1. De ware religie

Re: De ware religie

maar om heeeeeeeel even, voor mijn uitbreiding van kennis, was er op Willem Wever (ik was ziek, kinder programma's kijk ik dan altijd.. maja) een vraag over hoofddoeken. En toen vroeger ze aan een Islamitische *nog wat* vrouw (ze deed iets met de regels van de stad, weet t beroep ff niet meer)… en die zei dus dat het aan de vrouw zelf is of ze een hoofddoek draagt, en dat er verschillende hoofddoeken zijn, dus niet het hele lichaam óf gezicht afdekken, alleen bv de bovenkant van het hoofd. En dat het vergeleken kan worden met een Christenen die een kruisje draagt. Je laat zien wat je gelooft. Net als de Moslim mannen een baard zetten (??!!)… klopt dit ook, of helemaaaaaaaal niet?

Hoofddoek is verplicht die vrouw is ontwetend. Verschillende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) zeggen dat het dragen van een hoofddoek tot een verplichting hoort. In de Koran staat ook dat de vrouw een hoofddoek moet dragen.

Citaat:
"O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." {Hoofdstuk Al Ahzab vers 59}

Daaraan kun je zien dat vrouwen die hoofddoeken dragen niet worden lastig gevallen. Voor meer informatie over hoofddoekjes een link
http://www.risallah.com/archief/artikel ... tikelnr=60
 • maar om heeeeeeeel even, voor mijn uitbreiding van kennis, was er op Willem Wever (ik was ziek, kinder programma's kijk ik dan altijd.. maja) een vraag over hoofddoeken. En toen vroeger ze aan een Islamitische *nog wat* vrouw (ze deed iets met de regels van de stad, weet t beroep ff niet meer)… en die zei dus dat het aan de vrouw zelf is of ze een hoofddoek draagt, en dat er verschillende hoofddoeken zijn, dus niet het hele lichaam óf gezicht afdekken, alleen bv de bovenkant van het hoofd. En dat het vergeleken kan worden met een Christenen die een kruisje draagt. Je laat zien wat je gelooft. Net als de Moslim mannen een baard zetten (??!!)… klopt dit ook, of helemaaaaaaaal niet?

  Hoofddoek is verplicht die vrouw is ontwetend. Verschillende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) zeggen dat het dragen van een hoofddoek tot een verplichting hoort. In de Koran staat ook dat de vrouw een hoofddoek moet dragen.

  Citaat:
  "O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." {Hoofdstuk Al Ahzab vers 59}

  Daaraan kun je zien dat vrouwen die hoofddoeken dragen niet worden lastig gevallen. Voor meer informatie over hoofddoekjes een link
  http://www.risallah.com/archief/artikel ... tikelnr=60
 • maar om heeeeeeeel even, voor mijn uitbreiding van kennis, was er op Willem Wever (ik was ziek, kinder programma's kijk ik dan altijd.. maja) een vraag over hoofddoeken. En toen vroeger ze aan een Islamitische *nog wat* vrouw (ze deed iets met de regels van de stad, weet t beroep ff niet meer)… en die zei dus dat het aan de vrouw zelf is of ze een hoofddoek draagt, en dat er verschillende hoofddoeken zijn, dus niet het hele lichaam óf gezicht afdekken, alleen bv de bovenkant van het hoofd. En dat het vergeleken kan worden met een Christenen die een kruisje draagt. Je laat zien wat je gelooft. Net als de Moslim mannen een baard zetten (??!!)… klopt dit ook, of helemaaaaaaaal niet?

  Nee, ze dragen een hoofddoek om geen andere mannen in verleiding te brengen, maar enkel de man waarmee ze gehuwt is. Temisnte zoiets heb ik gelezen.
 • maar om heeeeeeeel even, voor mijn uitbreiding van kennis, was er op Willem Wever (ik was ziek, kinder programma's kijk ik dan altijd.. maja) een vraag over hoofddoeken. En toen vroeger ze aan een Islamitische *nog wat* vrouw (ze deed iets met de regels van de stad, weet t beroep ff niet meer)… en die zei dus dat het aan de vrouw zelf is of ze een hoofddoek draagt, en dat er verschillende hoofddoeken zijn, dus niet het hele lichaam óf gezicht afdekken, alleen bv de bovenkant van het hoofd. En dat het vergeleken kan worden met een Christenen die een kruisje draagt. Je laat zien wat je gelooft. Net als de Moslim mannen een baard zetten (??!!)… klopt dit ook, of helemaaaaaaaal niet?
 • Boedhisme en Shintoisme leren je hoe je moet omgaan met de natuur en dat je deze moet koesteren en er alles aan moet doen om in harmonie te zijn met hetgeen wat om je heen staat.
  Ook accepteren deze geloven alle andere geloven, want ze zijn er makkelijk mee te combineren, maar als je het andersom bekijkt vinden de christenen en de islam zich hoger staan dan de rest, en dat is in mijn ogen altijd een stuikelblok geweest voor vrede…
  Boeddhisme en Shintoisme geven geen antwoorden.

  Misschien dat ik er wat het shintoisme betreft helemaal naast zit, maar is de God van het Shintoisme niet de keizer van Japan? Zo ja, dan is dat:
  1. Erg gaar.
  2. Betekent dat dat er HEEL veel bloed is vergoten in de naam van het shintoisme.


