1. Teken de petitie tegen verbod op games..

Re: Teken de petitie tegen verbod op games..

Is er ook ergens een petitie voor die ik kan tekenen?
 • Is er ook ergens een petitie voor die ik kan tekenen?
 • Nee het is gewoon omdat er situaties zijn voorgevallen waarbij er toevallig games bij betrokken waren dat ze hun kans grijpen om het te kunnen verbieden maar het hangt wel van de context van "geweldagdige" game af.

  Wat bedoel je precies met context? Welke context?

  Wat ze precies bedoelen met geweldadig in welke mate het mag
  ,hoe geweldadig is het worden er hoofden afgehakt of is het geweld zoals in de R&C games? Dat bedoel ik met context.
 • Gaan die hypocrieten hier mee door? Of niet?

  Anders moet er even actie ondernomen worden namelijk.
 • Nee het is gewoon omdat er situaties zijn voorgevallen waarbij er toevallig games bij betrokken waren dat ze hun kans grijpen om het te kunnen verbieden maar het hangt wel van de context van "geweldagdige" game af.

  Wat bedoel je precies met context? Welke context?
 • Nee het is gewoon omdat er situaties zijn voorgevallen waarbij er toevallig games bij betrokken waren dat ze hun kans grijpen om het te kunnen verbieden maar het hangt wel van de context van "geweldagdige" game af.
 • Ik denk dat iedereen zijn hobby's heeft, zo hebben wij een hobby als gamen, tenminste de meeste op InsideGamer dan. Maar wij gaan toch ook niet zeuren om zulke dingen, wie heeft er last van dat wij die dingen spelen. Wij zeuren toch ook niet om het gene wat hun doen?
 • Geen zorgen mensen, we hebben een vrijemarkt in nederland. 18+ is de adviesleeftijd van games, dat mag gewoon aan 12 jarigen verkocht worden. Het enige wat de verkopers kunnen doen is adviseren om het niet te kopen.

  Waar heb je het over? Dit gaat om een verbod ala de Duitse index.

  Geloof dat het hier over een algeheel Verbot ging, dus ookal wil je opa nog eens even een paar nazi's over de kling jagen om "Good ol' times" op te halen: ook hij mag het spel dan niet kopen. Had iets te maken met "oncontroleerbaar" te zijn ofzo, wat in mijn ogen compleet achterlijk is.

  Het zou best mogelijk kunnen zijn dat het voor jonge kinderen schadelijk is om geweldadige videogames te spelen omdat zij niet in staat zijn de informatie juist te verwerken. Net zoals dat jonge kinderen niet in staat zijn een verkeerssituatie naar werkelijkheid in te schatten en daarop te anticiperen. Daar hebben wij met z'n allen een aantal jaar terug een heel mooi systeem op bedacht: kinderen mogen geen auto rijden, en volwassenen wel. Waarom doen we dat dan ook niet gewoon met de games?

  Daar wou ik ook nog iets aan toevoegen over enige hypocrisie die door komt sijpelen in het "Downloaden is fout en zielig voor producenten, dus: magnie!" imago dat ze proberen uit te stralen, om vervolgens een dikke vinger naar de producenten uit te steken en te zeggen "Nee, wij Nederlanders downloaden jullie games alleen nog maar illegaal omdat het eerlijk verkopen ervan verboden wordt!"

  Achja, potentiële zelfmoordterroristen zat als die MW2 servers afgesloten worden in Nederland.
 • ik teken niks, weg met geweldadige games!!
  100% eensch
 • ik teken niks, weg met geweldadige games!!
 • Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Als er een nieuw kabinet komt zijn niet ineens alle wetsvoorstellen en op handen zijnde wetswijzigingen van tafel ofzo.
 • Dan zijn ze erg kansloos bezig, want het volgende kabinet kan beter wat aan de economische crisis doen. En door games te verbieden daalt de markt alleen meer.

  Voor die domme uitspraken krijgen ze ook nog betaald.

  zucht, als paars plus er komt is het over een paar maanden toch weer stemmen.
 • Echt bizar dat er mensen zijn die zich zo apatisch opstellen, ongelooflijk..
 • Doe eens wat moeite en geef tenminste wat achtergrond ofzo.

