zijn.

De moslima wordt afgewezen als stagiaire, omdat zij een hoofddoek draagt. Ik vind dat de baas dit gewoon mag doen. Ik vind dat een baas het recht moet krijgen aan te nemen wie hij wil en om welke reden dan ook. Het is immers zijn praktijk! Ik vind dat zo’n vorm van discriminatie gewoon toegestaan moet zijn.

Ook vind ik dat er wel erg snel wordt geroepen dat iets discriminatie is. Hiervoor gebruik ik weer een voorbeeld: ik ging voetballen met een paar vrienden. We kwamen aan op het voetbal veldje, toen we, tot onze grote spijt, merkten dat er al twee anderen aan het voetballen waren. Een was Turks, de ander Nederlands. Aangekomen op het veldje riep een van hen ons ‘ga weg, dit veldje is van ons’ toe. Waarop ik zei ‘staat je naam er op dan?’ De kinderen voelden dat wij ze eigenlijk weg wilden hebben en tot onze grote verbazing pakten ze hun spullen en verlieten ons. Ik zei nog dat we het veldje konden delen, maar dat aanbod sloegen ze af. Toen de twee kinderen aan de andere kant van de straat waren riep het Nederlandse kind: ‘’Maar ik ben wel gewoon Nederlands, hoor’’ Dat wij niet met hun samen wilden voetballen, zagen ze gelijk als discriminatie! Dit bewijst ook maar weer eens hoe onduidelijk het begrip is.

Ik vind het begrip discriminatie te breed en onduidelijk. Het begrip moet duidelijker gemaakt worden en volgens mijn mening ook wat ingekort zodat er minder onder valt. Er moeten geen verschillende opvattingen meer over mogelijk zijn, zodat er gewoon geen speld tussen te krijgen is. Of iets verboden is of niet volgens de wet hangt erg veel af van de reden en dat vind ik belachelijk. En iedereen is anders, waarom mag je dan niet iedereen anders behandelen?

Dit artikel delen

Over de auteur