  In Shinto worden zogeheten kami oftewel natuurgeesten aanbeden. Sommige kami zijn plaatselijk, dat wil zeggen de geesten die bij een bepaalde plek horen, terwijl anderen vereenzelvigd worden met grotere objecten en verschijnselen in de natuur. Amaterasu, bijvoorbeeld, is de Zonnegodin.

  Shinto is een van de moeilijkst te classificeren religies. Het is aan de ene kant een sterk ontwikkelde natuurgodsdienst (animisme), die diep verankerd is in de Japanse maatschappij. Maar het is ook een ideologie die nog niet zo lang geleden gebruikt werd om het toenmalige Japanse militairisme te rechtvaardigen. Vanaf 1868 tot vlak na de Tweede Wereldoorlog was Shinto de staatsgodsdienst. Tevens heeft Shinto ook hedentendage nog een sterke invloed op de zogeheten "Nieuwe religies" in het naoorlogse Japan. Ten slotte is er altijd veel wederzijdse beïnvloeding geweest tussen Shinto en het Boeddhisme.

  Het eerste wat opvalt aan Shinto is de grote liefde en eerbied voor de natuur. Een waterval, de maan of slechts een apart gevormde steen kunnen voor een kami gehouden worden. Hetzelfde geldt voor charismatische personen en voor meer abstracte verschijnselen zoals groei en vruchtbaarheid. Geleidelijk aan werden de oorspronkelijk natuurgodsdienstige aspecten van Shinto minder duidelijk en namen de kami meer antropomorfische (mensvormige) vormen aan, met daaraan gekoppeld vele mythen. De kami zijn echter geen transcendente godheden in de Westerse zin van het woord; hoewel goddelijk bewonen zij dezelfde wereld als wij.

  Kami worden vooral vereerd in openbare heiligdommen, maar ook wel in kleine privé-heiligdommen, die soms slechts bestaan uit een hoge plank met enkele rituele objecten. Sommige van deze heiligdommen oftewel jinja zijn grote structuren, maar de meeste zijn kleine gebouwen in de karakteristieke Japanse stijl. In vergelijking tot bijvoorbeeld het christendom met zijn imposante kathedralen, met dure materialen, zijn jinja vaak erg eenvoudige houten gebouwen. Het gaat ook niet zozeer om het gebouw, dat eigenlijk vooral een bepaalde plaats aangeeft. Jinja zijn meestal gebouwd op een verhoging en sommige zijn dan ook niet erg eenvoudig te bereiken. Meestal wordt de toegang tot het terrein gemarkeerd door een typische Japanse "torii"-poort, die bestaat uit twee palen met daarbovenop twee dwarsbalken. Het geheel is vaak vermiljoen (rood) geschilderd. Er zijn hedentendage meer dan 100000 van deze heiligdommen in gebruik, elk bemand door enkele Shinto-priesters.

  Kami worden betrokken bij belangrijke gebeurtenissen zoals huwelijken, toelating tot de universiteit en het neerzetten van gebouwen, en er wordt vaak gebeden om aardse zaken, zoals een kind, een promotie of een gelukkiger leven. Tijdens begrafenissen daarentegen zijn vooral de meer Boeddhistische aspecten belangrijk, net als in China. De aanbidding van de kami verhevigt gedurende de vele Shinto-festivals. De meest aanbeden kami is de al genoemde zonnegodin Amaterasu, wier belangrijkste heiligdom in Ise staat. In dit en de vele andere aan haar gewijde heiligdommen wordt ze vaak gesymboliseerd door een spiegel, maar het binnenste van de jinja kan ook leeg zijn.

  Tot vlak na de Tweede Wereldoorlog geloofde men dat de keizer afstamde van Amaterasu, en daarom zelf een kami was, namelijk een ikigami, een "levende kami". Militaire leiders (Shogun) hadden weliswaar vaak een groot deel van de macht in handen, maar de keizer werd altijd als de echte heerser gezien, al was het maar in naam.

  Keizer Hirohito deed in 1946 onder druk van de Amerikanen afstand van deze goddelijke status, maar desondanks blijft de keizerlijke familie sterk betrokken bij de Shinto-rituelen die de eenheid van Japan symboliseren.

  Reinigingsrituelen vormen een cruciaal onderdeel van Shinto. Deze dienen bijvoorbeeld om kami gunstiger te stemmen wiens heiligdom verplaatst moet worden. Een meer persoonlijk reinigingsritueel is het waterritueel, dat bijvoorbeeld gehouden wordt onder een waterval of in zee. Een derde vorm is vermijding, oftewel een taboe. Vrouwen mochten bijvoorbeeld tot 1868 de berg Fuji niet beklimmen. Deze vorm is geleidelijk minder belangrijk geworden, maar nog steeds gaat een religieuze Japanner die recentelijk iemand verloren heeft niet naar een bruiloft. Door veel Japanners wordt Shinto niet of niet alleen gezien als een een religie, iets wat bediscussieerd en door feiten weerlegd kan worden, maar als iets wat bij de Japanse manier van leven en tradities hoort.

