1. Nominaties voor Recensie van de Maand

Nominaties voor Recensie van de Maand

Over smaak valt niet te twisten. Of toch? De nominaties voor de felbegeerde ‘Recensie van de Maand’-verkiezing voor de maand september leidden immers tot de nodige commotie. Een aantal mensen, waaronder ik, was (wederom) niet zo onder de indruk van de keuzes van de redactie van Inside Gamer. De discussie werd aanvankelijk gevoerd op de pagina waar de genomineerden bekend werden gemaakt. Ook de redactie nam hier – in de persoon van ‘Sir Chrisalot’ – aan deel. Niets mis met een inhoudelijke discussie zou je zeggen, maar daar werd niet door iedereen zo over gedacht…

‘Sir Chrisalot’ stuurde mij al gauw een persoonlijke berichtje, waarin hij mij uitnodigde om de discussie in het vervolg met hem te voeren, en mij hierover niet meer uit te laten op de pagina waarop de genomineerden bekend waren gemaakt. Dezelfde pagina waarop ‘Sir Chrisalot’ de inhoudelijk kritiek aanvankelijk had afgedaan als ‘klagen’ (!), en ook nog het laatste woord had genomen door snel een berichtje te plaatsen alvorens mij te verzoeken niet meer publiekelijk aan de discussie deel te nemen. Beide zaken vind ik niet zo chic. Wat ik wél kan waarderen is dat ‘Sir Chrisalot’ in ieder geval zegt open te staan voor de discussie. En inderdaad is het voor de genomineerden misschien niet zo leuk dat pal onder hun nominaties een kritische discussie losbarst over de vraag of die nominaties wel zo terecht zijn. Vandaar dat ik mij geroepen voel om hier een weblog aan te wijden. Ik denk namelijk dat het – ook voor Inside Gamer zelf – heel zinvol is om dit onderwerp juist in een publiek debat te bespreken. Overigens geef ik Inside Gamer hierbij ook uitdrukkelijk toestemming om deze weblog tot lezerscolumn te promoveren, al realiseer ik mij dat de kans dat dit gebeurt ongeveer net zo verwaarloosbaar is als de kans dat ik ooit nog zal worden genomineerd voor de Recensie van de Maand-verkiezing, haha (of is dat niet om te lachen?).

Het pijnlijke van deze discussie is dat ik word gedwongen om aan te geven waarom niet alle nominaties in mijn ogen terecht zijn. Daarmee kan het soms lijken dat ik kritiek heb op de schrijvers ervan, maar niets is minder waar! ‘Thethief09’, ‘DevilDwarv’, en ‘Leon_’ staan niet voor niets in mijn vriendenlijst, en ik hoop dat dit ook zo blijft nadat zij deze weblog hebben gelezen. Zij kunnen er niets aan doen dat zij zijn genomineerd. Tegen wil en dank worden zij nu lijdend voorwerp van deze discussie, en dat spijt mij oprecht. Wel moet duidelijk zijn dat mijn kritiek op hun recensies ook voor henzelf geen verrassing is. Toevalligerwijs heb ik hun recensies al gelezen en becommentarieerd vóórdat deze werden genomineerd.

Goed, dan ben ik eindelijk aangekomen bij de discussie zelf. Waarom was een aantal lieden nu zo gepikeerd over de nominaties? ‘Ruud007’ besloot geen stem uit te brengen, omdat hij het jammer vindt dat steeds dezelfde mensen worden genomineerd. Hij ziet liever een prijs voor de beste recensie van een opkomend schrijver. In zijn reactie geeft hij aan het gevoel te hebben dat er meer op naam wordt geselecteerd dan op inhoud. Dat is nogal wat. Daarmee suggereert hij een soort van vriendjespolitiek. Ook ‘Prinnovator’ maakt zich hierover zorgen. Hij beweert dat niet alle recensies onbevooroordeeld worden gelezen. Is die kritiek terecht? Ja en nee. Laten wij eerst eens kijken naar de feiten. Per maand worden vijf recensenten genomineerd. De afgelopen vier maanden was er dus plaats voor in totaal twintig verschillende genomineerden. In plaats daarvan zijn er ‘slechts’ dertien verschillende namen te vinden. Inderdaad dus veel van hetzelfde, al vond ik met name sommige nominaties in juni wel heel sterk… Maar goed, het is opvallend dat zowel ‘DevilDwarv’ als ‘Thethief09’ nu al drie keer op rij zijn genomineerd. Dat op naam zou worden geselecteerd, is nogal een beschuldiging, die niet wordt onderbouwd. Wel kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat het niet verstandig is van de redactie om zo vaak dezelfde mensen te nomineren als er zo veel ruimte is voor discussie. En die is er.

