1. Afsplitsing Godslastering topic

Re: Afsplitsing Godslastering topic

Tja, en daarom is het geloven. Niemand kan zich onttrekken aan de invloed van het magnetisme, of zwaartekracht: de beïnvloeding van deze krachten kun je niet in twijfel trekken.
Dat de zwaartekracht bestaat is een hypothese. Wat als het helemaal geen kracht is, maar een kromming in de tijd-ruimte die zorgt voor de uitwerking die je waarneemt?

Of, een beetje cheap, wat als je slaapt, Matrix-stijl, en niets van wat je waarneemt echt is?

Kun je dat soort dingen uitsluiten? Waarom wel of niet? Indien niet, waarom geloof je dan in de zwaartekracht?
Toch zijn er zat mensen die zonder een bepaalde religie (die beweert de ware te zijn) een gelukkig leven kunnen leiden.
Zeker. Maar wat is de relevantie daarvan?
In het door jou gegeven voorbeeld dien ik als kritisch, rationeel mens het voordeel van de twijfel aan persoon B te geven. Waarnemen omvat immers meer dan het simpelweg zien,voelen of horen van een fenomeen: A zou ook met bewijsmiddelen aan kunnen komen om het bestaan van fenomeen X aannemelijk te maken.

Persoon A heeft alleen zijn waarneming. Verder zijn er geen variabelen. Ik heb het over een willekeurig fenomeen, kan alles zijn. Een broertje dat in de snoeptrommel graait, een rose Porsche 911, een vlieg in de keuken, noem maar op.

Wat vind je dan betrouwbaarder?
Het feit dat in een normale samenleving het voordeel van de twijfel aan B wordt gegeven zorgt ervoor dat men niet in kabouters, zombies, spoken en eenhoorns gelooft. Het is immers niet bewezen, en het kan niet aannemelijk worden gemaakt op basis van bewijsmiddelen. Waarom zou men de eerder genoemde mythische wezens links laten liggen, maar wél het bestaan van een traditionele Godheid accepteren?
Omdat er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van eenhoorns, kabouters etc., maar wel voor het bestaan van een God. Omdat er honderden miljoenen mensen zijn die God waarnemen. Ik noem maar wat hor.

Kun je me het verschil uitleggen tussen bewijzen en waarnemingen? Vrijwel elk wetenschappelijk bewijs is bij mijn weten een observatie. Als je een wiskundig universum even buiten beschouwing laat, dat is een kunstmatige neprealiteit die door de mens is afgebakend.
Het probleem met het door jou gegeven voorbeeld is dat je er per definitie vanuit gaat dat fenomeen X echt is. Je kunt het beter verwoorden als: persoon A beweert fenomeen X waar te hebben genomen. Persoon B gelooft niet in het bestaan van fenomeen X, en nog belangrijker: persoon A heeft geen bewijsmiddelen om het bestaan van dit fenomeen aannemelijk te maken.

Nee, ik hang verder geen enkele kwalificatie aan fenomeen X. Een random gebeurtenis. Jij denkt aan elfjes e.d., niet doen, daarmee verdraai je het voorbeeld.

Kun je me uitleggen wat voor jou "bewijs" is? En wat voor zaken beschouw je als bewezen? Acht je bijvoorbeeld evolutie bewezen? De celtheorie? Relativiteit? Even als referentiekader, want zonder dergelijk kader is het heel makkelijk om met dat soort termen te smijten.
Ik moet je hier wel nageven dat ik met een juridische bril naar zaken kijk, als je me in een filosofischer bui treft ben ik bereid meer concessies te doen ten aanzien van mijn wereldbeeld ;p
Ik ben benieuwd of je het verschil kent tussen een wetenschappelijk en een juridisch bewijs, is een cruciale mispeer die door zeker 95% van de bevolking wordt gemaakt ;)
 • Tja, en daarom is het geloven. Niemand kan zich onttrekken aan de invloed van het magnetisme, of zwaartekracht: de beïnvloeding van deze krachten kun je niet in twijfel trekken.
  Dat de zwaartekracht bestaat is een hypothese. Wat als het helemaal geen kracht is, maar een kromming in de tijd-ruimte die zorgt voor de uitwerking die je waarneemt?

  Of, een beetje cheap, wat als je slaapt, Matrix-stijl, en niets van wat je waarneemt echt is?

  Kun je dat soort dingen uitsluiten? Waarom wel of niet? Indien niet, waarom geloof je dan in de zwaartekracht?
  Toch zijn er zat mensen die zonder een bepaalde religie (die beweert de ware te zijn) een gelukkig leven kunnen leiden.
  Zeker. Maar wat is de relevantie daarvan?
  In het door jou gegeven voorbeeld dien ik als kritisch, rationeel mens het voordeel van de twijfel aan persoon B te geven. Waarnemen omvat immers meer dan het simpelweg zien,voelen of horen van een fenomeen: A zou ook met bewijsmiddelen aan kunnen komen om het bestaan van fenomeen X aannemelijk te maken.

  Persoon A heeft alleen zijn waarneming. Verder zijn er geen variabelen. Ik heb het over een willekeurig fenomeen, kan alles zijn. Een broertje dat in de snoeptrommel graait, een rose Porsche 911, een vlieg in de keuken, noem maar op.

  Wat vind je dan betrouwbaarder?
  Het feit dat in een normale samenleving het voordeel van de twijfel aan B wordt gegeven zorgt ervoor dat men niet in kabouters, zombies, spoken en eenhoorns gelooft. Het is immers niet bewezen, en het kan niet aannemelijk worden gemaakt op basis van bewijsmiddelen. Waarom zou men de eerder genoemde mythische wezens links laten liggen, maar wél het bestaan van een traditionele Godheid accepteren?
  Omdat er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van eenhoorns, kabouters etc., maar wel voor het bestaan van een God. Omdat er honderden miljoenen mensen zijn die God waarnemen. Ik noem maar wat hor.

  Kun je me het verschil uitleggen tussen bewijzen en waarnemingen? Vrijwel elk wetenschappelijk bewijs is bij mijn weten een observatie. Als je een wiskundig universum even buiten beschouwing laat, dat is een kunstmatige neprealiteit die door de mens is afgebakend.
  Het probleem met het door jou gegeven voorbeeld is dat je er per definitie vanuit gaat dat fenomeen X echt is. Je kunt het beter verwoorden als: persoon A beweert fenomeen X waar te hebben genomen. Persoon B gelooft niet in het bestaan van fenomeen X, en nog belangrijker: persoon A heeft geen bewijsmiddelen om het bestaan van dit fenomeen aannemelijk te maken.

  Nee, ik hang verder geen enkele kwalificatie aan fenomeen X. Een random gebeurtenis. Jij denkt aan elfjes e.d., niet doen, daarmee verdraai je het voorbeeld.

  Kun je me uitleggen wat voor jou "bewijs" is? En wat voor zaken beschouw je als bewezen? Acht je bijvoorbeeld evolutie bewezen? De celtheorie? Relativiteit? Even als referentiekader, want zonder dergelijk kader is het heel makkelijk om met dat soort termen te smijten.
  Ik moet je hier wel nageven dat ik met een juridische bril naar zaken kijk, als je me in een filosofischer bui treft ben ik bereid meer concessies te doen ten aanzien van mijn wereldbeeld ;p
  Ik ben benieuwd of je het verschil kent tussen een wetenschappelijk en een juridisch bewijs, is een cruciale mispeer die door zeker 95% van de bevolking wordt gemaakt ;)
 • Dit is echt een non-argument, moet iets zichtbaar (en gezien) zijn voordat men erin kan geloven? Het gaat om het aannemelijk maken van bepaalde dingen: ik heb "magnetisme" nog nooit gezien, maar ik zie de invloed ervan op de wereld om mij heen, dus ik geloof dat het bestaat. Ik heb "bacteriën" nog nooit gezien, maar ik zie (en voel) de invloed ervan om mij heen, dus ik geloof dat ze bestaan. Ik heb "radiogolven" nog nooit gezien, maar als ik op een geruime afstand van een zendmast een radio-ontvanger aanzet en signalen ontvang, dan geloof ik dat het bestaat.
  Is dit echt aan mij gericht? Ik zeg toch niet dat alleen waarneming mbv het menselijk zicht het bestaan van iets aannamelijk maakt? Integendeel. Je lijkt mijn post te ondersteunen, maar beweert die tegen te spreken.
  Of je post is raar verwoord, of ik interpreteer het verkeerd.
  Het probleem met God (althans, zoals dat begrip als personificatie wordt gehanteerd in de traditionele religies) is dat de invloed ervan niet merkbaar is: men bidt, vervloekt en hangt de profeet uit, maar wat voor invloed heeft het (op die kruistochten en jihad na dan). Met andere woorden: er wordt niet aannemelijk gemaakt dat God, zoals hij in die religies wordt voorgesteld, bestaat.

