1. De Missie (Deel I): De Briefing

De Missie (Deel I): De Briefing

Als een groene waas gaat jungle van Alerian IV aan Tidow voorbij. Tidow had altijd al een hekel aan jungles gehad met hun warmte en hoge luchtvochtigheid. Het deed wonden zweren, maakte op degelijke snelheid marsen een onmogelijkheid en speelde parten voor zijn bionische arm. Sinds een overmaatse ork met zijn hydrologische klauw zijn arm vrij letterlijk van zijn lijf had gescheurd moest hij het toe doen met een bionische variant. De arm was absoluut niet van slechte kwaliteit, maar met dergelijke weersomstandigheden was er weinig delicate techniek die geen kuren vertoonden.

Het Valkyrie Gunship waarin ze vervoerd werden scheerde vlak boven het dak van de jungle, immers de vijand mocht hem en zijn mannen niet zien aankomen. De hele missie behoorde in alle stilte te verlopen had de tech-priester benadrukt. Eigenlijk had Tidow het al aan voelen komen toen de kolonel hen bij zich had geroepen. Meestal liet hij briefings over aan ondergestelden, maar dit keer niet. Dat was een uitzondering en gezien de consistentie van de kolonel kon je dan weten dat dit iets speciaals was. Binnen de Imperieële Garde was "speciaal" zelden positief, ook hier bleek dat dit het geval was. Er was een tech-priester in de briefing-ruimte toen ze daar naar binnen waren gestapt. Tidow kreeg een rilling bij de gedachte van de tech-priester; dat volk klopte niet. Technologie is vaak niet te vertrouwen, laat staan een man die veel van zijn lichaam heeft verruild voor die afschuwelijke techniek. Het feit dat ze hun lichamen hullen in lange donkerrode gewaden deed weinig om het wantrouwen weg te nemen.

Tidow had van te voren te horen gekregen dat hij drie mannen moest selecteren voor de missie. Gezien het gebrek aan informatie moest hij zo breed mogelijk kiezen. De keuzes waren niet makkelijk, maar het eindresultaat mocht er wezen. In ieder geval had hij een verkenningselement nodig en dat maakte de makkelijkste keuze: Kaoz. Kaoz was een ietswat magere kleine, vriendelijk uitziende man, maar schijn bedriegt en dit was in zijn geval zeker waar. Waar veel grotere mannen in de Garde vochten met een rechte rug en een strijd kreet ging Koaz liever ongezien achter de linies van de vijand om hem met het koude staal van zijn mes te doden. Hij deed dit met een kille gecalculeerdheid dat Tidow meer dan eens had gedacht dat Kaoz wel eens sociopathisch kon zijn.

Voor de tweede man van zijn stelde Tidow vast dat dit iemand moest zijn die technisch moest zijn. Hoewel de antipathie voor techniek groot was binnen het Imperium wist iedereen dat zonder dezelfde techniek het rijk van de God-Keizer als een kaartenhuis in elkaar zou zakken. Met dit in het achterhoofd was Tidow's oog op JJ. gevallen. Een jonge man die in hetzelfde regiment als Tidow één van de Garde was geworden. Waar de jonge kerel eerst slungelig en onhandig was had hij in de laatste vier jaar zich getransformeerd in een brede sterke en vooral capabele man. Als soldaat had hij zich al vele malen bewezen en hij had zich vervolgens op de studie van technologie gestort.

Als laatste had hij iemand nodig die goed met wapens en explosieven was. Tegen beter weten koos hij voor de gene waarvan je absoluut wist dat als iets weggevaagd moest worden, dat dit ook zou gebeuren: Sadist. Waar er bij Kaoz nog twijfel was of deze sociopathische neigingen had, was dit bij Sadist een zekerheid. In de reguliere Garde was hij drager geweest van de vlammenwerper, maar als het er op aan kwam kon hij elk wapen in het Imperieële arsenaal effectief gebruiken. Zijn lage doch brede bouw en spierbouw die menig soldaat ten schande bracht, kon hij veel zware wapens vuren zonder assistentie. Echter, hij was wel iemand om in de gaten te houden. De glinster die Sadist in zijn oog had als hij zijn bloedige werk deed was op zijn zachts gezegd oncomfortabel, maar hij was de beste man voor de taak.

