1. Wat is tijd?

Wat is tijd?

Tijd. Wat is tijd? En wat doe je er zoal mee? Daar geeft deze blog een antwoord op...

Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als de vierde dimensie. Van een gebeurtenis kan gezegd worden dat deze na een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. De tijd wordt wel gezien als een opeenvolging van tijdstippen. Daarnaast kan bepaald worden hoe lang een gebeurtenis na een andere plaatsvindt. Het betreft dan de tijdsduur tussen twee tijdstippen. Tijd is het begrip waarmee deze volgorde en duur worden beschreven.

Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid. Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen, of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.

In de filosofie en taalwetenschap, met name de semantiek, worden tijdslogica onderzocht. Dit zijn formele logische systemen die het begrip tijd formaliseren.

Maar wat ik eigenlijk wil bereiken met deze log? Geen flauw idee. Ik ben me namelijk aan het vervelen, en daarom schrijf ik deze blog: tegen de verveling.

Wil je zien wat er gebeurt als je tijd teveel hebt? Zie onderstaand filmpje.

Ja, dat ben ik.

Dit artikel delen

Over de auteur