  De invloed van Shinto op de Japanse cultuur kan nauwelijks worden overschat. Hoewel het zeer moeilijk is om de precieze invloed van het boeddhisme te onderscheiden is het duidelijk dat Shinto's nadruk op de natuur ten grondslag ligt aan bloemschikken (ikebana), de Japanse architectuur en tuinontwerp. In sumo-worstelen is de invloed nog duidelijker: voor een gevecht moeten vele rituelen uitgevoerd worden, waaronder het strooien van zout om de arena te reinigen.

  De eerste Keizer wordt inderdaad geëerd (maar of die echt heeft bestaan is nog steeds een vraagteken), maar dat is in Japan alleen maar omdat deze persoon een grote betekenis heeft in de Japanse geschiedenis. Aanhangers van deze religie eren dus niet één god, maar eren als het waren de hele natuur en vergelijken die met zogenaamde kami. Ook eren zij de gestorven mensen die veel hebben betekent voor het land zelf of als het bijvoorbeeld een familie lid van een aanganger is die is gestorven.

  Ze dringen de religie ook niet op zoals Islamitische of Christenen deden vanaf de val van het west-romeinse rijk tot het einde van de middeleeuwen. Ook hebben zei nooit oorlogen gevoerd in de naam van een god of hun religie, ze zijn altijd degene geweest die aangevallen werden. De invasie van mansoerije en half azie was ook niet de oorzaak van het shintoisme, maar van rebelerende nationalisten die begin 20ste eeuw de keizer omver werpen en de macht greep, wat dus de aanval op de pacific tot gevolg had. Japanners hebben veel bloed aan hun handen, maar zeker niet doormiddel van het shintoisme, maar fouten mensen zullen er altijd blijven die de religie verdraaien, maar daar heb je er maar weinig van in het Shintoisme/Boedhisme.

  Ow jah, trouwens ik kan de religie zelf niet de schuld geven, maar enkel de invloedrijke mensen uit die tijd. :) Ik respecteer dus ook ''bijna'' alle religies, maar Satanisme dat gaat me toch echt buiten het bootje.
 • @ NuclearGoat

  Kwestie Iran en Afghanistan ik ben het daar met je eens wat ze doen vind ik ook niet normaal. Ons geloof is 1 van de geloven met het meest respect voor de vrouw. Er staat in de Koran dat het verboden is om foei tegen je moeder te zeggen. En dat je altijd naar je moeders bevel moet luisteren tenzij het in strijd is met je geloof. Wat betreft je vrouw voor haar moet je altijd rechtvaardig zijn. Je mag haar niet slaan alleen op een gepaste wijze met een stokje en een doekje of iets dergelijks om te laten zien dat ze fout zit en het volgende keer op een andere manier zou moeten doen.
  Ik heb nooit iets in de Koran gelezen over Jahweh. Maar ik heb het ook niet uitgelezen. Er staat heel veel over het christendom en het jodendom in de Koran. Vooral veel over de Profeten kun je daar vinden. Wij moeten onze Profeten als gelijken beschouwen. En wie niet gelooft in de Profeten van Allah (God) die is ongelovig.

  @ Seba
  Hoe kun jij in een Schepper geloven die je voor ouders hebben geschapen??? Ik kan daar nooit in geloven, omdat gewoon niet klopt en het toch bij logisch nadenken blijft. Kijk gewoon naar buiten en zie hoe de hemel zich strekt. Zou jou beeld dat kunnen hebben gedaan?

  Al met al jij hebt het recht om te aanbidden wat je wil so do I.

  Hier een Stuk uit de Koran:

  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

  1. Ik zweer bij de Dag der Opstanding.
  2. En ik zweer bij de (zichzelf) verwijtende ziel.
  3. Denkt de mens dat Wij zijn botten nooit zullen bijeenbrengen?
  4. Welzeker, Wij zijn in staat om zelfs zijn vingertoppen (opnieuw) volmaakt te vormen.
  5. De mens wil zelfs in zondigheid voortleven.
  6. Hij vraagt: "Wanneer is de Dag der Opstanding?"
  7. Wanneer dan de ogen zich opensperren.
  8. En de maan duister wordt.
  9. En de zon en de maan bijeengebracht worden.
  10. Die dag zal de mens zeggen: "Waar is het toevluchtsoord?"
  11. Nee! Er is geen toevluchtsoord.
  12. Bij jou Heer is die Dag de eindbestemming.
  13. De mens zal die Dag worden medegedeeld wat hij heeft voortgebracht en wat hij heeft nagelaten.
  14. Hij zal zelfs tegen zichzelf getuigen.
  15. Ook al biedt hij zijn verontschuldigingen aan.
  16. (Allah zegt tot de profeet): "Beweeg jou tong er niet mee (de Koran), om er haast mee te maken.
  17. Voorwaar, het is aan Ons hem te doen bewaren en hem voor te doen dragen.
  18. Wanneer Wij hem dan hebben doen voordragen. volg dan zijn voordracht.
  19. Daarna is aan Ons de uitleg ervan."
  20. Nee! Jullie houden van het voorbijgaande.
  21. En jullie besteden geen aandacht aan het Hiernamaals.
  22. Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn.
  23. Naar hun Heer zullen zij zien.
  24. En gezichten zullen op die Dag duister zijn.
  25. Zij weten zeker dat een verpletterende ramp over hen zal worden gebracht.
  26. Nee, wanneer de (laatste) adem in de keel stokt.
  27. En er gezegd wordt: "Wie kan er genezen?"
  28. En hij beseft dat het afscheid is gekomen.
  29. En de benen (in doodsangst) over elkaar liggen.
  30 Naar jou Heer worden zij Die Dag gesleept.
  31. Hij geloofde ( de Koran en de Boodschapper) niet, en hij verrichte de shalat niet.
  32. Maar hij loochende en hij wende zich af.
  33. Daarna ging hij naar zijn verwanten, hoogmoedig.
  34. Wee jou, wee!
  35. Nogmaals, wee jou, wee!
  36. Denkt de mens dat hij ongemoeid zal worden gelaten?
  37. Was hij niet eerst een druppel van uitgestort sperma?
  38. En vervolgens een bloedklonter waarna Hij (hem) schiep en nauwkeurig vormde?
  39. Zo maakte Hij daarvan de twee geslachten, de man en de vrouw.
  40. Is Degene met zo'n macht niet in staat de doden tot leven te brengen?
 • Hahah fout, atheisme is ook een geloof :P