  De invloed van God is voor mij zeer wezenlijk. Ik ervaar elke dag God, ik neem zijn invloed waar. Zo is dat voor heel veel gelovigen.

  Dat jij hem niet waarneemt zegt toch niet veel?

  Volgende situatie: we hebben twee geestelijk gezonde, normale personen.
  Als persoon A vervolgens iets waarneemt, zeg fenomeen X, en persoon B niet… vervolgens ontstaat er een discussie over of fenomeen X bestaat of niet, persoon A beweert van wel, persoon B van niet.

  Aan wiens mening moet je dan meer waarde hechten?

  Wat is logisch/waarschijnlijk? Graag onderbouwing bij je antwoord.

  Tja, en daarom is het geloven. Niemand kan zich onttrekken aan de invloed van het magnetisme, of zwaartekracht: de beïnvloeding van deze krachten kun je niet in twijfel trekken. Toch zijn er zat mensen die zonder een bepaalde religie (die beweert de ware te zijn) een gelukkig leven kunnen leiden.

  In het door jou gegeven voorbeeld dien ik als kritisch, rationeel mens het voordeel van de twijfel aan persoon B te geven. Waarnemen omvat immers meer dan het simpelweg zien,voelen of horen van een fenomeen: A zou ook met bewijsmiddelen aan kunnen komen om het bestaan van fenomeen X aannemelijk te maken. Het feit dat in een normale samenleving het voordeel van de twijfel aan B wordt gegeven zorgt ervoor dat men niet in kabouters, zombies, spoken en eenhoorns gelooft. Het is immers niet bewezen, en het kan niet aannemelijk worden gemaakt op basis van bewijsmiddelen. Waarom zou men de eerder genoemde mythische wezens links laten liggen, maar wél het bestaan van een traditionele Godheid accepteren?

  Het probleem met het door jou gegeven voorbeeld is dat je er per definitie vanuit gaat dat fenomeen X echt is. Je kunt het beter verwoorden als: persoon A beweert fenomeen X waar te hebben genomen. Persoon B gelooft niet in het bestaan van fenomeen X, en nog belangrijker: persoon A heeft geen bewijsmiddelen om het bestaan van dit fenomeen aannemelijk te maken.

  Ik moet je hier wel nageven dat ik met een juridische bril naar zaken kijk, als je me in een filosofischer bui treft ben ik bereid meer concessies te doen ten aanzien van mijn wereldbeeld ;p
 • Ik doel op het fenomeen dat wordt aangeduid met de term zwaartekracht, in welke vorm het dan komt doet er voor mij niet toe: er is gewoon een fenomeen dat ervoor zorgt dat alles met massa aantrekkingskracht heeft.
  Ah, je doelt op de serie waarnemingen. De theorie die wordt gebruikt om die te verklaren is die van de zwaartekracht.

  Verder heb je de vragen niet beantwoord ;)
  Al de fenomenen die jij omschrijft zijn op de een of andere manier aan te tonen: er ontbreekt een snoepje uit de snoeptrommel, en als je écht heel nieuwsgierig bent zul je het snoepje zelfs in de spijsvertering van je broertje aantreffen. Een roze Porsche zal ergens gemaakt moeten zijn, je kunt het terugleiden, misschien zelfs de Porsche zelf aan de mensen tonen die niet van zijn bestaan overtuigd zijn. Hetzelfde met een vlieg in de keuken, die laat ook wel zijn sporen na.
  Hoezo zijn die aan te tonen? Weet jij hoeveel snoepjes er in de snoeptrommel zaten?

  Verder ook niet zo relevant voor de vraagstelling, er ZIJN immers geen andere variabelen dan degene die ik geef, je geeft nog altijd geen antwoord op de vraag.
  Bewijzen duidt op een waarneming voor anderen waarneembaar maken. In ieder geval steunt een bewijs doorgaans op méér dan één waarneming, of de waarneming moet te dupliceren zijn.
  Weinig waarnemingen zijn ZO vaak gedupliceerd als de waarneming van een God. Vele honderden miljoenen mensen, zolang als de mensheid bestaat heeft religie een deel uitgemaakt van de cultuur.

  Dat niet iedereen God waar kan nemen is zo, daarvoor moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Net zoals niet iedereen wetenschappelijke metingen kan uitvoeren en interpreteren, daarvoor moet je aan specifieke voorwaarden voldoen.
  Het gaat niet zozeer om de kwalificatie van het fenomeen, maar het simpelweg stellen dát het fenomeen bestaat, daarmee stuur je mensen in een bepaalde denkrichting door die voorkennis. Ik ga uit van een meer neutrale stelling.
  Hmm, dat stel ik zeer zeker niet. Maar goed, zet er dan voor de duidelijkheid maar "hypothetisch" voor.
  100% zeker van dingen kun je natuurlijk nooit zijn, om maar even de nihilist uit te hangen. De evolutietheorie is in mijn opzicht niet meer dan het logische vervolg op het erkennen van twee dingen, namelijk: 1)erfelijkheid en 2)mutaties bij die erfelijkheid. Ik acht die twee dingen "bewezen" (uiteraard niet 100%, want Nietzsche), daarom ga ik uit van een "aanmerkelijke kans op het zeker zijn van de evolutietheorie", om het maar even safe uit te drukken.
  Welke wetenschappelijke theorie acht je dan WEL bewezen?

  Die vraag ontwijk je steeds ;)

  Zonder referentiekader en definities zijn opmerkingen over bewijzen e.d. vrij nietszeggend.
  Dat doet er hier niet toe: het bestaan van God kan noch wetenschappelijk, noch juridisch worden bewezen.
  Er is wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God. Alleen is dat geen direct experimenteel bewijs, i.e. volgend uit onderzoek naar het bestaan van God, omdat God niet past in een wetenschappelijke vraagstelling.

  Schepping bijvoorbeeld, is waarschijnlijk/logisch. Prima te onderbouwen. De stap van een Schepper naar de Abrahamitische God is wat lastiger als je het alleen empirisch wil beschouwen.
 • Tja, en daarom is het geloven. Niemand kan zich onttrekken aan de invloed van het magnetisme, of zwaartekracht: de beïnvloeding van deze krachten kun je niet in twijfel trekken.
  Dat de zwaartekracht bestaat is een hypothese. Wat als het helemaal geen kracht is, maar een kromming in de tijd-ruimte die zorgt voor de uitwerking die je waarneemt?

  Of, een beetje cheap, wat als je slaapt, Matrix-stijl, en niets van wat je waarneemt echt is?

  Kun je dat soort dingen uitsluiten? Waarom wel of niet? Indien niet, waarom geloof je dan in de zwaartekracht?
  Ik doel op het fenomeen dat wordt aangeduid met de term zwaartekracht, in welke vorm het dan komt doet er voor mij niet toe: er is gewoon een fenomeen dat ervoor zorgt dat alles met massa aantrekkingskracht heeft.

  In het door jou gegeven voorbeeld dien ik als kritisch, rationeel mens het voordeel van de twijfel aan persoon B te geven. Waarnemen omvat immers meer dan het simpelweg zien,voelen of horen van een fenomeen: A zou ook met bewijsmiddelen aan kunnen komen om het bestaan van fenomeen X aannemelijk te maken.

