1. Aanslagen in Egypte

Re: Aanslagen in Egypte

owke, matriculated, herschrijf jouw post s, en deze keer duidelijker, want ik snap dr nog steeds geen hol van.
 • owke, matriculated, herschrijf jouw post s, en deze keer duidelijker, want ik snap dr nog steeds geen hol van.
 • de Islam moet uitgewassen worden…..
 • OMG hou alsjeblieft op met die Onzin lees het gewoon je sap heus wel je weet gewoon niet wat je moet zeggen omdat ik gelijk heb

  kom volgende keer niet weer met Post gewoon bla bla bla bla
 • In Belgie hebben ze een gevaarlijke aanslag verijdeld :P

  Belgen brengen karbonades tot ontploffing

  Uitgegeven: 25 juli 2005 20:26

  HASSELT - Het Belgische leger heeft maandagmiddag in Hasselt een pakketje koteletten tot ontploffing gebracht. Nadat passanten hadden gemeld dat in een fietstunnel een verdacht pakketje lag, wilden de Belgische autoriteiten geen enkel risico nemen.

  Het bleek om een aantal koteletten te gaan die in een plastic zakje zaten. Om het pakje was een touw gebonden. Tijdens de operatie werd het verkeer in de stad in Belgisch Limburg tot 350 meter in de omtrek stilgelegd.
 • Weet iemand of er ook satetliet beelden zijn van de aanslag? Dan een beetje beelden met een overzichtelijke blik op de stad. Zo kan ik een beetje kijken waar wij vorig jaar zaten en waar de aanslagen zijn geweest.
 • Nee, ik bedoel het consept van Sci fi boeken

  die boeken zijn meestal gemaakt om mensen te laten denken wow wat als dat echt was ,ik geloof wel ,ik niet etc etc
  En het gevoel van Ik geloof wel niet kan je hebben met een paar dingen uit de bijbel ,Koran of Thora .

  Om Cristene of Moslim of Joods te zijn betekent niet dat je elke stuk van Die 3 boeken moet geloven dat is juist de punt van Als mens te kunnen Geloven in iets Ofnie ?
 • Matriculated, je zegt dat je zelf Christenen bent, maar toch zeg je dat boeken als de bijbel even geloofwaardig zijn als Sci-Fi boeken, wat weer fictie (dus niet echte) boeken zijn. Die 2 dingen gaan niet echt goed samen.
 • Jah ik weet jullie ook in die profeten geloven ik praat daar vaak met mijn moslimse vrienden over ,maar ik bedoel niet dat bv de koran totaal anders is dan wat het oorspronkelijk was maar ik bedoel dat het toch wel geschreven is door mensen ook al zijn het oude geschriften
  die zijn dan toch ook opgeschreven ofnie ,ik geef toe van de bijbel zijn er verschillende testamenten maar dat betekent niet dat het cristendom ineens ogeloofwaardig is
  het is en zal even ongeloofwaardig zijn als een sci fi boek je gelooft het of je gelooft het niet
  daarom zijn het ook geloven ,wie kan al dat bewijzen niemand behalve god maar aangezien hij niet verschijnt hebje 2 keuzes je gelooft of niet simpel .

  en als cristene moet ik zeggen dat jou geloof niet je leven moet leiden
  leef je leven maar leef hem dan zo goed mogelijk en daarmee bedoel ik niet feesten etc
  maar wat een mens kan doe op deze planeet zonder haat etc etc etc .
 • Nee, kijk ik repecyteer alle geloven

  maar ik bedoelde daarmee dat hoewel Allah wel een groot gedeelte van die inhoud heeft bedacht maar dat de mens Het toch noch wel heeft opgeschreven .
  kijk maar naar oude geschiedenis boeken in de verhalen worden vaak de feiten soms wel
  eens Gedraaid en verandert ofnie?
  dus kan het niet zijn dat in de koran een paar dingen in staan wat er niet in horen te staan
  net als in de bijbel


  (persoonlijk als Cristene vind ik de Bijbel of Koran of Thorah ,geen boek met allemaal verhaalen en regels maar , een boek die jouw moet begeleiden door jou leven en in die leven geen Domme fouten moet maken zo als Mensen vermoorden etc etc

  En dat is ook de reden waarom ik zeg Dat die terroristen niet uit Geoof handelen maar uit Hun eigen Hebzucht naar The Stone Age !!!!!!!!!  Ps i dont like George .Bush he's a Son of a Coke Addict en daarom is hij volgens mij zo dom !