  Je gelooft alleen niet als agnost zijnde.

  Satanisme is waardeloos, egocentrisch en asociaal. Als iedereen satanist was, hadden we een lekkere samenleving. Dat was een geintje zeker.
  Wat jij doet is volgen van mensen van wie je denkt dat ze moslim zijn. Terwijl het gene wat jij zou moeten doen is de Koran lezen en de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). Waarom ik dit zeg is, omdat het voor een moslim zelfs verboden is om zijn medemens in het gezicht te slaan. Dus hoe kan het dat moslims gewelddadig zijn?? Wat jij ziet van de 'Islam' zijn of niet praktiserende moslims of zijn gewoon geen moslims.
  Zal voor veel ervan gelden. Verder kijk ik voornamelijk naar wat er in landen als Iran en Afghanistan gebeurt, fanatiek islamitische landen. Wat ze daar allemaal uithalen met hun medemens, met name met vrouwen, vind ik niet zo prettig.

  Zoals ik zei is een geloof voor mij niet alleen de theorie er achter, maar ook wat de volgelingen er in de praktijk mee doen.

  Verder was Aicha dus een kindvrouw?

  En nog iets, waarom staat in de Tora en de Bijbel dat de naam van God "JHWH" (Jahweh of Jehovah) is en in de Koran dat het Allah is? Wat betekent Allah, misschien betekent het wel hetzelfde.
  Cristendom en Islam komen in mijn ogen totaal niet in de buurt bij de ware religie, ik ben eerder een voorstander van het boedhisme of het shintoisme. Deze leunen teminste niet zo sterk op ''allmachtige god'' princiepe en hebben in mijn ogen teveel bloed laten vloeien.
  Er zijn zat vredige christelijke stromingen, die niet hebben meegedaan aan oorlogen e.d.
  Boedhisme en Shintoisme leren je hoe je moet omgaan met de natuur en dat je deze moet koesteren en er alles aan moet doen om in harmonie te zijn met hetgeen wat om je heen staat.
  Ook accepteren deze geloven alle andere geloven, want ze zijn er makkelijk mee te combineren, maar als je het andersom bekijkt vinden de christenen en de islam zich hoger staan dan de rest, en dat is in mijn ogen altijd een stuikelblok geweest voor vrede…
  Boeddhisme en Shintoisme geven geen antwoorden.

  Misschien dat ik er wat het shintoisme betreft helemaal naast zit, maar is de God van het Shintoisme niet de keizer van Japan? Zo ja, dan is dat:
  1. Erg gaar.
  2. Betekent dat dat er HEEL veel bloed is vergoten in de naam van het shintoisme.

  Die link van FatihVercetti is interessant trouwens.
 • Het beste geloof is het satanisme:

  - Je bent je eigen god.
  - Je leeft om jezelf te eren.
  - Je leeft om je god genot te geven.

  2e plaats is imho het atheïsme. Gewoon geen geloof, geen fratsen, dat scheelt ^^
 • http://www.risallah.com/koran/wonderen. ... e_index=12

  erg interessant
  de wonderen van de koran
 • Dag des oordeels

  Surah az-Zalzalah: Interpetatie (vertaling)
  1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
  2. Wanneer de aarde hevig zal worden geschud,
  3. En zij haar binnenste naar buiten zal keren,
  4. En de mens zal zeggen: "Wat is er met haar gebeurd?"
  5. Op die Dag zal de aarde haar geschiedenis mededelen,
  6. Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard.
  7. Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen te voorschijn komen opdat hun hun werken getoond zullen worden.
  8 Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen.
  9. En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen
 • Cristendom en Islam komen in mijn ogen totaal niet in de buurt bij de ware religie, ik ben eerder een voorstander van het boedhisme of het shintoisme. Deze leunen teminste niet zo sterk op ''allmachtige god'' princiepe en hebben in mijn ogen teveel bloed laten vloeien.

  Boedhisme en Shintoisme leren je hoe je moet omgaan met de natuur en dat je deze moet koesteren en er alles aan moet doen om in harmonie te zijn met hetgeen wat om je heen staat.
  Ook accepteren deze geloven alle andere geloven, want ze zijn er makkelijk mee te combineren, maar als je het andersom bekijkt vinden de christenen en de islam zich hoger staan dan de rest, en dat is in mijn ogen altijd een stuikelblok geweest voor vrede…
 • maar toch, de ware religie kunnen wij, als mens zijnde, niet beslissen, tenzij een god, of dé god zich tegen ons allen zou zeggen welke het werkelijk is.

