1. Extreem hoog CPU-gebruik

Re: Extreem hoog CPU-gebruik

Je pc wordt niet slomer, de programma's worden veeleisender. ;)
Je gebruikt Windows XP, dus qua performance is er weinig te halen.
Je zou kunnen proberen in het systeem op te schonen met ccleaner of een defragmentatie, maar of dat veel gaat uitmaken betwijfel ik.
Je zou ook kunnen proberen om wat visuele effecten uit te schakelen zodat het er meer als Windows 98 uit gaat zien, bespaart ook cpu gebruik.
Hoe dat moet weet ik echter niet meer.. Verder kun je onder uitvoeren "msconfig" intikken. Dan kun je zien welke processen en programma's actief zijn en welke je niet meer nodig hebt. Dan draaien ze niet meer op de achtergrond, wat ook cpu gebruik bespaart.
 • Je pc wordt niet slomer, de programma's worden veeleisender. ;)
  Je gebruikt Windows XP, dus qua performance is er weinig te halen.
  Je zou kunnen proberen in het systeem op te schonen met ccleaner of een defragmentatie, maar of dat veel gaat uitmaken betwijfel ik.
  Je zou ook kunnen proberen om wat visuele effecten uit te schakelen zodat het er meer als Windows 98 uit gaat zien, bespaart ook cpu gebruik.
  Hoe dat moet weet ik echter niet meer.. Verder kun je onder uitvoeren "msconfig" intikken. Dan kun je zien welke processen en programma's actief zijn en welke je niet meer nodig hebt. Dan draaien ze niet meer op de achtergrond, wat ook cpu gebruik bespaart.
 • Ja, wat is het nou?

  Uuh ja het cpu-gebruik is vrijwel de heel tijd 100 procent. Ik vond het ook opvallende dat er als ik bij windows taakbeheer kijk ook zoveel geheugen wordt gebruikt door bepaalde programma's. Ik dacht misschien heeft het een en ander met elkaar te maken, maar zoals gezegd ik heb er geen verstand van.

  wat zijn de specs van je pc

  Ik heb dit kunnen vinden:

  BIOS: Award Modular BIOS v6.0
  Processor: Intel Pentium 4 CPU 2.00 ghz
  Geheugen: 1024 MB RAM
  Wisselbestand: 786 mb gebruikt, 1675 mb beschikbaar
  Direct X-versie: Direct X 9.0C

  Wilde nog opmerken dat mijn computer het gewoon een tijd lang goed gedaan heeft maar steeds slomer werd, is dus niet iets waar ik van meet af aan al last van heb
 • Wat zijn de specs van je pc?
 • Het CPU-gebruik zit regelmatig op 100 procent terwijl ik vrijwel niets doe. Vooral Mcafee, explorer.exe, firefox en svchost.exe gebruiken extreem veel geheugen.
  Ja, wat is het nou? :P
 • Mensen,

  Heeft iemand misschien advies betreffende mijn computer. Het CPU-gebruik zit regelmatig op 100 procent terwijl ik vrijwel niets doe. Vooral Mcafee, explorer.exe, firefox en svchost.exe gebruiken extreem veel geheugen. Het lijkt echter ook wel als ik een proces afsluit het cpu-gebruik onverminderd hoog blijft.

  Ik heb al een virusscan en adaware scan laten lopen. Ook heb ik mijn schijven gecontroleerd op fouten, dit leverde niets op. Ik heb begrepen dat ik via hijack this een log moest maken. Ik heb echter geen flauw idee wat hiermee te doen.

  Heeft iemand misschien enig idee wat ik hiermee aan moet? m'n computer is nu echt heeel langzaam :roll:

  Bij voorbaat dank!

  Hieronder heb ik de hijack log gezet mocht dit helpen.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 18:22:57, on 12-7-2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe
  C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  E:\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110513210140.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 6384573277
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe
  O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe
  O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)


  End of file - 7842 bytes

Plaats reactie

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.

Log in om te reageren