  Nee, dat is juist niet zo. De reden waarom wij in de Koran geloven en niet in de bijbel of torah is juist, omdat men dat gewijzigd heeft. De Koran is sinds die is gedaald nooit veranderd. De oude geschriften bestaan nog steeds en geen letter is er van veranderd. Bij de bijbel hebje wel 100 edities. Misschien weten jullie zelf ook dat moslims ook geloven in de profeten Mozes en Jezus. De reden dat Jezus was gekomen is, omdat de torah werd veranderd door de joden en de reden dat Mohammed was gekomen is, omdat de christenen de bijbel hebben veranderd. En omdat de Koran onveranderd is, is er geen 1 profeet na Mohammed gekomen.
  Sommige zien het anders, maar zo is hoe wij het zien.
 • even voor de duidelijkheid van sommigen; Het geloof leidt niet tot terrorisme, in tegen deel zelfs, maar toch gebruiken de terroristen hun geloof als excuus. Volgens hen leidt de koraan ze tot hun daden. Maar veel moslims beweren het tegendeel (ikzelf ken de koraan dus niet, dus kan ik daar ook niet over tegen spreken).
 • Waarom doen ze eigenlijk niet Rotterdam? Daar hebben we de haven (de motor van onze economie) en Feyenoord, lijkt me veel beter :]
  Help ze dan graag een handje mee :lol:
 • Nee, kijk ik repecyteer alle geloven

  maar ik bedoelde daarmee dat hoewel Allah wel een groot gedeelte van die inhoud heeft bedacht maar dat de mens Het toch noch wel heeft opgeschreven .
  kijk maar naar oude geschiedenis boeken in de verhalen worden vaak de feiten soms wel
  eens Gedraaid en verandert ofnie?
  dus kan het niet zijn dat in de koran een paar dingen in staan wat er niet in horen te staan
  net als in de bijbel


  (persoonlijk als Cristene vind ik de Bijbel of Koran of Thorah ,geen boek met allemaal verhaalen en regels maar , een boek die jouw moet begeleiden door jou leven en in die leven geen Domme fouten moet maken zo als Mensen vermoorden etc etc

  En dat is ook de reden waarom ik zeg Dat die terroristen niet uit Geoof handelen maar uit Hun eigen Hebzucht naar The Stone Age !!!!!!!!!  Ps i dont like George .Bush he's a Son of a Coke Addict en daarom is hij volgens mij zo dom !
 • 1 van de dingen die de meeste van jullie doen is spreken uit ontwetendheid.
  Ik zelf ben moslim en niet alleen ik maar alle geleerden zijn het er mee eens dat het duizend procent verboden is onschuldige mensen te vermoorden. Ik heb hier stukjes tekst die je kan lezen als het je interesseert en @ matriculated jij zegt de Koran is door de mens geschreven. Bedoel je daarmee bed8 door de mens?? In de Islam heeft Allah ( God ) de Heilige Koran gemaakt. Het zijn Zijn woorden.

  Hier stukjes wat de geleerde ervan zeggen

  Alle lof aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Diegene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand misleid worden en wie Allaah laat dwalen kan door niemand geleid worden. En ik getuig dat er geen god is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

  Nog steeds discussiëren veel Moslims - waaronder veel jongeren - over de vraag of het toegestaan is om zelfmoordaanslagen te plegen. Helaas hebben sommige dwalenden gebruik gemaakt van deze chaotische situatie en de jongeren op het verkeerde spoor gezet. Zij hebben hen de dingen niet bij naam genoemd, zodat zij (de jongeren) begrepen dat zelfmoordaanslagen plegen en het doden van onschuldige mensen tot de “Djihaad op de weg van Allaah” behoren. Allaah de Verhevene zegt in de Qor'aan:

  “ En doodt jezelf niet, Voorwaar Allaah is voor jullie Genadevol ”

  Soerat Annisa'a (vers 29).

  In een andere Ayah zegt Allaah ook:

  “ En zij die geen andere goden naast Allaah aanroepen en geen ziel doden, wat Allaah heeft verboden tenzij met recht .”

  Soerat al-Foerqaan (vers 68).