  Ik persoonlijk denk, dat de Tora, Bijbel en Koraan allemaal uitlegboeken zijn, om ze zo maar te noemen, over hoe men zou moeten leven, als een goed iemand. De Tora is opzich niet heel duidelijk, maar toch wordt er (ergens) over heb je naaste lief gesproken (de 10 geboden, of iniedergeval 7 van de 10, spreken daarover). De bijbel wordt dit beter uitgelegt, maar mensen denken eerder aan de wonderen die Jezus verrichte, dan de boodschap dat hij werkelijk mee droeg. en de Koraan (helaas ken ik deze alles behalve goed, maar enkele dingen weet ik wel), is volgens mij weer een verduidelijking op het naaste liefde. Ik denk niet dat je, als je die boeken leest, of ziet, je naar de personen (de profeten dus) moet kijken, en niet al te letterlijk naar hun daden (bv als iemand geen brood at op zondag, ik noem maar wat onzinnigs), dat iedereen dat ook zou moeten doen. Maar kijk naar de boodschap in hun daden, waarom deden ze wat ze deden, wat was de gedachte daarachter? en niet alleen omdat een god (ik zeg een, want ik zou niet weten welke benaming nou juist zou zijn), het hen opdroeg. Dus als de vrouwen van Mohammed hoofddoeken droegen, betekend dit niet dat alle vrouwen dat zouden moeten doen, maar wel denken aan de reden dat die hoofddoeken werden gedragen (niet dat ik die echt weet, maar ik geloof dat het iets met respect voor je man te maken heeft ofzo)…

  aldus, mijn mening, mijn gedacht, en please, do correct me when im wrong..

  Dat wat jij zegt klopt en Allah (God) heeft dit ook gezegd in de Koran:

  " Allah getuigt dat er geen god is dan Hij en de Engelen en de bezitters van kennis, standvastig in de gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze. Voorwaar de Godsdienst bij Allah is de Islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de Tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening." (Soerat Al Imran Vers 18 en 19)

  Het dragen van een hoofddoek is een verplichting. Allah zegt in de Qor'aan "En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen, of slavinnen waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog niet op de 'Aurat' van vrouwen letten. En laat zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert zij jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen." (Soerat an Noer Vers 31).

  Dus daarover valt niet te zeggen of dat een levenswijze was of niet. Over de levenswijze van de Profeet vrede zij met hem degene die het volgen worden er voor beloond sommige dingen zijn verplicht of aangeraden of sommige zijn afgeraden een voorbeeld van dingen die afgeraden zijn is het eten van knoflook of uien voor het betreden van een moskee. De reden hiervan is dat als je knoflook of uien eet dat je uit je mond gaat stinken en dat mensen die naast jou bidden er last van hebben.
 • maar toch, de ware religie kunnen wij, als mens zijnde, niet beslissen, tenzij een god, of dé god zich tegen ons allen zou zeggen welke het werkelijk is.

  Ik persoonlijk denk, dat de Tora, Bijbel en Koraan allemaal uitlegboeken zijn, om ze zo maar te noemen, over hoe men zou moeten leven, als een goed iemand. De Tora is opzich niet heel duidelijk, maar toch wordt er (ergens) over heb je naaste lief gesproken (de 10 geboden, of iniedergeval 7 van de 10, spreken daarover). De bijbel wordt dit beter uitgelegt, maar mensen denken eerder aan de wonderen die Jezus verrichte, dan de boodschap dat hij werkelijk mee droeg. en de Koraan (helaas ken ik deze alles behalve goed, maar enkele dingen weet ik wel), is volgens mij weer een verduidelijking op het naaste liefde. Ik denk niet dat je, als je die boeken leest, of ziet, je naar de personen (de profeten dus) moet kijken, en niet al te letterlijk naar hun daden (bv als iemand geen brood at op zondag, ik noem maar wat onzinnigs), dat iedereen dat ook zou moeten doen. Maar kijk naar de boodschap in hun daden, waarom deden ze wat ze deden, wat was de gedachte daarachter? en niet alleen omdat een god (ik zeg een, want ik zou niet weten welke benaming nou juist zou zijn), het hen opdroeg. Dus als de vrouwen van Mohammed hoofddoeken droegen, betekend dit niet dat alle vrouwen dat zouden moeten doen, maar wel denken aan de reden dat die hoofddoeken werden gedragen (niet dat ik die echt weet, maar ik geloof dat het iets met respect voor je man te maken heeft ofzo)…

  aldus, mijn mening, mijn gedacht, en please, do correct me when im wrong..
 • Het hoort bij alle moslims dat ze respect tonen voor andere geloven

  De Meest Verhevene zegt: “En de joden zeggen: Ezra is de zoon van Allah en de christenen zeggen: de Messias is de zoon van Allah. Dit is hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van diegenen die voor hen ongelovig waren. Allah’s vloek is over hen, hoe zijn zij afgekeerd.

  “Waarlijk, ongelovig zijn zij die zeggen: “Allah Hij is de Messias, de zoon van Maria.”

  “Waarlijk, ongelovig zijn zij die zeggen: “Allah is één der drie.”

  Dat vind ik een beetje tegenstrijdig.

