1. De Insidegamer Kronieken Pt.2 – Nintendo DS forumperikelen

De Insidegamer Kronieken Pt.2 – Nintendo DS forumperikelen

Disclaimer: Lees eerst dit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eenmaal buiten keek Limelight naar het team waarmee hij de infectie moest bestrijden. Voor hem stond een groepje mensen met zeer uiteenlopende achtergronden. Ten eerste was er Sadist, een gezocht seriemoordenaar, naast het stond JJ, volgens de geruchten een geheim agent van het gevreesde Daalderagentschap, daarnaast stond RoccoW, een voormalig talkshowhost die zijn baan verloor nadat hij kinderen seksueel misbruikt zou hebben, de laatste persoon die hij kon zien in de groep was Brainstormer, een hyperintelligente bewoner van de stad die volgens de geruchten drie recensieroven op zijn naam heeft staan.

Plotseling voelde Limelight een hand op zijn schouder, hij draaide zich om en hij stond oog in oog met Jaylee de Verschrikkelijke. “Ah, Limelight, goed dat je er bent. Ik geloof dat we nu compleet zijn.” “Zijn dit alle leden van onze task-force,” bracht Limelight een beetje stotterend uit. Jaylee knikte, “Je moet begrijpen dat onze missie in het geheim moet worden uitgevoerd en het beter is om een klein team te hebben. Ik ben het trouwens nog steeds niet geheel eens met Mehmet’s besluit, er zijn nog bepaalde leden die ik niet helemaal vertrouw.” Jaylee’s blik week uit naar Sadist, die zijn gezicht snel afwendde van Jaylee. Kennelijk konden de twee het niet goed vinden, wat best logisch is, aangezien Jaylee’s regering al jaren op zoek is naar Sadist. Jaylee ging verder: “De Zwarte Adelaar is een organisatie die al enkele jaren actief is, maar nog nooit gingen ze zo actief tegen ons in. Ze laten van alles binnen in onze nobele stad. Spammers, trolls, fanboys… Er gaat zelfs het gerucht dat de leider van de Zwarte Adelaar, die in mysteries gehuld is, een stofje heeft ontwikkeld waardoor brave burgers fanboys worden. Het ergste is nog dat we niet weten wie we kunnen vertrouwen. Er zijn overal in de regering mensen aangetroffen die voor de Zwarte Adelaar werken. Zo heb ik al Lau, Arthurvv en Thijs moeten afmaken.”

Limelight schrok. Arthurvv, Thijs en zeker Lau waren hoog gerespecteerde leden van de regering, ze zouden bij hem wel als laatste op het lijstje staan van mogelijke verraders. “Jullie moeten nu aan jullie missie beginnen,” vervolgde Jaylee “Voer jullie missie uit in het uiterste geheim, de burgers mogen niks te weten komen, anders kan er paniek ontstaan en dat is het laatste wat we willen.” Allen knikten en gingen op pad, zodra ze bij de grens van het Nintendo DS forum waren gekomen, nam JJ het woord. “Oké, het lijkt me het beste om ons op te splitsen en zo aan info proberen te komen. Limelight, RoccoW en Brainstormer, jullie gaan terug het Nintendo DS forum in om de krakers te ondervragen over de Zwarte Adelaar. Het lijkt me dat er een hoop mensen daar zitten die met de hulp van de organisatie zijn binnengekomen. Ik en Sadist gaan naar het plein, kijken of er daar mensen zijn die iets weten over de Zwarte Adelaar. Ik ken nog wel wat louche kroegen waar vaak ongure types rondhangen. Voorwaarts, MARS!”

En daar stonden ze dan met z’n drieën in de barre woestenij van het Nintendo DS forum. Ergens klonk een kreet uit het verleden, iets over My Baby Girl. Dapper stapten de drie vechters voor de vrede deze duistere plaats in. Achter hun hoorde Limelight een zacht gepraat. Vliegensvlug draaiden ze zich om en stonden ze klaar voor een gevecht op leven en dood. Toen zag RoccoW waar het geluid vandaan kwam, daar lag een lichaam in de goot. Voorzichtig benaderden ze het schijnbaar slapende persoon. Opeens stond de persoon op en keek hij verdwaasd naar de drie avonturiers. Limelight herkende het gezicht, hij keek goed en opeens wist hij het: Het was Slimdavy!