De vier mannen stonden samen met de tech-priester en de kolonel in briefing-ruimte. Het was een functionele kamer, maar daar was het meeste mee gezegt. De betonnen muren waren leeg op twee vaandels na die aan de noordelijke muur hingen. De linker vertoonde de dubbelhoofdige arend van het Imperium omringt door franje in allerhande gouden tinten, de rechter vaandel was hetzelfde rood als de tech-priester's gewaden met daarop een schedel binnen een tandwiel; het teken van de orde der tech-priesters. In het midden van de kamer stond een ronde tafel omringt door stoelen. Een holografische projector was vakkundig geïntegreerd in de tafel zodat alleen drie koper ringen te zien waren waarin de lenzen van het apparaat zaten bevestigt. Het apparaat projecteerde een groene, holografische projectie van een planeet die de kamer bekleed met een groene gloed.

"Ga zitten, heren." zei de kolonel met zijn rasperige stem "Ik zou jullie willen voorstellen aan onze opdrachtgever: magos Thuddius. Hij zal jullie de briefing geven, ik ben hier alleen als formaliteit" De manier waarop de colonel de nadruk legde op formaliteit sprak boekdelen over hoe hij over deze situatie dacht.

"Dank u kolonel" sprak de magos met een blikken stem, naar alle waarschijnlijkheid omdat zijn stembanden waren vervangen door een speaker.

"De planeet die u ziet is Alerian IV; een planeet die klaar gemaakt werd om te dienen als een Agri-wereld. Twee van de drie continenten waren al omgevormd tot werkbare agrarische grond. De plannen voor het derde continent werden reeds al voorbereid tot er een onfortuinlijke tegenslag zich voor deed; de Garde van de Rode Hand pleegden een invasie." De magos vertelde dit in in een monotone stem die bijna neigde naar ongeïnteresseerdheid.

Sadist liep rood aan en sprak met verbolgen stem "Onfortuinlijk? Een planeet die klaar word gestoomd om een hele sector te voeden word in beslag genomen door de best georganiseerde en wrede soldaten van de donkere goden en het beste waar je op kan komen is onfortuinlijk?"

Kaoz legde zijn hand op de schouder van Sadist en keek hem koel aan "Laat de man zijn woord doen, Sadist." Sadist keek Kaoz aan en er leek een rust over hem neer te strijken. De groep richte zich weer tot de tech-priester die zich niet aangesproken scheen te voelen, maar niemand wist precies hoe magos' dachten.

"Op deze plek is de grootste concentratie vijandige troepen." vervolgde de magos wijzend met zijn mechanische vingers naar een specifieke plek op de groene projectie van de planeet "Het Priesterschap denkt dat daar eeuwenoude techniek verborgen is. Het is jullie taak om er achter te komen of dit waar is. Wij hebben een dropzone gevonden zuidelijk van deze lokatie. Noord Oost van de dropzone is een kleiner kamp waar munitiedepots gevestigd zijn. Jullie zullen na de drop daar zwaarder materiaal moeten zien te bemachtigen gezien het gelimiteerde gewicht waarmee jullie gedropt kunnen worden."

JJ. krabt achter zijn oor en zegt "Dus als ik het goed begrijp worden wij gedropt op continent dat voornamelijk bestaat uit dichte jungle waar wij een groot deel van onze gear moet een halen uit een vijandige basis om vervolgens naar een grotere basis te gaan waar wij langs duizenden vijandige soldaten moeten zien te komen om te controleren of jullie theorie klopt."

"Correct." reageerde de magos. Of hij kon het goed verbergen of hij snapte waarlijk de term cynisme niet. "Wij hebben vervoer en de basisgear voor jullie geregeld. Jullie vervoer gaat over zesendertig minuten weg."

Zesendertig minuten later zaten de vier soldaten bepakt en bepakt in een transportschip opweg naar Alerian IV, stomheid geslagen over wat er net was gebeurd. De reis zou twee dagen duren. Twee dagen gevult met training; hand op hand vechten, sherpschutterij en de kunst van het ongezien voort bewegen. Toen het tijd was voelden ze zich zo voorbereid als ze konden wezen. Het Valkyrie Gunship schoot weg van het transportschip en boorde zich omringt door een vurige gloed door de dampkring heen. Tidow keek uit het raam en zag maar één ding; de groene hel. De Valkyrie scheerde over de toppen van de jungle heen. Tidow zag alleen een groene waas, wachtend op het signaal om te springen.

--------------------------------

To be continued!

Dit artikel delen

Over de auteur