  Kun je geen respect tonen voor iemand die ongelovig is?
  Om je eraan te herrineren voor de Islam waren ze ook ongelovig en door middel van respect het goed behandelen van de medemens etc etc zijn ze moslim geworden.
 • Het hoort bij alle moslims dat ze respect tonen voor andere geloven

  De Meest Verhevene zegt: “En de joden zeggen: Ezra is de zoon van Allah en de christenen zeggen: de Messias is de zoon van Allah. Dit is hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van diegenen die voor hen ongelovig waren. Allah’s vloek is over hen, hoe zijn zij afgekeerd.

  “Waarlijk, ongelovig zijn zij die zeggen: “Allah Hij is de Messias, de zoon van Maria.”

  “Waarlijk, ongelovig zijn zij die zeggen: “Allah is één der drie.”

  Dat vind ik een beetje tegenstrijdig.
 • Dan de verwachte bijdrage van Ome Geit.

  Christenen geloven dat Jezus de Messias en zoon van God is, degene die de mensheid heeft gered van zijn "erfzonde" (eva en het appeltje).

  Moslims geloven dat Jezus heeft bestaan en een groot profeet was, en dat de Bijbel net als de Koran een heilig boek is dat serieus genomen moet worden.

  Joden geloven dat Jezus een nepmessias was, een bedrieger, en dat de echte Messias nog gaat komen.

  Mijn mening dan: ik geloof niet in zoiets als een "waar" geloof. Elke geloof dat zichzelf het enige ware geloof noemt, vind ik bij voorbaat al zeer verdacht. Je kunt alleen je best doen om zo goed mogelijk te leven naar de heilige boeken, door ze zo op te vatten als je denkt dat ze bedoeld zijn. Maar niemand weet 100% zeker HOE het allemaal bedoeld is.

  De Bijbel, het nieuwe testament althans, is in 1 zinnetje samen te vatten: heb je naaste lief als jezelf. Heel simpel eigenlijk. Daaruit volgen dingen als niet stelen, niet moorden etc. vanzelf.

  Ben zelf nog zoekende, geen idee of ik ooit een religie vind die me voldoende aanspreekt. Jodendom wordt het niet, niet alleen de theorie (boek) maar ook de praktijk (wat gelovigen er mee doen) bepaalt voor mij hoe "goed" (persoonlijk) een geloof is. Als je ziet wat de Joden allemaal met de Palestijnen uitvoeren, hoe aggressief ze zich opstellen, dan kan ik me daar totaal niet mee identificeren. Verder verwijt ik ze niet dat ze Jezus hebben laten executeren, ze d88 dat het een bedrieger was, en als ze echt die mening toegedaan waren hebben ze dan fout gehandeld? Hmmm. Ze waren van te voren nadrukkelijk gewaarschuwd voor bedriegers.

  Islam, hmmm wat ik nog steeds niet begrijp is hoe Mohammed kon trouwen met een meisje van 8. Jong trouwen ok, maar dat gaat me gewoon veel te ver. Als het dan zuiver ceremonieel is ok, maar hij leefde ook echt met haar (Aicha volgens mij) als man en vrouw. Verder stellen moslims, voor zover ik ze ken, zich te aggressief en vechtlustig op. Dan heb ik het niet over Bin Laden en consorten he. Dat opgefokte taaltje helpt ook niet echt, ok misschien zegt dat heel weinig maar bewust of onbewust draagt het wel bij aan mijn beeldvorming.

  Ook met Jehovah's Getuigen heb ik gecommuniceerd, en ze het vuur aan de schenen gelegd met enorm moeilijke vragen, op zich is dat wel een geloof zoals het een beetje bedoeld is. Veel broederlijke liefde enzo, die mensen zijn onder elkaar heel vriendelijk en beleefd, en nemen hun geloof heel serieus, en de Bijbel letterlijk zonder compromissen. Aggressie wijzen ze altijd af, ze doen niet mee aan oorlogen.
  Maar met hun ideeen over bloedtransfusies ben ik het niet eens, ook beschouwen ze vrouwen als ondergschikt aan de man en daar ben ik geen groot fan van. Mijn huwelijk zal op gelijkwaardigheid gebaseerd zijn, heb geen behoefte aan een vrouw die me "dient" als een slavin.

  Hindoeisme is me veel te vaag, dat trek ik nooit. Ik kan niet serieus aan gaan nemen dat de wereld wordt gedragen door 4 olifanten op de rug van een gigantische schildpad, Discworld style. En de goden en godinnen uit het Hindoeisme zijn vaak erg foute figuren.

  Boeddhisme is geen godsdienst, de god in het boeddhisme ben je zelf, het gaat er om zelf een hoger niveau te bereiken door je eigen persoon te ontwikkelen met veel meditatie enzo.

  Ok just my two cents.

  Wat jij doet is volgen van mensen van wie je denkt dat ze moslim zijn. Terwijl het gene wat jij zou moeten doen is de Koran lezen en de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). Waarom ik dit zeg is, omdat het voor een moslim zelfs verboden is om zijn medemens in het gezicht te slaan. Dus hoe kan het dat moslims gewelddadig zijn?? Wat jij ziet van de 'Islam' zijn of niet praktiserende moslims of zijn gewoon geen moslims.