  Persoon A heeft alleen zijn waarneming. Verder zijn er geen variabelen. Ik heb het over een willekeurig fenomeen, kan alles zijn. Een broertje dat in de snoeptrommel graait, een rose Porsche 911, een vlieg in de keuken, noem maar op.

  Wat vind je dan betrouwbaarder?
  Al de fenomenen die jij omschrijft zijn op de een of andere manier aan te tonen: er ontbreekt een snoepje uit de snoeptrommel, en als je écht heel nieuwsgierig bent zul je het snoepje zelfs in de spijsvertering van je broertje aantreffen. Een roze Porsche zal ergens gemaakt moeten zijn, je kunt het terugleiden, misschien zelfs de Porsche zelf aan de mensen tonen die niet van zijn bestaan overtuigd zijn. Hetzelfde met een vlieg in de keuken, die laat ook wel zijn sporen na.

  Het feit dat in een normale samenleving het voordeel van de twijfel aan B wordt gegeven zorgt ervoor dat men niet in kabouters, zombies, spoken en eenhoorns gelooft. Het is immers niet bewezen, en het kan niet aannemelijk worden gemaakt op basis van bewijsmiddelen. Waarom zou men de eerder genoemde mythische wezens links laten liggen, maar wél het bestaan van een traditionele Godheid accepteren?
  Omdat er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van eenhoorns, kabouters etc., maar wel voor het bestaan van een God. Omdat er honderden miljoenen mensen zijn die God waarnemen. Ik noem maar wat hor.

  Kun je me het verschil uitleggen tussen bewijzen en waarnemingen? Vrijwel elk wetenschappelijk bewijs is bij mijn weten een observatie. Als je een wiskundig universum even buiten beschouwing laat, dat is een kunstmatige neprealiteit die door de mens is afgebakend.
  Bewijzen duidt op een waarneming voor anderen waarneembaar maken. In ieder geval steunt een bewijs doorgaans op méér dan één waarneming, of de waarneming moet te dupliceren zijn.

  Het probleem met het door jou gegeven voorbeeld is dat je er per definitie vanuit gaat dat fenomeen X echt is. Je kunt het beter verwoorden als: persoon A beweert fenomeen X waar te hebben genomen. Persoon B gelooft niet in het bestaan van fenomeen X, en nog belangrijker: persoon A heeft geen bewijsmiddelen om het bestaan van dit fenomeen aannemelijk te maken.

  Nee, ik hang verder geen enkele kwalificatie aan fenomeen X. Een random gebeurtenis. Jij denkt aan elfjes e.d., niet doen, daarmee verdraai je het voorbeeld.

  Kun je me uitleggen wat voor jou "bewijs" is? En wat voor zaken beschouw je als bewezen? Acht je bijvoorbeeld evolutie bewezen? De celtheorie? Relativiteit? Even als referentiekader, want zonder dergelijk kader is het heel makkelijk om met dat soort termen te smijten.
  Het gaat niet zozeer om de kwalificatie van het fenomeen, maar het simpelweg stellen dát het fenomeen bestaat, daarmee stuur je mensen in een bepaalde denkrichting door die voorkennis. Ik ga uit van een meer neutrale stelling.

  100% zeker van dingen kun je natuurlijk nooit zijn, om maar even de nihilist uit te hangen. De evolutietheorie is in mijn opzicht niet meer dan het logische vervolg op het erkennen van twee dingen, namelijk: 1)erfelijkheid en 2)mutaties bij die erfelijkheid. Ik acht die twee dingen "bewezen" (uiteraard niet 100%, want Nietzsche), daarom ga ik uit van een "aanmerkelijke kans op het zeker zijn van de evolutietheorie", om het maar even safe uit te drukken.
  Ik moet je hier wel nageven dat ik met een juridische bril naar zaken kijk, als je me in een filosofischer bui treft ben ik bereid meer concessies te doen ten aanzien van mijn wereldbeeld ;p
  Ik ben benieuwd of je het verschil kent tussen een wetenschappelijk en een juridisch bewijs, is een cruciale mispeer die door zeker 95% van de bevolking wordt gemaakt <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Dat doet er hier niet toe: het bestaan van God kan noch wetenschappelijk, noch juridisch worden bewezen.
 • Denk je? Onze server is opgegraven in Jordanie, staan nog hierogliefen op.

  Ja, die vertraging is je PC of browser die het niet kan bijhouden.
 • Verdere reactie later, internet is momenteel absurd traag. Ik zie een zin van 8 woorden een seconde of 20 nadat ik 'm heb getikt.

  Heeft weinig met je internet en eerder met je computer te maken denk ik :P
 • Meer info over het door mij aangehaalde voorbeeld, zwaartekracht:

  http://arstechnica.com/science/news/201 ... namics.ars

  Dr. Verlinde, winnaar van de prestigieuze Spinoza prijs, stelt dat zwaartekracht niet bestaat. Maar dat het effect dat we waarnemen een emergent fenomeen is, dat voortkomt uit verschillen in entropie.

  Ik denk dat Rik nu wat beter begrijpt waarom ik uitgerekend zo'n oersterke theorie als voorbeeld wilde nemen ;)

  Verdere reactie later, internet is momenteel absurd traag. Ik zie een zin van 8 woorden een seconde of 20 nadat ik 'm heb getikt.
 • Meer info over het door mij aangehaalde voorbeeld, zwaartekracht:

  http://arstechnica.com/science/news/201 ... namics.ars

  Dr. Verlinde, winnaar van de prestigieuze Spinoza prijs, stelt dat zwaartekracht niet bestaat. Maar dat het effect dat we waarnemen een emergent fenomeen is, dat voortkomt uit verschillen in entropie.
  Stelling, prematuur, interessant.

  Mogelijk een verklaring van wat zwaartekracht ís in tegenstelling tot wat nu wordt veronderstelt. Doet geen afbreuk aan de manifestatie van zwaartekracht wat in tegenstelling tot God wél waarneembaar en aantoonbaar is.
  Ik denk dat Rik nu wat beter begrijpt waarom ik uitgerekend zo'n oersterke theorie als voorbeeld wilde nemen <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Je toont enkel aan wat ik eerder zei, zwaartekrachttheorie wordt wél getoetst en aangepast indien er aanwijzingen van onjuistheid/onvolledigheid zijn, afwijkende observaties of falsificatie plaatsvinden. Daarnaast is de parallel met het topic (in tegenstelling tot deze redelijk offtopic semantische discussie) redelijk treffend (doch waarschijnlijk onbedoeld) doordat een entropisch gedreven bindende kracht een indicatie is van een singulair universum zonder begin en einde (enkel macro richtingen als voor- en achteruit in entropie), in combinatie met een zelfs als kleinste kans op creatio spontanea een asymptoot van 0 leidt tot de conclusie dat zelfs intelligent design als concept overbodig is.

  Daarnaast is de stelling in je link, een voortborduring op eerdere (theoretische) aanpassingen in de theorie, op zijn zachtst gezegd zéér voorbarig en zeker in deze vorm geen direct pad naar een GUT. Mocht dit wel verenigbaar zijn dan zal de theorie aangepast/verenigd worden terwijl dit slechts een afwijking is tov de eerdere 99,99999% waarnemingen die tot nu toe de juistheid van de theorie bevestigden. (Ring a bell? ;) )
 • Denk je? Onze server is opgegraven in Jordanie, staan nog hierogliefen op.
 • Ik ben ten eerste niet degene die meent dat er 'bewijs' is dat er een God is in de vorm die jij beschrijft, ten tweede heb ik er geen belang bij/behoefte aan om het bestaan van God aan te tonen doormiddel van een (reeks) experimenten. Ik kan zat situaties bedenken waarbij ik een voorspeld resultaat voorstel wat wél het bestaan van God aantoont maar die schijnen het fundamentele woord Gods te ondermijnen <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Heb je het dan over een scheppende godheid, of over de Abrahamitische God?
  De Abrahamistische, juist een persoonlijke God zou zich kunnen manifesteren op een manier die maar ruimte voor één conclusie laat: God ís én is almachtig. De doctrine wil echter dat je God vindt en onvoorwaardelijk in zijn aanwezigheid gelooft, dit 'argument' wordt er vaak bijgesleept wanneer er een dergelijke discussie loopt.