  Om een duidelijk beeld in deze kwestie te scheppen, nodig ik de jongeren uit om de fataawa van de geleerden te lezen, zodat zij zich kunnen bevrijden van deze dwaze ideologie die alleen maar naar het Hellevuur kan leiden. Met enige afkorting volgen hierna de fataawa van de geleerden over zelfmoordaanslagen en het vermoorden van onschuldige mensen:

  1- Shaych Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie:

  Vraag:

  “In de vorige zitting heeft u de zelfmoordaanslagen veroordeeld en gezegd dat deze Haraam (verboden) zijn, en mag iemand naar Djihaad gaan zonder toestemming van zijn ouders?”

  Antwoord:

  “Zoals bekend is bij alle geleerden en zonder onenigheid, is dat het voor de Moslim verboden is om zelfmoord te plegen. En dat er veel Ahadith zijn in Sahieh al-Boecharie en Moeslim dat wie zich doodt met gif of met iets anders, steeds wordt gestraft met dit middel op de Dag des Oordeels, zodat sommige Oelama dachten dat wie zoiets begaat een Kafier is. En wat betreft deze zelfmoordaanslagen, deze zijn zelfs niet Islaamitisch, laat staan dat ze een aanbidding zijn die een moslim dichter bij Allaah kunnen brengen.”

  2- Shaych Mohammed bin Saalih al-´Othaymien:

  Shaych:

  “… En wat sommige mensen doen, zoals het plegen van zelfmoordaanslagen door middel van explosieven dragen en deze laten afgaan wanneer zij zich tussen andere mensen bevinden, deze daad behoort tot het doden van onschuldige levens. En wie zich van het leven berooft, zal eeuwig in het Hellevuur verblijven. Wanneer met zo'n aanslag tien, honderd of twee honderd mensen worden gedood, dan heeft de Islaam geen profijt hieraan…”

  Hij vervolgt:

  “Dus deze zelfmoordaanslagen hebben de zelfde oordeel als het “ten onrechte doden van de ziel” , (wat Allaah heeft verboden) en dat deze daad tot Djahannam (Hellevuur) leidt en dat wie zoiets doet niet tot de martelaren behoort….”.

  3- Algemene Moeftie ´Abdoel-´Aziez Aal as- Shaych :

  Vraagsteller:

  “Het is de bittere werkelijkheid dat sommige Moslims toestaan dat men in opstand mag komen tegen hun leiders en degenen die zij voor Kafier aanzien te vermoorden.”

  Shaych:

  “Broeders, dit zijn beproevingen en onheilen. Deze zijn ontstaan uit onwetendheid en het volgen van de begeerte door sommige Moslims. De Islaam wordt soms niet goed begrepen en niet goed geïnterpreteerd. De Islaam is niet gekomen om moordaanslagen te plegen noch om mensen te doden. Maar de Islaam is gekomen om mensen uit te nodigen naar Allaah, en is gekomen om de waarheid te verkondigen en mensen te bevrijden. Maar geloven (in het idee) dat wie niet Moslim is, moet dood, klopt niet, baat niet en realiseert niets. In zulke zaken geloven alleen mensen die weinig kennis hebben, en minder verstand van de religie hebben. En omdat zij niet in staat zijn om Da´wah te doen, hebben zij deze slechte weg gekozen om hun ideologie uit te voeren.”
 • nee, lezen.

  Jihad (&#487;ih&#257;d &#1580;&#1607;&#1575;&#1583<img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" /> is an Islamic term, from the Arabic root &#487;hd ("to exert utmost effort, to strive, struggle"), which connotes a wide range of meanings: anything from an inward spiritual struggle to attain perfect faith to "just cause" in a political or military sense. The term is frequently interpreted to mean "holy war" in English. The meaning of "just cause" is of course open to interpretation, and some Islamist groups apply the term to campaigns that are not necessarily considered "just" by anyone outside those groups. A person who engages in any form of jihad is called a mujahid. The term jihadist is usually restricted to militant Islamic groups, including but not restricted to Islamist terrorism (c. f. Jihadist organizations and Rules of war in Islam).
  het komt dus wel door geloof.

  Terrorisme heeft geen moer, maar dan ook geen moer te maken met geloof jongen! ;}
 • ja toch !!!!!!!
 • Maar deze aanslagen komen redelijk snel achter elkaar, en ik moet nog naar Schiphol toe, want ik moet nog naar Zuid-Afrika deze vakantie. En mensen die ik ken gaan ook met t vliegtuig. En Berlijn heb ik ook niet zo'n zin in dit jaar (excursie Berlijn in de herfstvakantie)….egoïstisch misschien, maar toch, ze mogen van mij wel ff een lange rust pauze nemen met die aanslagen.