  Onze profeet (vrede zij met hem) was met Aicha getrouwd op zo een vroege leeftijd getrouwd, omdat Allah (God) dat wou. Ik heb wat informatie opgezocht over haar. Ze was een vrouw met veel kennis en zij kon de Islam daardoor ook doorgeven aan de gene die na haar kwamen ons dus. Hier een citaat: Imam Az-Zahri zei over haar: "Als 'Aa-ieshahs religieuze kennis vergeleken zou worden met de kennis van alle vrouwen van de Profeet en de kennis van sommige vrouwen in de wereld, dan nog zou haar kennis groter zijn." Haar kennis was niet beperkt tot hadiths. Het strekte zich uit tot poëzie en geneeskunde. Aboe Hisham bin 'Urwa overleverde van zijn vader, "Ik heb nooit iemand gezien die meer kennis heeft van jurisprudentie, geneeskunde en poëzie dan 'Aa-ieshah."
  Lees dit maar als je meer wilt weten over dit stuk
  http://www.risallah.com/archief/artikel ... tikelnr=29


  En over dat Jezus de zoon van Allah is. Hier wat erover:

  De Meest Verhevene zegt: “En de joden zeggen: Ezra is de zoon van Allah en de christenen zeggen: de Messias is de zoon van Allah. Dit is hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van diegenen die voor hen ongelovig waren. Allah’s vloek is over hen, hoe zijn zij afgekeerd.”

  Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hen bevolen was slechts de éne God te aanbidden. Er is geen God naast Hem, Hij is Verheven boven datgene zij met Hem vereenzelvigen.”

  “Waarlijk, ongelovig zijn zij die zeggen: “Allah Hij is de Messias, de zoon van Maria.”

  “Waarlijk, ongelovig zijn zij die zeggen: “Allah is één der drie.”

  “Diegenen onder de kinderen van Israël die niet geloofden, werden door de mond van David en Jezus, de zoon van Maria, vervloekt.”

  “Voorwaar de ongelovigen van de mensen van het Boek en de afgodendienaars zullen in het vuur geworpen worden, om daar eeuwig te verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen

  De Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Ik zweer bij diegene in wiens hand de ziel van Mohammed zich bevindt; er is geen enkele jood of christen van deze gemeenschap die over mij hoort en vervolgens datgene waar ik mee gekomen ben niet volgt of niet in mij gelooft, of hij behoort tot de gezellen van het vuur.

  De Meest Verhevene zegt: “Zij, die de Boodschapper, de ongeletterde Profeet volgen die zij in de Torah, en het Evangelie beschreven vinden, hij legt het goede op en verbiedt het kwade, veroorlooft hen de goede dingen en verbiedt de slechte en ontheft hun van de last en de kluisters die hen bonden. Zij die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is neergezonden volgen, zijn diegenen die zullen slagen.”

  Hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) is diegene, die Jezus, de zoon van Maria, had aangekondigd zoals Allah het ons vermeldt: “En toen Jezus, zoon van Maria, zei: o kinderen van Israël, ik ben Allah‘s Boodschapper voor jullie en ben gekomen, datgene bevestigend wat voor mij in de Torah was en een blijde tijding gevend van een Boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn. En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen, zullen zij zeggen: dit is louter bedrog.”

  En toen diegene - Ahmad - waarover de blijde tijding werd gegeven tot hen kwam met duidelijke bewijzen, zeiden zij: “Dit is duidelijke magie, met dit verwerpen wij de woorden van de christenen die zeggen dat diegene over wie de blijde tijding gegeven werd Ahmad was en niet Mohammed.”

  Hierop antwoorden wij: Allah zegt dat Jezus gezegd had: “Na mij.”

  Er is geen enkele Profeet na Jezus gekomen dan de Profeet Mohammed; en Mohammed is Ahmad (Allah’s vrede en zegen zij met hem).

  Allah had Jezus opgelegd om Ahmad te zeggen om Mohammed te eren, want de betekenis van Ahmad is:

  Diegene die Allah het meeste prijst en diegene die het meeste recht heeft om geprezen te worden, door de gehele schepping, omwille van de volmaakte eigenschappen die hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) als mens bezat.

  Hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) is de Ahmad (degene van de mensen die Allah het meeste prijst.)

  Hij is (Allah’s vrede en zegen zij met hem) Ahmad (diegene die het meest aangewezen is om geprezen te worden).

  En Hij zegt: “Voorzeker, de ware levenswijze voor Allah is de islam.”

  En De Meest Verhevene zegt: “Vandaag heb ik jullie levenswijze voor jullie vervolmaakt en jullie gunsten vervolmaakt en de Islaam als jullie levenswijze gekozen.”

  De joden worden beschreven als diegenen over wie de vloek van Allah heerst omdat zij de waarheid kenden en het tegenovergestelde van de waarheid verrichtten.

  De christenen worden als dwalend beschreven, omdat zij de waarheid zochten en er van afdwaalden.

  Nu echter kennen zij allen de waarheid, maar ze hebben deze niet gevolgd. Het is omwille van deze reden dat zij behoren tot diegenen over wie de kwaadheid van Allah heerst.

  Een beetje veel tekst maar goed voor degene die er geintresseerd in zijn om het te lezen die kunnen het lezen. De joden en christenen moeten zich niet aangevallen voelen of wat dan ook dit is informatie die ik heb gezocht. Het hoort bij alle moslims dat ze respect tonen voor andere geloven.
 • Dan de verwachte bijdrage van Ome Geit.