  Verder zei je dit:
  Doordat je op voorhand de mogelijkheid van het bestaan van God wetenschappelijk aan te tonen afwijst kan je deze vraagstelling natuurlijk ook nooit formuleren.
  Het feit dat God niet wetenschappelijk aan te tonen zou zijn middels een falcificeerbare 'proef' is natuurlijk ook kolder, het onvermogen om de complexiteit die benodigd is te begrijpen en formuleren staat niet gelijk aan niet mogelijk.
  Je kunt zoveel vraagstellingen/hypotheses formuleren als je wil, ook als ze niet te beantwoorden/te toetsen zijn. Maar idd, heeft dat niet veel zin.
  Je kan heel makkelijk een proef met voorspelbare uitkomst opstellen, de waarneming die daar uitkomt is echter dat die proef backwards is en het uitblijven van een manifestatie géén bewijs is..
  Je beweert dat een experiment om God aan te tonen uitermate complex is, dat dat de reden is dat minimaal ik en maximaal de rest van de mensheid een dergelijke experimentele opzet niet begrijpt.

  Daarmee pretendeer je iets te begrijpen van het god/God demonstratie experiment, je weet immers dat dat complex hoort te zijn. Dan ligt de bal bij jou, in welk opzicht moet dat complex zijn? Hoe zie je dat voor je etc., please share.
  Ik pretendeer helemaal niks te begrijpen enkel aan te dragen dat de randvoorwaarden voor een reproduceerbare proef op geen enkele manier bekend zijn en het dus onmogelijk is om nu een proef op te stellen met onze beperkte kennis van betrokken factoren.
  Mij niet bekend, enigzins vergelijkbaar met Reiki, Magnetisering en dat soort spiritualiteit?
  Voor zover mij bekend is er geen wetenschappelijk bewijs voor de spirituele zaken die je noemt.
  Wel voor gebed. Al zijn de verbanden niet groot, er is een licht verbeterde prognose waargenomen, die overall (meta-analyse van beschikbare studies) statistisch significant is.
  De zaken die ik aanhaal houden verband met indicaties van een collectief bewustzijn en het effect hierop of hierdoor in relatie tot random event generators.

  Het is een aanwijzing. Geen enkel evidence vind ik op zichzelf staand overtuigend, al is schepping imo bloody obvious, het gaat om het totaalplaatje.
  Wat schepping betreft ben ik het ook gewoon met je eens, alleen je bewijzen voor een persoonlijke God slik ik niet.
  Falsificatie <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Harde cap is dus niet zo hard als eerder voorgesteld is in de discussie. De waarde aan de tekst in de Bijbel is dus afgenomen door een afwijking van vooraf verwachte observaties. Daar het in tegenstelling tot jouw werkgebied absoluut niet het mijne is (bouwkunde) ben ik niet zo 1-2-3 bekend met het bestaan van eventueel andere voorbeelden (als die er al zijn).
  Ik zei niet meer dan dat de max. leeftijd capped is.

  En een cap @ 120 jaar, waar 99,999999% van de mensheid niet overheen gaat, is hard genoeg voor een Viagra reclame. Daar kun je je zitvlak om verwedden.

  Voor falsificatie heb je in de Biologie normaliter ook statistiek nodig. Ik ben benieuwd welke toets je wil gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat het waargenomen effect niet significant is <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Falsificatie toont alleen aan dat de stelling dat 'God de mens heef gestraft met een maximale leeftijd van 120 jaren' in combinatie met een claim van absolute waarheid niet correct is. Normaal dient een theorie bij een afwijkende observatie aangepast te worden aangezien deze niet compleet/volledig/correct is, echter God is almachtig en alwetend en derhalve logischerwijs er niet de man naar dergelijke 'fouten' te maken.
  Dat er een bepaalde cap is betwist ik niet, dat het als bewijs geldt voor het bestaan van God echter wel.
  Het is “scientific evidence” voor het waarheidsgehalte van de bewuste heilige folder.
  Door het waarheidsgehalte te noemen in plaats van juistheid neem je naar mijn mening een stuk objectiviteit weg uit je proces van meningsvorming ;)
  Allemaal stukjes van de puzzle. Maar geen direct bewijs, en zoals ik zei, dat is er ook niet. Iig geen wetenschappelijk bewijs.
  Door de juistheid van het woord in de Bijbel los te koppelen van het bestaan van God geef je er wat mij betreft een interessante draai aan
  Ha, wederom flauw,
  Allesbehalve, jammer dat je die andere optie niet koos, dat was hilarisch geworden <img alt=":D" src="/plugins/sceditor/emoticons/grin.png" />
  Behoorlijk flauw, leuk woordgrapje though moet ik je meegeven ;)

  Je moet toch met me eens zijn dat een theorie opstellen om iets aan te tonen wat volgens dezelfde theorie(zie doctrine) niet aan te tonen is wel enigzins op weerstand zal stuiten als zijnde puur wetenschappelijk?
  Mee eens, pre-occupatie is daar één avn de belangrijkste redenen voor.
  Agreed.
  Laat dat dan voortaan ;)
  Ik toon aan dat je aan de ene kant armoede in uitleg accepteert op basis van je pre-occupatie en aan de andere kant afwijst omdat het niet past bij je overtuiging. Wat valt er voor mij te onderbouwen aan jouw losse intepretatie van zaken?
  Nee, ik accepteer jouw bewering dat het “armoede” zou zijn om een schepper te accepteren als verklaring van de verregaande organische complexiteit op Aarde, volstrekt niet.
  Hoho, tot op wat je nu noemt ben ik het met je eens. Echter wanneer je dat op de traditionele Abrahamistische God betrekt hang je verschillende waarden aan gelijkwaardige argumenten.
  Het is zowel logisch als waarschijnlijk. Als dat armoede is, welke verklaring is dan niet armoedig? Dan wijs je verklaringen in het algemeen af.
  Zie hierboven.
  Dus eerst krabbel je wat neer, ik beschuldig je van jezelf tegenspreken, vervolgens geef je dat toe en wil je pas reageren als ik argumenten inbreng? Vreemde manier van communiceren…
  Nee, ik spreek mijzelf niet tegen, mijn verhaal is coherent in tegenstelling tot dat van jou. Daar komen we zo op terug. Ik herhaal jouw bewering dat ik mezelf tegenspreek, dat is mijn mening op generlei wijze.
  Zie wederom hierboven. Ik ben dan ook geen wetenschapper die zich goed en coherent kan uiten, zijn meer brainfarts..
  Mooi dat je mijn argument van gebrek aan voorstellings- en bevattingsvermogen wat je eerder als armoede bestempelde nu wat kracht bijzet, waarvoor dank <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Dat interpreteer je simpelweg niet goed. Ik accepteer zwaartekracht als meest waarschijnlijke verklaring voor wat een aantrekkende werking lijkt te zijn tussen massa’s onderling.
  Ik doelde op het feit dat de zwaartekracht theorie diverse malen aangepast moest worden omdat deze op voorheen onvoorstelbare en dus onformuleerbare onbekenden getest is en wordt.
  JIJ echter, zou dat waarschijnlijk niet moeten accepteren, omdat dat armoedig is. Dat komt van jou af.
  :blow:
  Voor een gelovige met een PhD vind ik dat je erg conservatief bent. juist voor een overtuigd iemand met een diepgeworteld geloof in het bestaan van een persoonlijkeen almachtige God vind ik het vooral van minachting getuigen dat deze niet in staat is tot het toestaan/inbouwen van een dergelijk mechanisme. De aanwijzingen zijn legio (zie je hoe ik bewust het woord bewijs uit de weg ga?).
  Ik heb nul problemen met evolutie, behalve dat de onderbouwing van die theorie in wezen erg zwak is. Zelfs het fossielenbestand, van oudsher beschouwd als beste bewijs, spreekt tegen die theorie.
  OK, wist ik al uit vorige topics maar even kijken of je radicalisering verdere gevolgen voor je mening heeft gehad..
  Evolutie is naadloos en moeiteloos in te passen in Intelligent Design.
  Tevens in een singulair heelal zonder einde en begin en zonder de noodzaak voor een God,
  Ik ben vooralsnog op de hand van inteligent design (door wat voor entiteit dan ook) in combinatie met singulariteit. Het concept van een persoonlijke God heb ik geen probleem mee an sich alleen heb ik geen behoefte aan een persoonlijke onderwerping omdat míjn God dat niet zou vragen/eisen.
  Probleem wat ik wel heb is met geinstitutionaliseerde belijdenis en bijhorende indoctrinatie, zou elke echte gelovige ook moeten hebben omdat het concept in rechtstreeks conflict is met vrije wil en een persoonlijke zoektocht naar God.
  Ik heb heel veel problemen met religieuze doctrines. Inclusief de Christelijke. Als ik zelf een gemeente zou stichten, misschien doe ik dat nog wel eens, zou ik een hoop dingen anders doen.
  Ben oprecht benieuwd naar hoe dat gaat worden, je hebt mijn mail dus ik ontvang graag een uitnodiging voor een dienst.
  Verder heb ik geen probleem met onderwerping, omdat geen enkele andere respons kan volgen uit het leren kennen van mijn God. Niets is ambitieuzer, moeilijker en eervoller dan het dienen van die God. PhD of niet.
  Het gaat me niet om de conclussie van of de belijdenis van liefde voor God maar om het pad wat leidt tot de conclusie dat er een God moet zijn.
  Tenslotte vind ik dat je boeiend en scherp discussieert over een onderwerp dat niet binnen je expertise valt <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />

