1. Advienne Que Pourra

Advienne Que Pourra

De laatste bladzijde van het hoofdstuk bevatte deze vreemde zin. Het boek: Max Havelaar. Of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij. Een boek, twee uiteenlopende titels. De verklaring hiervoor zal ik niet geven, maar ik zal in dit verhaaltje duidelijk maken wat de titel te betekenen heeft.

Het is een vast principe van het christendom –net als bij elke andere religie- dat god goed doet. Hij zorgt voor de vruchtbaarheid van het land, voor de vruchtbaarheid van het buurmeisje enzovoorts. Wanneer er vervolgens een gehandicapt kind geboren wordt, is dit gods wil. God is machtig, en vooral: De Heere zijt gepreze. Ik ben niet van plan verder in te gaan op mijn denkbeelden over het geloof in zijn algemeenheid, en dat zal ik dan ook maar laten. Het is echter belangrijk te weten, dat men in vroegere tijden steevast geloofde in het principe god.

In de loop van de geschiedenis zijn er miljoenen slachtoffers gevallen in de naam van Hem die almachtig was. Kruistochten, opstanden, aanslagen, en dan zijn er nog de individuele geschillen in naam Gods. Piet Heyn, kapitein op een bootje in de tijd van de 80-jarige oorlog, behoort in mijn ogen tot de categorie opstanden. Ons land heeft zich onder andere op basis van geloof afgekeerd van het immense koningkrijk dat Spanje destijds was. Spanje beheerste de volledige oostkust van Zuid-Amerika, prachtige stranden vol heidense meisjes. Uit dit nog niet volledig verkende gebied haalden zij goud en zilver, wat voor grote rijkdom zorgde. Piet Heyn kaapte deze Zilvervloot, en gaf daarmee een financiële impuls aan de fundering van wat nu Nederland heet.

Zijn motto: ‘Advienne que pourra!’

Een van de risico’s van goed doen, zijn de gevolgen. Wanneer ik al mijn geld weggeef aan de armen, wordt ikzelf arm, en moet ik voor mijn levensonderhoud vertrouwen op de mensen die ik mijn geld gegeven heb. Goed doen, maar niet kijken naar de consequenties is in mijn ogen de puurste vorm van goed zijn voor de medemens. Dat de Spaanse koning witheet werd door de actie van Piet en dat hij zijn leven in de waagschaal stelde, ach, hij deed tenminste wat hij nodig achtte op het moment. Goed doen, zonder te kijken naar de consequenties. Advienne que pourra.

Laat ik nu een kleine aanpassing maken: Probeer goed te doen, zonder angst voor de gevolgen.

Politiek is belangrijk. Mensen die opkomen voor de belangen van de groep die zij vertegenwoordigen. Agnes Kant die opkwam voor: ‘Een menselijk en sociaal Nederland!’, en Geert Wilders die verbanden legt tussen criminaliteit en de islam. In mijn ogen twee totaal verkeerde beelden van de werkelijkheid. Een van de twee is reeds gesneuveld, en dat vind ik jammer. Dat schreeuwende, wenende kattenvrouwtje had namelijk wel een groots denkbeeld, een droom. Dat ze die niet kon uitten was een tweede zaak, maar maakte haar toch per definitie ongeschikt voor het huidige politieke milieu. Zij en zelfbenoemd Islamoloog Wilders keken namelijk niet om naar de persoonlijke gevolgen van hun daden. Niet zoals Balkenende, Rutte en de rest dat wel doen. Duidelijkheid verschaffen. Niet afzeiken, maar afgezeken worden. Proberen in je eigen ogen goed te doen, zonder bang te zijn voor de consequenties van je daden. Ik geloof erin dat de politiek een stuk oprechter en interessanter door zou worden.

Dit artikel delen

Over de auteur