  Christenen geloven dat Jezus de Messias en zoon van God is, degene die de mensheid heeft gered van zijn "erfzonde" (eva en het appeltje).

  Moslims geloven dat Jezus heeft bestaan en een groot profeet was, en dat de Bijbel net als de Koran een heilig boek is dat serieus genomen moet worden.

  Joden geloven dat Jezus een nepmessias was, een bedrieger, en dat de echte Messias nog gaat komen.

  Mijn mening dan: ik geloof niet in zoiets als een "waar" geloof. Elke geloof dat zichzelf het enige ware geloof noemt, vind ik bij voorbaat al zeer verdacht. Je kunt alleen je best doen om zo goed mogelijk te leven naar de heilige boeken, door ze zo op te vatten als je denkt dat ze bedoeld zijn. Maar niemand weet 100% zeker HOE het allemaal bedoeld is.

  De Bijbel, het nieuwe testament althans, is in 1 zinnetje samen te vatten: heb je naaste lief als jezelf. Heel simpel eigenlijk. Daaruit volgen dingen als niet stelen, niet moorden etc. vanzelf.

  Ben zelf nog zoekende, geen idee of ik ooit een religie vind die me voldoende aanspreekt. Jodendom wordt het niet, niet alleen de theorie (boek) maar ook de praktijk (wat gelovigen er mee doen) bepaalt voor mij hoe "goed" (persoonlijk) een geloof is. Als je ziet wat de Joden allemaal met de Palestijnen uitvoeren, hoe aggressief ze zich opstellen, dan kan ik me daar totaal niet mee identificeren. Verder verwijt ik ze niet dat ze Jezus hebben laten executeren, ze d88 dat het een bedrieger was, en als ze echt die mening toegedaan waren hebben ze dan fout gehandeld? Hmmm. Ze waren van te voren nadrukkelijk gewaarschuwd voor bedriegers.

  Islam, hmmm wat ik nog steeds niet begrijp is hoe Mohammed kon trouwen met een meisje van 8. Jong trouwen ok, maar dat gaat me gewoon veel te ver. Als het dan zuiver ceremonieel is ok, maar hij leefde ook echt met haar (Aicha volgens mij) als man en vrouw. Verder stellen moslims, voor zover ik ze ken, zich te aggressief en vechtlustig op. Dan heb ik het niet over Bin Laden en consorten he. Dat opgefokte taaltje helpt ook niet echt, ok misschien zegt dat heel weinig maar bewust of onbewust draagt het wel bij aan mijn beeldvorming.

  Ook met Jehovah's Getuigen heb ik gecommuniceerd, en ze het vuur aan de schenen gelegd met enorm moeilijke vragen, op zich is dat wel een geloof zoals het een beetje bedoeld is. Veel broederlijke liefde enzo, die mensen zijn onder elkaar heel vriendelijk en beleefd, en nemen hun geloof heel serieus, en de Bijbel letterlijk zonder compromissen. Aggressie wijzen ze altijd af, ze doen niet mee aan oorlogen.
  Maar met hun ideeen over bloedtransfusies ben ik het niet eens, ook beschouwen ze vrouwen als ondergschikt aan de man en daar ben ik geen groot fan van. Mijn huwelijk zal op gelijkwaardigheid gebaseerd zijn, heb geen behoefte aan een vrouw die me "dient" als een slavin.

  Hindoeisme is me veel te vaag, dat trek ik nooit. Ik kan niet serieus aan gaan nemen dat de wereld wordt gedragen door 4 olifanten op de rug van een gigantische schildpad, Discworld style. En de goden en godinnen uit het Hindoeisme zijn vaak erg foute figuren.

  Boeddhisme is geen godsdienst, de god in het boeddhisme ben je zelf, het gaat er om zelf een hoger niveau te bereiken door je eigen persoon te ontwikkelen met veel meditatie enzo.

  Ok just my two cents.
 • Omdat ze geen moslims zijn.
  De joden hebben nog geen messias gehad en geloven dus niet in Jezus en wat er verder komt.
  De christenen hebben Jezus als messias gehad en verder geen profeten en wat er verder komt.
  De moslims hebben Jezus als messias gehad (toch?) en verder Mohammed als profeet.

  Kan zijn dat ik dit fout heb, maar zo zat het dacht ik.

  Wij geloven in Mozes als profeet en Jezus als profeet (messias) en mohammed als laatste profeet. Wij geloven ook dat Jezus terug komt voor de Dag des Oordeels en dan doorgaat met het praktiseren van de Islam tot hij ook dood gaat.
 • Omdat ze geen moslims zijn.
  De joden hebben nog geen messias gehad en geloven dus niet in Jezus en wat er verder komt.
  De christenen hebben Jezus als messias gehad en verder geen profeten en wat er verder komt.
  De moslims hebben Jezus als messias gehad (toch?) en verder Mohammed als profeet.

  Kan zijn dat ik dit fout heb, maar zo zat het dacht ik.
 • Wat ik niet snap is waarom wij als moslims wel geloven in de profeten van de joden en christenen maar zij niet in die van ons??
 • Dit is een hele lastige discussie maar eigenlijk is er al een topic over. Tenminste, als het nog bestaat…

Plaats reactie

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.

Log in om te reageren