  Waarvoor dank, dat hoor ik niet vaak ;)
 • NuclearGoat en Rik, ga alstublieft door. Ik vermaakt mij kostelijk met jullie discussie.

  Ik haak af voor nu. Godsdiscussies op jullie niveau is verwarrend en out of my league.
 • Ik ben ten eerste niet degene die meent dat er 'bewijs' is dat er een God is in de vorm die jij beschrijft, ten tweede heb ik er geen belang bij/behoefte aan om het bestaan van God aan te tonen doormiddel van een (reeks) experimenten. Ik kan zat situaties bedenken waarbij ik een voorspeld resultaat voorstel wat wél het bestaan van God aantoont maar die schijnen het fundamentele woord Gods te ondermijnen <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Heb je het dan over een scheppende godheid, of over de Abrahamitische God?

  Verder zei je dit:
  Doordat je op voorhand de mogelijkheid van het bestaan van God wetenschappelijk aan te tonen afwijst kan je deze vraagstelling natuurlijk ook nooit formuleren.
  Het feit dat God niet wetenschappelijk aan te tonen zou zijn middels een falcificeerbare 'proef' is natuurlijk ook kolder, het onvermogen om de complexiteit die benodigd is te begrijpen en formuleren staat niet gelijk aan niet mogelijk.
  Je kunt zoveel vraagstellingen/hypotheses formuleren als je wil, ook als ze niet te beantwoorden/te toetsen zijn. Maar idd, heeft dat niet veel zin.

  Je beweert dat een experiment om God aan te tonen uitermate complex is, dat dat de reden is dat minimaal ik en maximaal de rest van de mensheid een dergelijke experimentele opzet niet begrijpt.

  Daarmee pretendeer je iets te begrijpen van het god/God demonstratie experiment, je weet immers dat dat complex hoort te zijn. Dan ligt de bal bij jou, in welk opzicht moet dat complex zijn? Hoe zie je dat voor je etc., please share.
  Mij niet bekend, enigzins vergelijkbaar met Reiki, Magnetisering en dat soort spiritualiteit?
  Voor zover mij bekend is er geen wetenschappelijk bewijs voor de spirituele zaken die je noemt.

  Wel voor gebed. Al zijn de verbanden niet groot, er is een licht verbeterde prognose waargenomen, die overall (meta-analyse van beschikbare studies) statistisch significant is.

  Het is een aanwijzing. Geen enkel evidence vind ik op zichzelf staand overtuigend, al is schepping imo bloody obvious, het gaat om het totaalplaatje.
  Falsificatie <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Harde cap is dus niet zo hard als eerder voorgesteld is in de discussie. De waarde aan de tekst in de Bijbel is dus afgenomen door een afwijking van vooraf verwachte observaties. Daar het in tegenstelling tot jouw werkgebied absoluut niet het mijne is (bouwkunde) ben ik niet zo 1-2-3 bekend met het bestaan van eventueel andere voorbeelden (als die er al zijn).
  Ik zei niet meer dan dat de max. leeftijd capped is.

  En een cap @ 120 jaar, waar 99,999999% van de mensheid niet overheen gaat, is hard genoeg voor een Viagra reclame. Daar kun je je zitvlak om verwedden.

  Voor falsificatie heb je in de Biologie normaliter ook statistiek nodig. Ik ben benieuwd welke toets je wil gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat het waargenomen effect niet significant is ;)
  Dat er een bepaalde cap is betwist ik niet, dat het als bewijs geldt voor het bestaan van God echter wel.
  Het is “scientific evidence” voor het waarheidsgehalte van de bewuste heilige folder.

  Allemaal stukjes van de puzzle. Maar geen direct bewijs, en zoals ik zei, dat is er ook niet. Iig geen wetenschappelijk bewijs.
  Ha, wederom flauw,
  Allesbehalve, jammer dat je die andere optie niet koos, dat was hilarisch geworden :D
  Mee eens, pre-occupatie is daar één avn de belangrijkste redenen voor.
  Agreed.
  Ik toon aan dat je aan de ene kant armoede in uitleg accepteert op basis van je pre-occupatie en aan de andere kant afwijst omdat het niet past bij je overtuiging. Wat valt er voor mij te onderbouwen aan jouw losse intepretatie van zaken?
  Nee, ik accepteer jouw bewering dat het “armoede” zou zijn om een schepper te accepteren als verklaring van de verregaande organische complexiteit op Aarde, volstrekt niet.

  Het is zowel logisch als waarschijnlijk. Als dat armoede is, welke verklaring is dan niet armoedig? Dan wijs je verklaringen in het algemeen af.
  Dus eerst krabbel je wat neer, ik beschuldig je van jezelf tegenspreken, vervolgens geef je dat toe en wil je pas reageren als ik argumenten inbreng? Vreemde manier van communiceren…
  Nee, ik spreek mijzelf niet tegen, mijn verhaal is coherent in tegenstelling tot dat van jou. Daar komen we zo op terug. Ik herhaal jouw bewering dat ik mezelf tegenspreek, dat is mijn mening op generlei wijze.
  Mooi dat je mijn argument van gebrek aan voorstellings- en bevattingsvermogen wat je eerder als armoede bestempelde nu wat kracht bijzet, waarvoor dank <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Dat interpreteer je simpelweg niet goed. Ik accepteer zwaartekracht als meest waarschijnlijke verklaring voor wat een aantrekkende werking lijkt te zijn tussen massa’s onderling.

  JIJ echter, zou dat waarschijnlijk niet moeten accepteren, omdat dat armoedig is. Dat komt van jou af.
  Voor een gelovige met een PhD vind ik dat je erg conservatief bent. juist voor een overtuigd iemand met een diepgeworteld geloof in het bestaan van een persoonlijkeen almachtige God vind ik het vooral van minachting getuigen dat deze niet in staat is tot het toestaan/inbouwen van een dergelijk mechanisme. De aanwijzingen zijn legio (zie je hoe ik bewust het woord bewijs uit de weg ga?).
  Ik heb nul problemen met evolutie, behalve dat de onderbouwing van die theorie in wezen erg zwak is. Zelfs het fossielenbestand, van oudsher beschouwd als beste bewijs, spreekt tegen die theorie.

