1. anonymous

anonymous

Anonymous (meestal gebruikt als stofnaam) is een term die gebruikt wordt in twee betekenissen. Als internetmeme vertegenwoordigt zij enerzijds het concept van vele online gebruikers in de internetgemeenschap of als online gemeenschap zelf, die op anonieme wijze gecoördineerd wordt in de richting van een losjes afgesproken doel. Anderzijds wordt de term Anonymous gebruikt door specifieke losstaande groepen van mensen die protesteren en andere acties ondernemen onder de noemer "Anonymous", die voortvloeit uit dezelfde internetmeme.

Acties die toegeschreven worden aan Anonymous worden door niet-geïdentificeerde personen uitgevoerd die hun actie toeschrijven aan dit label. Na een reeks van controversiële wijd-gepubliceerde protesten en vergeldende DDoS-aanvallen in 2008, zouden incidenten gekoppeld aan kaderleden steeds vaker voorkomen.

Hoewel het niet noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan een online dienst, zijn er vele websites sterk geassocieerd met Anonymous. Dit omvat vooraanstaande imageboards zoals 4chan en Futaba, hun geassocieerde wiki's, Encyclopedia Dramatica en een aantal internetfora.

Dit artikel delen

Over de auteur