  Nou nou, jij laat je wel heel erg kennen. De kans dat je door een aanslag getroffen wordt blijft veel kleiner dan dat je verongelukt door iets anders.
 • Barbaars ! Dat is het enige woord waar ik aan moet denken als ik weer lees dat er een aanslag is gepleegd op onschuldige mensen door terroristen die enkel denken in hunzelf en geen fuck om andere mensen geven. Ze zijn zelfs bereid zijn om hun eigen mensen op te blazen…

  Nee, fundamentalistische moslims, die moeten gewoon voor hun hele leven opgesloten worden en afgesneden worden van de buitenwereld.

  Zo'n grootschalige aanslag is bijna niet te verkomen en ik denk ook dat niemand het verwacht heeft… Ik heb ook het gevoel dat tegenwoordig de aanslagen veel beter gepland worden en daardoor dus nog meer moorden tellen en zelfs schade kan aanrichten van miljoenen/miljarden euro's ( WTC, Madrid, London, etc ).

  Ook kan je de basis van hun geloof niet de schuld geven, maar je kan er wel je eigen draai aangeven en die predicten aan nieuwe moslims die gevoelig zijn voor zulke dingen. Het is dus van groot belang dat de regeringen van elk land goed samenwerken en op deze manier de grote pionnen in het spel kunnen vervolgen. Als die eenmaal allemaal aangepakt kunnen worden hebben ze bijna geen drijfplak meer om grote aanslagen te plegen. Zoals je nu ziet zijn ze dus uitgegroeid tot een netwerk, waarvan niet bekend is hoeveel leden deze telt.

  We kunnen er dus nog veel verwachten, het is enkel en kwestie van tijd.

  Staat er in de koran trouwens niet iets dat ze zich ten alle tijden en koste wat het kost moeten verdediging tegen mensen die op wat voor manier de islam in gevaar brengen? Dus de mensen die volgens hun (want wat ze er mee bedoelings taat niet in de koran geloof ik) denken dat de Islam in gevaar is die moet worden gedood?
 • oke ,dus daarmee bedoelen zij dus dat in de Koran staat geschreven over de jihad die elke moslim moet gaan meemaken en die oorlog is tegen het WESTEN EN ALS je doodgaat in deze akties ga je naar de hemel met 70 maagden etcc


  oke er staan een paar dingen in de koran waar je van denkt WOW denken ze nog steeds zo
  maar hetzelfde geld voor de bijbel en de thorah

  ik snap wat je bedoelt ,maar je moet ook realiseren dat al die dingen beetje versneeuwbald zijn door die Extremisten en dat De heilige boeken wel geschreven zijn door mensen en niet door God /Allah etc

  en daarom vindt ik dat je niet de geloof de schuld kan geven voor dat stukje wat in die grote boek zit …
  realiseer dat ,dat stukje waarschijnlijk is geschreven in de tijd dat er nog een strijd was tegenMoslims en Cristenen ( krussades) waardoor ze dachten
  hoe kunnen wij onze volk mentaal sterk maken tegen de cristendom
  (trouwens ook geen pretje was in die tijd )en ze kwamen met dat stukje waardoor iedereen werd opgepept tegen elkaar (dus veroorzaakt door de mensen )
 • nee, lezen.

  Jihad (&#487;ih&#257;d &#1580;&#1607;&#1575;&#1583<img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" /> is an Islamic term, from the Arabic root &#487;hd ("to exert utmost effort, to strive, struggle"), which connotes a wide range of meanings: anything from an inward spiritual struggle to attain perfect faith to "just cause" in a political or military sense. The term is frequently interpreted to mean "holy war" in English. The meaning of "just cause" is of course open to interpretation, and some Islamist groups apply the term to campaigns that are not necessarily considered "just" by anyone outside those groups. A person who engages in any form of jihad is called a mujahid. The term jihadist is usually restricted to militant Islamic groups, including but not restricted to Islamist terrorism (c. f. Jihadist organizations and Rules of war in Islam).
  het komt dus wel door geloof.
 • wat is dat dan wel de site met de Filmpje ofzo ?

Plaats reactie

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.

Log in om te reageren