  Evolutie is naadloos en moeiteloos in te passen in Intelligent Design.
  Ik ben vooralsnog op de hand van inteligent design (door wat voor entiteit dan ook) in combinatie met singulariteit. Het concept van een persoonlijke God heb ik geen probleem mee an sich alleen heb ik geen behoefte aan een persoonlijke onderwerping omdat míjn God dat niet zou vragen/eisen.
  Probleem wat ik wel heb is met geinstitutionaliseerde belijdenis en bijhorende indoctrinatie, zou elke echte gelovige ook moeten hebben omdat het concept in rechtstreeks conflict is met vrije wil en een persoonlijke zoektocht naar God.
  Ik heb heel veel problemen met religieuze doctrines. Inclusief de Christelijke. Als ik zelf een gemeente zou stichten, misschien doe ik dat nog wel eens, zou ik een hoop dingen anders doen.

  Verder heb ik geen probleem met onderwerping, omdat geen enkele andere respons kan volgen uit het leren kennen van mijn God. Niets is ambitieuzer, moeilijker en eervoller dan het dienen van die God. PhD of niet.

  Tenslotte vind ik dat je boeiend en scherp discussieert over een onderwerp dat niet binnen je expertise valt ;)
 • Flauw..
  Eens. Ben wel benieuwd naar jou ideeen van een experimentele opzet die gebruikt zou kunnen worden om God aan te kunnen tonen.
  Ik ben ten eerste niet degene die meent dat er 'bewijs' is dat er een God is in de vorm die jij beschrijft, ten tweede heb ik er geen belang bij/behoefte aan om het bestaan van God aan te tonen doormiddel van een (reeks) experimenten. Ik kan zat situaties bedenken waarbij ik een voorspeld resultaat voorstel wat wél het bestaan van God aantoont maar die schijnen het fundamentele woord Gods te ondermijnen ;)
  Ook zonder godsdienstig oogmerk zijn deze eigenschappen waargenomen, hoop doet leven <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Ja. Al zijn ook effecten waargenomen bij mensen waarvoor gebeden werd door anderen. Zonder dat ze dat weten. Comments?
  Mij niet bekend, enigzins vergelijkbaar met Reiki, Magnetisering en dat soort spiritualiteit?
  En busted, Jeanne Calment werd bijvoorbeeld 122
  Met je &quot;bijvoorbeeld&quot; suggereer je dat er meerdere gevallen zijn. Please, elaborate.
  Ik ben bekend met de casus Calment. Echter, dat is de enige persoon ooit die ouder werd dan 120. Ofwel, 99.999999% van de mensen wordt max. 120.
  Falsificatie ;)

  Harde cap is dus niet zo hard als eerder voorgesteld is in de discussie. De waarde aan de tekst in de Bijbel is dus afgenomen door een afwijking van vooraf verwachte observaties. Daar het in tegenstelling tot jouw werkgebied absoluut niet het mijne is (bouwkunde) ben ik niet zo 1-2-3 bekend met het bestaan van eventueel andere voorbeelden (als die er al zijn).
  Die cap lijkt er dus alsnog te zijn. Wat die precies inhoudt is nog niet helemaal zeker, de belangrijkste focus in het instituut waar ik werk is ageing dus als er nieuws is hoor ik dat vrij snel.
  Dat er een bepaalde cap is betwist ik niet, dat het als bewijs geldt voor het bestaan van God echter wel.
  In het algemeen denk ik dat een regel die opgaat in 99.999999% van de gevallen, een vrij betrouwbare is. Mee eens? Indien niet, heeft dat razend boeiende consequenties voor je wereldbeeld <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Ha, wederom flauw,

  Niet bewijs, indicatie…
  Een sterke aanwijzing. Evidence is weinig meer dan dat. Sowieso zijn er maar weinig mensen die de term “evidence” op waarde weten te schatten.

  Mee eens, pre-occupatie is daar één avn de belangrijkste redenen voor.
  Nu hou je toch gewoon jezelf voor de gek, met logica kan je toch zelf ook wel zien dat je jezelf hier onwijs tegenspreekt? Ook de stap naar een persoonlijke schepper die zich miljoenen jaren later op persoonlijk niveau met mensen inlaat is van een andere categorie? Door te chargeren en baude statements te maken verandert er niks aan het feit dat wat jij als dé armoede bestempeld net zo'n lage vanzelfsprekendheid heeft als wat jij dé waarheid bestempeld.
  Ik spreek mezelf overduidelijk tegen, maar je weet niet te onderbouwen waarom dat zo is? Vat ik dit stukje dan goed samen?
  Ik toon aan dat je aan de ene kant armoede in uitleg accepteert op basis van je pre-occupatie en aan de andere kant afwijst omdat het niet past bij je overtuiging. Wat valt er voor mij te onderbouwen aan jouw losse intepretatie van zaken?
  Zodra je dit beargumenteert, reageer ik er op. Je lijkt vooralsnog slechts datgene te doen waar je mij van beschuldigt.
  Dus eerst krabbel je wat neer, ik beschuldig je van jezelf tegenspreken, vervolgens geef je dat toe en wil je pas reageren als ik argumenten inbreng? Vreemde manier van communiceren…
  En dientengevolge oneindig vaak test van falsificatie doorstaan heeft, totaal irrelevant dat je dit aanhaalt eigenlijk. Zwaartekracht is op macroniveau één van de sterkst gebleken theorieen, op basis van observaties is het de meest logische conclusie die te trekken valt. Waarom een voorbeeld als dit nemen om een punt te maken wat hier het tegenovergestelde van is?
  De zwaartekracht theorie heeft meerdere componenten, die in de loop der tijd fors aangepast zijn. Denk aan het ruimte-tijd fenomeen, en mogelijk is zwaartekracht geen kracht per se, maar een vorm van straling met gravitonen als deeltjes.
  Mooi dat je mijn argument van gebrek aan voorstellings- en bevattingsvermogen wat je eerder als armoede bestempelde nu wat kracht bijzet, waarvoor dank ;)
  En uiteraard neem ik opzettelijk een van de sterkste theorieen als voorbeeld. Het zou wat flauw zijn om een zwakke theorie, zoals evolutie, als voorbeeld te nemen <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Voor een gelovige met een PhD vind ik dat je erg conservatief bent. juist voor een overtuigd iemand met een diepgeworteld geloof in het bestaan van een persoonlijkeen almachtige God vind ik het vooral van minachting getuigen dat deze niet in staat is tot het toestaan/inbouwen van een dergelijk mechanisme. De aanwijzingen zijn legio (zie je hoe ik bewust het woord bewijs uit de weg ga?).

  Ik ben vooralsnog op de hand van inteligent design (door wat voor entiteit dan ook) in combinatie met singulariteit. Het concept van een persoonlijke God heb ik geen probleem mee an sich alleen heb ik geen behoefte aan een persoonlijke onderwerping omdat míjn God dat niet zou vragen/eisen.

  Probleem wat ik wel heb is met geinstitutionaliseerde belijdenis en bijhorende indoctrinatie, zou elke echte gelovige ook moeten hebben omdat het concept in rechtstreeks conflict is met vrije wil en een persoonlijke zoektocht naar God.
 • Ik kan ze zelfs aan je voorstellen en jullie kunnen een gesprek aan gaan. Mocht je dan nog niet geloven dat het familie van mij is dan kunnen we altijd nog zo ver gaan dat we een DNA test gaan doen.

  Geef me dan eens een beschrijving van God. Is hij man of vrouw? Licht of donker? Draagt hij een baard? Is hij gekleed zoals een oude Griek, Babyloniër of draagt hij moderne kleding, misschien zelfs wel naakt? Volgens mij heb jij God nooit waargenomen, maar denk je aan de hand van de schepping en situaties dat het God is, en dat mag hoor, zelfs al geloof je er 100% in, dan vind ik het nog steeds goed. Ieder zo zijn geloof. Maar erg geloofwaardig vind ik het dan weer niet. Het God concept is niet echt mijn ding, weet niet waarom.
  Je idee van het begrip "waarneming" is veel te beperkt. Je hebt het alleen over het visuele gedeelte, dat is niet relevant in deze context. Zoals gezegd, om God te kunnen waarnemen moet je aan specifieke voorwaarden voldoen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de bereidheid om iets te doen met die kennis.

