1. Komkommertijd #1: "Secularisme is net zo bedreigend als terrorisme."

Komkommertijd #1: "Secularisme is net zo bedreigend als terrorisme."

De komkommertijd, het is weer zover. Ieder jaar is er een periode in de zomer waarop de voltallige regering het werk twee maanden stillegt en met vakantie gaat. Nu kan ik hier een hele rant neerpennen over de zin en onzin van twee maanden vakantie terwijl een normaal mens het met vier á vijf weken op een heel jaar moet doen, maar dat is niet in de intentie van deze logs. Nee, ik heb me voorgenomen de komkommertijd te vullen met een serie logs over opmerkelijk danwel interessant nieuws dat ik zo gedurende de dag binnenkrijg via de RSS feed.

Deze eerste log wil ik het graag hebben over André Rouvoet, onze minister van Jeugd en Gezin (lees: minister van het bemoeien met hoe de Nederlander zijn leven leeft) en tevens één van de vice-premiers van het land. Gisteren werd namelijk een filmpje openbaar gemaakt via het alom bekende YouTube. De Excellentie betaamde het namelijk om –in het kader van een islamdebat in Utrecht- de nu al onsterfelijke zin “Als we het hebben over gevaren die onze samenleving bedreigen, dan zijn bepaalde elementen van het secularisme minstens zo bedreigend als bepaalde vormen van extremisme.”

Voor de jongeren onder ons, secularisme is één van de basiselementen van het democratisch bestel. Het is namelijk -onder andere- opgenomen in de grondwet als zijnde de verplichte scheiding tussen kerk en staat. Cru gezegd houdt het in dat geloof nooit een factor mag zijn bij overheidszaken en –besluiten. Meneer Rouvoet is dus maar van mening dat we dat maar in de prullenbak moeten gooien. De complete quote is in het fragment op YouTube te zien, maar Secularisme werd en passant ook nog even vergeleken met terrorisme en religieus extremisme gelijkgesteld. Ja, echt waar, een vicepremier van een westers land die Atheïsme op één lijn stelt met terrorisme, het is geen grap.

Nu is één gek in de regering nog wel te overzien. En ja, iemand die weloverwogen tijdens een toespraak zo’n opmerking doet is een gek en gevaar voor de samenleving, zeker in een machthebbende positie als de zijne. Helaas blijft het niet bij André Rouvoet alleen, Balkenende maakte zich een jaar geleden ook al onsterfelijk belachelijk door in een interview tijdens Hour of Power op zondagochtend de volgende zin te uitten: “Zonder geloof kun je niet functioneren, dat hoef ik de kijkers van ‘Hour of Power’ niet uit te leggen.” Waar Balkenende even aangeeft wat sommige gelovigen terecht niet hardop durven te zeggen. U ziet, sommige doorgeslagen gelovigen zijn zo overtuigd van hun gelijk dat ze ervan overtuigd zijn dat Atheïsme gelijk staat aan het niet hebben van moraliteit.

Dus zowel onze premier als onze vice-premier zijn van mening dat Atheïsme gevaarlijk is. Dat het niet aanhangen van een geloof leidt tot het tot ontploffing brengen van het binnenhof of een samenleving waarin verkrachtingen, overvallen, diefstallen en alle vormen van contact met anderen respectloos verloopt. Juist. U, de atheïst, ben het tuig van de aarde. U staat gelijk aan Bin Laden zelf, ongelovig tuig!

Maar alle sarcasme aside, ik vind het zorgelijk te weten dat er mensen aan de macht zijn in Nederland die een complete bevolkinsgroep afschrijven op wat ze geloven. Die dusdanig weinig vertrouwen in de mens hebben, dat het niet hebben van een God gelijk staat aan het niet hebben van moreel besef. Dat is ronduit eng te noemen. Binnenkort wordt Geert Wilders vervolgd voor haatzaaien en beledigen van een bevolkingsgroep. Ik vraag mij oprecht af wat het verschil is tussen de belediging van met name André Rouvoet en die van Geert Wilders t.o.v. Moslims.

Dit artikel delen

Over de auteur