1. Nog meer evolutie

Nog meer evolutie

Zonder God, Mohammed en de Paus zou Charles Robert Darwin nu een net zo vergeten geleerde zijn als Kepler, Newton en Haldane. Darwin was een uitmuntende bioloog en hij kon goed kijken, goed denken & goed schrijven. Hij verzon een prachtige theorie over hoe plant en dier, hoe alles wat leeft, door de eeuwen heen langzaam verandert. Verandering die sommigen verbetering noemen. Zij die het verbetering noemen zijn de dieren die dit stukje tekst kunnen lezen. Dat wij het verbeteringen noemen komt omdat we inmiddels in staat zijn dit vanuit een veilig onderkomen te zeggen. Het is dat onze medebewoners van deze prachtige planeet een andere taal spreken maar ik betwijfel of er een soort te vinden is, dat content is met de uitwerking van Darwins theorie. Maar het waren, en zijn nog steeds, juist de ‘domme’ tegenstanders van Darwin die hem een eeuwige plek in de geschiedenis van de mensheid garanderen.

Als een dier per ongeluk een kleine verandering ten slechte ondergaat, dan plant hij zich hierdoor vaak minder ruim voort. Maar als een dier toevallig een kleine verandering ten goede cadeau krijgt, dan plant hij zich hierdoor vaak flink voort. Zo krijgen we steeds andere eigenschappen, omdat veel van onze eigenschappen nu eenmaal erfelijk zijn. En zo is de mens met al zijn kunsten en vaardigheden, al zijn grillen en onhandigheden, ontstaan. Wij waren domme apen, maar we werden steeds slimmer totdat wij eindelijk de wereld beheersten en dus de apen in kooien konden opsluiten.

Er zijn maar weinig mensen die vragen: wie schiep God? Hoe weet de bijbelschrijver dat allemaal? Waarom schiep God ook lelijkerds en moordenaars? Waarom maakte hij de mens niet net zo onsterfelijk als de maan en de zon? Waarom verleende hij aan apen en hoefdieren niet dezelfde gunsten als aan mensen? Wat het wel gezond om als directe nakomelingen van Eva en Adam steeds weer met je nichten neven te trouwen? Begon bij Noach de schepping nog eens overnieuw? Waarom schonk hij ons het woord Waarom? De christelijke kerk verbood gewoon de gedachten van Darwin, zoals de kerk ook de gedachten van Galilei en van nadere geniën verbood. Aangezien er veel landen zijn waar de christelijke kerk het voor het zeggen heeft, werd de evolutietheorie van Darwin op veel plaatsen simpelweg verboden. In Nederland was er kort geleden een christen-democratische minister van onderwijs die serieus voorstelde om op de middelbare scholen naast de godvergetende theorie van Darwin ook nog een ander, tamelijk ánder, verhaal over ons ontstaan te vertellen. In het volgende kabinet werd die dame minister van economie, want in de economie mag je de ene gekke theorie, die een geldcrisis heeft veroorzaakt, rustig vervangen door een andere theorie die een andere crisis veroorzaakt. Niet dat Darwin’s theorie helemaal juist was, integendeel. Zoals het met alle wetenschappelijke theorieën gaat, zo ging het ook met die van Darwin: men vond er fouten, onvolkomenheden, onbegrijpelijkheden, en paradoxen in. En men ging aan het werk om die theorie te verbeteren.

Maar ach.. het idee dat er één absolute waarheid bestaat is eigenlijk net zo kortzichtig als het idee dat er één schepper bestaat. Maar het is waar dat we, hoe langzaam dan ook, steeds meer inzicht menen te krijgen in onze wereld, en dat we daar nog handig gebruiken van kunnen maken. Evolutie is prachtig en het gebeurt elke seconde van elke dag, daar kun je niets aan veranderen. Het gebeurt al miljoenen jaren. Eeuwen en eeuwen voordat het beest dat mens moest worden uit de zee klom, op het land zijn voorpoten in armen veranderde, zijn staart en zijn vacht verloor, zijn geslachtsorganen ging bedekken, zijn tanden ging poetsen, en zijn hersenpan steeds met gepeins en genot liet groeien en bloeien, zodat hij op een dag zijn eigen evolutie meende te snappen.

lees alles terug op: http://onweersproken.wordpress.com

Dit artikel delen

Over de auteur