  Oneerlijk? Om ingewikkelde wetenschappelijke fenomenen waar te nemen, moet je ook aan voorwaarden voldoen. Je hebt daar geavanceerde apparatuur voor nodig en de kennis/ervaring om experimentatie uit te voren en de meetresultaten te kunnen interpreteren.

  Het is dus een kleine elite aan hoogopgeleide wetenschappers die ingewikkelde fenomenen waar kan nemen, terwijl ook de arme en eenvoudige mensen God ervaren.
  Staat zoiets al in het wetboek vraag ik me af?
  Pokkel? In het openbaar mag je mensen niet beledigen (smaad of laster).
  Maar je kunt ook te ver gaan. 5 keer per dag bidden zoals moslims behoren te doen en totale onderwerping, dat gaat echt te ver. Hou het vooral simpel en in het hier en nu. Toon compassie naar de natuur en de mensheid. Dat is het allerbelangrijkste.
  Tsja, jouw mening.

  Het kennen van een scheppende godheid kan alleen maar tot totale onderwerping leiden, zou ik zeggen.
 • Flauw..
  Eens. Ben wel benieuwd naar jou ideeen van een experimentele opzet die gebruikt zou kunnen worden om God aan te kunnen tonen.
  Ook zonder godsdienstig oogmerk zijn deze eigenschappen waargenomen, hoop doet leven <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />
  Ja. Al zijn ook effecten waargenomen bij mensen waarvoor gebeden werd door anderen. Zonder dat ze dat weten. Comments?
  En busted, Jeanne Calment werd bijvoorbeeld 122
  Met je "bijvoorbeeld" suggereer je dat er meerdere gevallen zijn. Please, elaborate.

  Ik ben bekend met de casus Calment. Echter, dat is de enige persoon ooit die ouder werd dan 120. Ofwel, 99.999999% van de mensen wordt max. 120.

  Die cap lijkt er dus alsnog te zijn. Wat die precies inhoudt is nog niet helemaal zeker, de belangrijkste focus in het instituut waar ik werk is ageing dus als er nieuws is hoor ik dat vrij snel.

  In het algemeen denk ik dat een regel die opgaat in 99.999999% van de gevallen, een vrij betrouwbare is. Mee eens? Indien niet, heeft dat razend boeiende consequenties voor je wereldbeeld ;)
  Niet bewijs, indicatie…
  Een sterke aanwijzing. Evidence is weinig meer dan dat. Sowieso zijn er maar weinig mensen die de term “evidence” op waarde weten te schatten.
  Nu hou je toch gewoon jezelf voor de gek, met logica kan je toch zelf ook wel zien dat je jezelf hier onwijs tegenspreekt? Ook de stap naar een persoonlijke schepper die zich miljoenen jaren later op persoonlijk niveau met mensen inlaat is van een andere categorie? Door te chargeren en baude statements te maken verandert er niks aan het feit dat wat jij als dé armoede bestempeld net zo'n lage vanzelfsprekendheid heeft als wat jij dé waarheid bestempeld.
  Ik spreek mezelf overduidelijk tegen, maar je weet niet te onderbouwen waarom dat zo is? Vat ik dit stukje dan goed samen?

  Zodra je dit beargumenteert, reageer ik er op. Je lijkt vooralsnog slechts datgene te doen waar je mij van beschuldigt.
  En dientengevolge oneindig vaak test van falsificatie doorstaan heeft, totaal irrelevant dat je dit aanhaalt eigenlijk. Zwaartekracht is op macroniveau één van de sterkst gebleken theorieen, op basis van observaties is het de meest logische conclusie die te trekken valt. Waarom een voorbeeld als dit nemen om een punt te maken wat hier het tegenovergestelde van is?
  De zwaartekracht theorie heeft meerdere componenten, die in de loop der tijd fors aangepast zijn. Denk aan het ruimte-tijd fenomeen, en mogelijk is zwaartekracht geen kracht per se, maar een vorm van straling met gravitonen als deeltjes.

  En uiteraard neem ik opzettelijk een van de sterkste theorieen als voorbeeld. Het zou wat flauw zijn om een zwakke theorie, zoals evolutie, als voorbeeld te nemen ;)
 • Heerlijk als er dan iemand in trapt om mijn punt te verduidelijken, zeker als het een slimmerik is als 7th <img alt=";)" src="/plugins/sceditor/emoticons/wink.png" />

  I feel used :(

  Maar in het geen spijt-topic zeg je dat je met regelmaat een baard draagt, dat maakt een hoop goed ^_^ :P

  Maar ik blijf het een raar statement vinden dat je maakt, of ik laat me te snel verwarren door semantiek (woordkeuze) en logica (argumentatiestructuur) waardoor ik je misschien niet helemaal begrijp.
 • Doordat je op voorhand de mogelijkheid van het bestaan van God wetenschappelijk aan te tonen afwijst kan je deze vraagstelling natuurlijk ook nooit formuleren.
  Het feit dat God niet wetenschappelijk aan te tonen zou zijn middels een falcificeerbare 'proef' is natuurlijk ook kolder, het onvermogen om de complexiteit die benodigd is te begrijpen en formuleren staat niet gelijk aan niet mogelijk.
  Het feit is kolder? In welk opzicht is het dan een feit?
  Flauw..

  Er zijn wel studies die hebben gevonden dat gebed genezende kracht heeft. Dat hoeft niet per se te wijzen op interventie van de Abrahamitische God, kan ook een ander mechanisme zijn. Het is wel indirect scientific evidence.
  Ook zonder godsdienstig oogmerk zijn deze eigenschappen waargenomen, hoop doet leven ;)
  Dat de maximale leeftijd van de mens capped is bij 120 jaar, is ook aan te tonen. Er is een 2000 jaar oud boek waarni dat al stond. Indirect bewijs.
  En busted, Jeanne Calment werd bijvoorbeeld 122
  Verder is statistische waarschijnlijkheid een gangbaar instrument om een observatie als bewijs te klassificeren. De extreme onwaarschijnlijkheid van het spontaan genereren van een levend organisme, is bewijs voor een &quot;interventie&quot; van wat voor soort dan ook. Of dat nu een God is, aliens, of een inherente neiging van materie om zichzelf te organiseren in meer complexe structuren.
  Niet bewijs, indicatie…
  Nu maak je hele grote sprongen, spontane creatie is/lijkt onwaarschijnlijk dit impliceert niet direct dat er maar een schepper moet zijn. De conclusie dat er een schepper móet zijn impliceert niet direct dat dit een persoonlijk betrokken schepper zou zijn in de vorm van één entiteit. Voorstellingsvermogen en perceptie zijn te beperkend om de overige opties te zien, rationeel ingegeven zijn dat wel de keuzes (schepping/CS) maar door onze beperkingen in voorstelling is dat ook wel arm.

  &quot;Er zal wel een andere verklaring zijn, we kennen die nog niet&quot;, DAT is pas armoede. In de wetenschap is het gebruikelijk om een theorie aan te nemen tot er een beter alternatief wordt gevonden.Alleen is een Schepper niet emprisich te toetsen en wordt het niet geaccepteerd als wetenschappelijk alternatief.
  Nu hou je toch gewoon jezelf voor de gek, met logica kan je toch zelf ook wel zien dat je jezelf hier onwijs tegenspreekt? Ook de stap naar een persoonlijke schepper die zich miljoenen jaren later op persoonlijk niveau met mensen inlaat is van een andere categorie? Door te chargeren en baude statements te maken verandert er niks aan het feit dat wat jij als dé armoede bestempeld net zo'n lage vanzelfsprekendheid heeft als wat jij dé waarheid bestempeld.