Slimdavy was ooit een veel gerespecteerd en hoogstaand inwoner van Insidegamer, maar verdween op een dag zomaar uit het zicht. Niemand wist waar hij was gebleven. Zijn huis was leeg en er was geen enkel bewijs dat er ook maar ooit iemand zou hebben gewoond. Er gingen allemaal wilde verhalen: Slimdavy zou zijn gedood bij door spammers, gevangen zijn genomen door de regering die hij altijd al vreesde of erger nog, hij zou zijn geëmigreerd. Nu stond Limelight oog in oog met de eens zo trotse bewoner van Insidegamer. Slimdavy deed zijn mond open om wat te zeggen, alledrie vroegen zich af of hij zich nog iets zou herinneren van zijn oude tijd en ze vroegen zich af wat er in godsnaam met hem gebeurd was. “Zeg mannen, hebben jullie nog wat te drinken soms?” Het drietal keek elkaar aan, besloot dat Slimdavy een verloren zaak was en liepen door, gevolgd door een vloedgolf aan gescheld.

Hoe later het werd, hoe wantrouwiger de straten van het Nintendo DS forum werden. Dit was geen plek om te zijn in de nacht, wie weet wat voor figuren er dan rondspoken. Opeens werd het drietal omsingeld door rook. “Wat is hier in godsnaam aan de hand,” riep RoccoW. “Godverdomme ik kan geen fu---” RoccoW’s stem viel midden in de zin weg, er klonk een klap en een zachte kreun. Toen de rook opgeheven was, konden Brainstormer en Limelight duidelijk zien wat er gebeurd was. RoccoW lag bloedend op de grond, hij bewoog niet en ze waren omsingeld door crazed Pokémon fanboys. “Wat… hebben… jullie… gedaan… met mijn PIKACHU!” riep één van de Pokémon fanboys. De anderen kwamen dreigend op het tweetal af. RoccoW lag nog steeds bewusteloos op de grond en het tweetal vroeg zich af of hij nog wel leefde. Toen verscheen er achter hun een fel licht, de Pokémon fanboys stoven angstig uit mekaar, eentje trok het levenloze lichaam van RoccoW mee.

“Kom snel vrienden,” riep een bekende stem van achter het licht. Het was Mehmet die de twee te hulp schoot. Zonder te twijfelen renden Limelight en Brainstormer naar het licht toe, achter ze klonk een kreet van RoccoW, terwijl hij mee werd gesleurd door de Pokémonfanaten. Eenmaal weer in het forum gingen Limelight en Brainstormer direct naar het hoofdplein om JJ en Sadist in te lichten op het verlies van RoccoW. Limelight had wel zo’n idee waar JJ naartoe was gegaan, er was namelijk maar één bar waar iedere verstandige burger uit weg bleef. Mohinder was een kleine zelfstandige barman, niemand bemoeide zich met hem, omdat hij zich ook met niemand anders bemoeide. Zijn bar lag aan in één van de donkere straatjes waar de Wii-fanboys wonen. Het is daar nooit zo druk, dus kan hij rustig zijn zaakje verzorgen. In zijn bar verzameld zich meestal het low-life van de stad. Dieven, moordenaars, leden van het duistere Daaldergemeenschap, noem het maar op. Ze zitten allemaal in Mohinder’s bar.

Toen het tweetal de bar benaderde klonk er een schot, verschrikt renden Limelight en Brainstormer het zaakje in. Op de grond lag Sadist, zijn arm zat vol sneden en tussen zijn ogen bevond zich een kogelgat waar bloed uit sijpelde. “Wat is hier in godsnaam gebeurd, JJ?” vroeg Limelight boos aan de uitgeputte figuur voor Sadist. “Kom naar buiten mannen.” Eenmaal buiten gekomen legde JJ de situatie uit. Sadist bleek lid te zijn van de Zwarte Adelaar, hij viel JJ aan midden in een ondervraging van een beruchte recensiedief. JJ had geen andere kans dan het neerschieten van zijn collega. “Ben je nog wat te weten gekomen, JJ,” vroeg Brainstormer. “Niet veel, naast het feit dat de leider van de Zwarte Adelaar een zeer machtig persoon is, waarmee niet te spotten valt. Laten we verder zoeken in het Offtopic Forum, misschien dat daar iemand nog wat weet.” Zelfverzekerd liepen JJ en Limelight verder, alleen Brainstormer wierp nog een blik naar achteren en zag dat Mohinder een gebaar gaf dat ze moesten uitkijken voor JJ. Brainstormer keek naar JJ, die wild gebarend aangaf wat ze nu zouden moeten doen en haalde wantrouwend zijn wenkbrauwen op.

Wordt vervolgd…

Dit artikel delen

Over de auteur

Limoenlichtje. Bladibladibla