Daarmee kom ik toe aan mijn eigen kritiek op de nominaties. Die is inhoudelijk van aard.

Waar ‘Sir Chrisalot’ zich er vanaf maakt met de dooddoener dat mensen die het niet eens zijn met de nominaties zich zouden moeten willen verbeteren, is mijn kritiek juist dat volstrekt onduidelijk is op grond van welke criteria de selectie wordt gemaakt. Zonder die criteria kan ik mij ook niet verbeteren. Want waarnaar moet dan worden gestreefd?

Dan doe ik zelf maar een poging. Het gaat om de ‘Recensie van de Maand’. Wat is dat nu, een recensie? Volgens Wikipedia is een recensie een kritische bespreking van bijvoorbeeld een boek of videospel die doorgaans bestaat uit drie onderdelen: de analyse, de interpretatie, en de evaluatie. Kortom, een bespreking van de inhoud van het spel, een interpretatie daarvan en een (onderbouwd) waardeoordeel. Dat lijkt me alvast een mooi startpunt voor de redactie. Recensies die hier niet aan voldoen, zouden niet moeten worden genomineerd. Het zijn strikt genomen zelfs geen recensies...

De recensie van ‘Leon_’ valt dus af. Zoals hij zelf eerlijk aangeeft (en hulde daarvoor!):

“Desalniettemin heb ik op basis van mijn recensie vastgesteld dat ik lichtelijk mijn doel voorbij ben gegaan, namelijk het helder overbrengen wat het spel nou inhoudt.”

Voor de mensen die zijn recensie niet hebben gelezen: ‘Leon_’ heeft geprobeerd om zijn recensie vanuit een originele invalshoek te vertellen, namelijk die van een klant in een restaurant. Het spel in kwestie deed dienst als gerecht. Het heeft er – ook gelet op andere nominaties – alle schijn van dat binnen de redactie van Inside Gamer het misverstand leeft dat originaliteit een doel is, en niet een middel. Een ‘origineel’ uitgangspunt lijkt bijna een garantie voor een nominatie te zijn. Ook ‘Thethief09’ schrijft namelijk zogenaamd niet over een spel, maar over een stuntcursus die hij deed. Ik vond dat uitgangspunt niet veel toevoegen overigens.

Maar goed, terug naar de mogelijke criteria. Ik zou mij kunnen voorstellen dat aan een ‘Recensie van de Maand’ de eis wordt gesteld dat hij taalkundig heel goed in elkaar zit. Helaas, ook dat doet volstrekt niet ter zake. In de recensie van ‘DevilDwarv’ zaten ten minste acht aanzienlijke taalfouten, en in die van ‘Leon_’ liefst twaalf in alleen al de eerste twee alinea’s! De redactie had dit bovendien niet zelf hoeven ontdekken. In mijn reacties op beide recensies had ik deze fouten immers al aan de kaak gesteld.

Goed, in taalkundig opzicht worden er geen eisen aan de recensies gesteld. Of een helder beeld van een spel wordt gegeven, is blijkbaar ook irrelevant. Zo ver ben ik dus al. En hoe origineler, hoe beter. Hoezeer dat ook ten koste gaat van de recensie. Zelfs als dat zo ver wordt doorgevoerd dat van een recensie eigenlijk geen sprake meer is. Hmmm, moeilijk. En ga dan maar op pad met de opdracht ‘om jezelf te verbeteren’…

Dit artikel delen

Over de auteur