1. Golden sun the lost age in de tundaria tower

Re: Golden sun the lost age in de tundaria tower

Shuddup
 • Shuddup
 • ik mag dan inderdaad familievan lau zijn maar nie zo gek
 • De 1.5j Tundaria Toren - het Zeil naar Tundaria, het bevroren zuidelijke continent, vond zuiden van Yallam - Wandel over de bevroren afval
  van Tundaria naar het verre westelijk (linker) zijde DJINNI ALARM!! - Vind het Jupiter Djinni Snufje in een willekeurige strijd in een lapje
  van licht blauw ijs aan de linkerkant zijde van het gematigde EINDDJINNI ALARM!! - Ga de Tundaria Toren door het aanvoeren van noordoosten
  van de locatie van de Djinni - Binnen U kan deze onderdelen vinden: Munt, 365 goud, Harde Noot, kristal poeder - Gebruik uw nieuwe Psynergy
  Parch om Tundaria Toren over te steken - de Start door Parching de juiste vijver - U kan een kamer vinden vulde met ijs en een borst -
  Indien u op ijs stap dat u in die richting glijdt tot u iets slaat - de Glijbaan door De kamer zal de Munt krijgen - 365 gouden wachten in
  een kamer met een lang lapje van ijs (het goud is boven het ijs) - Ga de eerste ijs kamer van de tegenovergestelde zijde Binnen en
  voorzichtig zakken en glijbaan naar de ladder - In een kamer met vele uitgangen, de top-linkerzijde leidt tot schat, top-midden is de
  ingang, bodem-midden leidt tot een Djinni en top-recht leidt tot de top De toren - De kamer met schat heeft twee borsten, een kristal poeder
  en een Harde Noot - Wanneer u gaa de Djinni te vinden die u in het kamer DJINNI ALARM van de Djinni vallen zult!! - Behalve wanneer u de
  Djinni kamer binnengaa, voor het geval dat u warboel op - Voorzichtig glijbaan rond de kamer om in hem (bult van de linkerzijde) te
  verdringen - de Glijbaan na hem en om het Mars Djinni Terugvloeiing EINDDJINNI ALARM te vechten!! - Neem de deur die tot de top van de toren
  leidt - De ijs muur die u nodig ontmoet, zou een realiteit controle - kunnen hebben Verwerf een nieuwe Psynergy, de Uitbarsting, door het
  vinden van de Uitbarsting Brooch aan de top - de Terugkeer naar de ingang van Tundaria Toren (u kan gebruiken Openbaar zodra u weer de
  toren) binnenkom, gebruik de Uitbarsting in de binnenkant midden kamer op het kristal om de Midden Tand te winnen - Parch de andere vijver
  indien u niet reeds zo hebt gedaan - de Gebruik Uitbarsting in de linkerkamer om door het ijs en vondst te krijgen: de Sylph Veer, Gelukkige
  Medaille, Vial, Bliksem Zwaard - Tijd zal Yallam terugkeren naar en zal meer onderdelen - smeden de Suggestie: Felix: Rust [het Bliksem
  Smidse Zwaard Faery Sheba Vest Uit:] Aanlegsteigers: Rust de Hagbone Knuppel * Uit het Onderdeel defect: het Bliksem Zwaard - ATK + 134,
  Ontketent de Flits Rand (de Wind, zou Waanidee) Faery kunnen veroorzaken Ken toe - DEF + 38, gebruik als een onderdeel om 200 HP herstelle
  te n

  voila ;)
 • Tja, familie van Lau he <img alt=":D" src="/plugins/sceditor/emoticons/grin.png" /><img alt=":D" src="/plugins/sceditor/emoticons/grin.png" /><img alt=":D" src="/plugins/sceditor/emoticons/grin.png" /><img alt=":D" src="/plugins/sceditor/emoticons/grin.png" /><img alt=":D" src="/plugins/sceditor/emoticons/grin.png" />

  ;)

  Mijn broertje is nog in training, neem het hem niet kwalijk. Ik heb Golden Sun: The Lost Age helemaal suf gespeeld, maar ik zou het ook echt niet meer weten.
 • hoe kan je parch krijgen en wil je die uitleg even in het nederlands neer zetten dan kan ik het wat beter lezen
 • Is dit de eerste keer dat je in Tundaria Tower komt?

  Dan moet het zo:

  1.5j Tundaria Tower
  - Sail to Tundaria, the frozen southern continent, located south of Yallam
  - Hike across the frozen wastes of Tundaria to the far western (left) side
  DJINNI ALERT!!!
  - Find the Jupiter Djinni Wheeze in a random battle in a patch of light blue
  ice on the left side of the continent
  END DJINNI ALERT!!!
  - Enter Tundaria Tower by heading northeast from the Djinni's location
  - You can find these items: Mint, 365 gold, Hard Nut, crystal powder
  - Use your new Psynergy Parch to traverse Tundaria Tower
  - Start by Parching the right pond
  - You can find a room filled with ice and a chest
  - If you step on ice you slide in that direction until you hit something
  - Slide through the room to get the Mint
  - 365 gold waits in a room with a long patch of ice (the gold is above the ice)
  - Enter the first ice room from the opposite side and carefully slip and slide
  to the ladder
  - In a room with many exits, the top-left leads to treasure, top-middle is the
  entrance, bottom-middle leads to a Djinni, and top-right leads to the top of
  the tower
  - The room with treasure has two chests, a crystal powder and a Hard Nut
  - When you go to find the Djinni you'll fall into the Djinni's room
  DJINNI ALERT!!!
  - Save when you enter the Djinni room, in case you mess up
  - Carefully slide around the room to bump into him (bump from the left)
  - Slide after him and fight the Mars Djinni Reflux
  END DJINNI ALERT!!!
  - Take the door leading to the top of the tower
  - The ice wall you encounter may need a reality check
  - Acquire a new Psynergy, Burst, by finding the Burst Brooch at the top
  - Return to the entrance of Tundaria Tower (you can use Reveal as soon as you
  re-enter the tower), use Burst in the inside center room on the crystal to
  gain the Center Prong
  - Parch the other pond if you haven't already done so
  - Use Burst in the left room to get through the ice and find: Sylph Feather,
  Lucky Medal, Vial, Lightning Sword
  - Time to return to Yallam and forge more items
  - Suggestion:
  Felix: Equip Lightning Sword
  Sheba: [Forge Faery Vest]
  Piers: Equip Hagbone Mace
  * Item breakdown:
  Lightning Sword - ATK +134, Unleashes Flash Edge (Wind, may cause Delusion)
  Faery Vest - DEF +38, use as an item to restore 200 HP

  Je hebt blijkbaar Parch nodig.

  Meer kan je hier vinden.

  Als je iets niet snapt, kun je naar FreeTranslations gaan om het te vertalen naar het Nederlands (je bent namelijk 11 jaar toch?). Ik weet zelf niet meer hoe en wat, het is namelijk heel lang geleden dat ik Golden Sun 2 heb gespeeld.
 • als je in de tundaria tower komt dan moet je in de 2e kamer komen dan zie je ijs en daar zit iets in het is gekrakt de vraag is: HOE KRIJG JE HET ER UIT MET WELKE PYESYENERGY??? en hoe kan je die psyenergy krijgen!!!
 • verklaart inderdaad een boel :P
 • Tja, familie van Lau he :D:D:D:D:D
 • Hij maakt altijd dit soort topic -_-'
 • iets duidelijker graag?
 • hier kan je infomartie neerzetten over het gekrakte ijs in de tundaria towrer en hoe je die psyenergy moet krijgen .

Plaats reactie

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.

Log in om te reageren