  Het bestaan van een vaste set regels en regelmaat duidt niet 1:1 op het feit dat deze door iets of iemand zijn vastgesteld, de conclusie is namelijk dat in een oneindig aantal sets combinaties het uitgesloten is dat er geen van alle een redelijk stabiele coherente vorm aanneemt.
  De waarneming van een aantrekkende werking van objecten met massa duidt niet 1:1 op het bestaan van zwaartekracht. Toch is dat de meest logische wetenschappelijke theorie en wordt die dientengevolge als waar aangenomen.
  En dientengevolge oneindig vaak test van falsificatie doorstaan heeft, totaal irrelevant dat je dit aanhaalt eigenlijk. Zwaartekracht is op macroniveau één van de sterkst gebleken theorieen, op basis van observaties is het de meest logische conclusie die te trekken valt. Waarom een voorbeeld als dit nemen om een punt te maken wat hier het tegenovergestelde van is?
 • Doordat je op voorhand de mogelijkheid van het bestaan van God wetenschappelijk aan te tonen afwijst kan je deze vraagstelling natuurlijk ook nooit formuleren.
  Het feit dat God niet wetenschappelijk aan te tonen zou zijn middels een falcificeerbare 'proef' is natuurlijk ook kolder, het onvermogen om de complexiteit die benodigd is te begrijpen en formuleren staat niet gelijk aan niet mogelijk.
  Het feit is kolder? In welk opzicht is het dan een feit?

  Dat de realiteit absurd is, beaam ik, als je dat bedoelt.

  Er zijn wel studies die hebben gevonden dat gebed genezende kracht heeft. Dat hoeft niet per se te wijzen op interventie van de Abrahamitische God, kan ook een ander mechanisme zijn. Het is wel indirect scientific evidence.

  Dat de maximale leeftijd van de mens capped is bij 120 jaar, is ook aan te tonen. Er is een 2000 jaar oud boek waarni dat al stond. Indirect bewijs.

  Verder is statistische waarschijnlijkheid een gangbaar instrument om een observatie als bewijs te klassificeren. De extreme onwaarschijnlijkheid van het spontaan genereren van een levend organisme, is bewijs voor een "interventie" van wat voor soort dan ook. Of dat nu een God is, aliens, of een inherente neiging van materie om zichzelf te organiseren in meer complexe structuren.
  Nu maak je hele grote sprongen, spontane creatie is/lijkt onwaarschijnlijk dit impliceert niet direct dat er maar een schepper moet zijn. De conclusie dat er een schepper móet zijn impliceert niet direct dat dit een persoonlijk betrokken schepper zou zijn in de vorm van één entiteit. Voorstellingsvermogen en perceptie zijn te beperkend om de overige opties te zien, rationeel ingegeven zijn dat wel de keuzes (schepping/CS) maar door onze beperkingen in voorstelling is dat ook wel arm.

  "Er zal wel een andere verklaring zijn, we kennen die nog niet", DAT is pas armoede. In de wetenschap is het gebruikelijk om een theorie aan te nemen tot er een beter alternatief wordt gevonden.

  Alleen is een Schepper niet emprisich te toetsen en wordt het niet geaccepteerd als wetenschappelijk alternatief.
  Het bestaan van een vaste set regels en regelmaat duidt niet 1:1 op het feit dat deze door iets of iemand zijn vastgesteld, de conclusie is namelijk dat in een oneindig aantal sets combinaties het uitgesloten is dat er geen van alle een redelijk stabiele coherente vorm aanneemt.
  De waarneming van een aantrekkende werking van objecten met massa duidt niet 1:1 op het bestaan van zwaartekracht. Toch is dat de meest logische wetenschappelijke theorie en wordt die dientengevolge als waar aangenomen.
 • Verder heb je de vragen niet beantwoord

  Die vragen zijn ook geenzins relevant aan mijn argument, noch aan jouw argument. Ik ben ingegaan op de achterliggende gedachte van je verhaal. Wil er eventueel later wel op ingaan, maar zie het nut er niet van in.

  Hoezo zijn die aan te tonen? Weet jij hoeveel snoepjes er in de snoeptrommel zaten?
  Het ís aan te tonen. Het fenomeen heeft zijn sporen achtergelaten: er is immers iets gewijzigd in de situatie voor "het fenomeen".

  Weinig waarnemingen zijn ZO vaak gedupliceerd als de waarneming van een God. Vele honderden miljoenen mensen, zolang als de mensheid bestaat heeft religie een deel uitgemaakt van de cultuur.

  Dat niet iedereen God waar kan nemen is zo, daarvoor moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Net zoals niet iedereen wetenschappelijke metingen kan uitvoeren en interpreteren, daarvoor moet je aan specifieke voorwaarden voldoen.
  Tja, zo moet je ook aan bepaalde voorwaarden voldoen om psychische wanen waar te nemen. Wat is je punt?

  Welke wetenschappelijke theorie acht je dan WEL bewezen?

  Die vraag ontwijk je steeds
  Ik heb me zacht uitgedrukt in verband met je verwijzing naar die "Matrix-theorie". Als je het zo stelt kun je nergens zeker van zijn. Het feit dat iets niet bewezen kan worden is inherent aan het zijn van "een theorie". Daarom ga ik er vanuit dat er vast wel een of andere wetenschapper rondloopt die zich zo erg heeft verdiept in een bepaalde theorie dat hij/zij mij aan het twijfelen kan brengen. Vanwaar anders die verdeling binnen de wetenschap.

  Ik wil ook het bestaan van een "God" niet uitsluiten, aangezien ik dat wetenschappelijk gezien onmogelijk acht. Ik zeg alleen dat in twee gevallen, waarvan één iemand beweert iets te hebben waargenomen (zonder ondersteunend bewijs, een gewijzigde situatie ten opzichte van vóór het fenomeen), en een iemand beweert dat datzelfde fenomeen niet bestaat, het voordeel van de twijfel aan die tweede persoon moet worden gegeven.

  Schepping bijvoorbeeld, is waarschijnlijk/logisch. Prima te onderbouwen. De stap van een Schepper naar de Abrahamitische God is wat lastiger als je het alleen empirisch wil beschouwen.
  Dat hangt er vanaf welke definitie van schepping je hanteert. Dat er ooit ergens, onder invloed van een bepaalde energie of kracht leven is ontstaan, dat is zeker logisch. Maar of die energie of kracht nou warmte, radiogolven, of een God is geweest…
 • Je kunt me een foto laten zien. Is dat bewijs?

  Jij moet aan een aantal voorwaarden voldoen om God waar te nemen, net zoals ik aan voorwaarden moet voldoen om jouw familie waar te nemen.

  Ik kan ze zelfs aan je voorstellen en jullie kunnen een gesprek aan gaan. Mocht je dan nog niet geloven dat het familie van mij is dan kunnen we altijd nog zo ver gaan dat we een DNA test gaan doen.

  Geef me dan eens een beschrijving van God. Is hij man of vrouw? Licht of donker? Draagt hij een baard? Is hij gekleed zoals een oude Griek, Babyloniër of draagt hij moderne kleding, misschien zelfs wel naakt? Volgens mij heb jij God nooit waargenomen, maar denk je aan de hand van de schepping en situaties dat het God is, en dat mag hoor, zelfs al geloof je er 100% in, dan vind ik het nog steeds goed. Ieder zo zijn geloof. Maar erg geloofwaardig vind ik het dan weer niet. Het God concept is niet echt mijn ding, weet niet waarom.

  Dat hoort wel in een wetboek te staan. Als je iemands familie beledigt is dat een sterke stimulus voor agressie, die kan gemakkelijk leiden tot verdere schending van wetten.

  Staat zoiets al in het wetboek vraag ik me af?

  Een Scheppende God heeft veel voor de mensheid gedaan, als je de Joods-Christelijke God enigszins serieus neemt is het terecht als hij daar een beetje krediet en op zijn minst respect voor ontvangt.

  Maar je kunt ook te ver gaan. 5 keer per dag bidden zoals moslims behoren te doen en totale onderwerping, dat gaat echt te ver. Hou het vooral simpel en in het hier en nu. Toon compassie naar de natuur en de mensheid. Dat is het allerbelangrijkste.

  Dat mensen vallen over specifieke minder prettige passages in een heilig boek en zich daar beledigend over uiten, geeft aan dat ze dat heilig boek serieus nemen. Waarom dan alleen de onprettige stukken?

  Men zeurt graag ergens over.

Plaats reactie

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.

Log in om te reageren