  Neem contact op met Hirsch Ballin en bewijs dat een verbod op gewelddadige games weerstand oproept

  Deze week stuurde de minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, een brief (5654922/10/DSP, .pdf) naar de Tweede Kamer met als onderwerp een “Strafrechtelijk verbod op extreem gewelddadig beeldmateriaal”. De crux van de brief is dat kinderen beschermd moeten worden tegen gewelddadig beeldmateriaal (games, films, beelden van seksueel geweld en ‘happy slapping’). Wat betreft die laatste twee categorieën hoeft de wet niet veranderd te worden, dat is immers al strafbaar en daarom aan te pakken. Maar (gewelddadige) games en films zijn (nog) niet strafbaar.

  En dan wordt de brief, voor ons gamers althans, interessant. Ten eerste staat er: “Dergelijk beeldmateriaal kan in sommige gevallen schadelijk zijn.” Waar die mening (want dat is het) op gebaseerd is, wordt in de brief helaas niet aangegeven. Noch wordt duidelijk wat “schadelijk” of “gewelddadig” precies inhoudt.

  Identificatie en agressie

  Maar de brief gaat verder met twee, in mijn ogen, zeer opmerkelijke passages. De eerste:

  Aangezien bij games, anders dan bij films, geen mogelijkheden bestaan zich te identificeren met anderen dan de agressor, de speler vaak onafgebroken bij de gewelddadige actie betrokken is en sommige games steeds realistischer en gedetailleerder zijn in de uitbeelding van geweld, ligt het in de rede een eventueel strafrechtelijk verbod op de verspreiding van bepaalde vormen van voor kinderen schadelijk beeldmateriaal te beperken tot deze computer- en videospellen.

  Deze link, van een causaal verband tussen enerzijds identificatie met het spelkarakter en anderzijds agressie, vind ik vreemd. Wederom maakt het totale gebrek aan onderbouwing (in deze brief) het lastig om een en ander serieus te nemen. Er is altijd nog zoiets als context (sociale context en de textuele context in games). Maar dit is iets voor wetenschappers. Mijn collega’s, zoals dé Nederlandse expert op dit gebied, Jeroen Jansz, zijn denk ik een heel andere mening toegedaan.

  Dit debat is je waarschijnlijk welbekend en voor mijn gevoel wordt het grotendeels gevoerd vanuit de onderbuik. Ik heb een jaar terug een lang gesprek gehad met SGP-leider Kees van der Staaij en hij maakte mij duidelijk dat de wens van een verbod ook gewoon voortkomt uit het idee dat dergelijke games wanstaltig zijn (net zoals bijvoorbeeld porno) en alleen daarom al verboden zouden moeten zijn. Dat is een legitieme politieke opvatting - en een reden waarom ik nooit op deze partij zou stemmen.
  Minder weerstand

  Maar dan maakt de brief een opmerkelijke draai:

  Met de beperking tot games is de afgrenzing helder en zal een eventueel verbod naar verwachting op minder weerstand stuiten dan een ruimer verbod waaronder bijvoorbeeld ook films zouden vallen.

  Op minder weerstand stuiten? Ho eens even! Dus omdat gamers zich tam zouden houden en meer mensen film kijken (of bekender zijn met het medium en een verbod op gewelddadige films een stap te ver vinden gaan), is een verbod haalbaarder? Ik kan dit niet anders lezen dan als een uitnodiging.
  Oproep

  Bij deze roep ik je daarom op om vooral “weerstand” te veroorzaken (dat wil zeggen het binnen de grenzen van de wet duidelijk maken dat je een andere opvatting hebt dan de minister - op een betamelijke manier, wij gamers zijn immers welopgevoed).

  De minister wil zijn e-mailadres niet delen, maar er is wel een contactformulier op zijn website. Ik zou zeggen, ga je gang!

  Via Bashers

  En het vervolg:

  Stop de boekverbranding 2.0: een standaardtekst voor de minister

  Eerder vandaag publiceerde Bashers de oproep van onderzoeker David Nieborg om de minister van Justitie te laten weten dat er wel degelijk weerstand is tegen het idee om “extreem gewelddadige games” te verbieden.

  Inmiddels is er het een en ander gebeurd. Onderzoeker Jeroen Jansz, een expert op dit gebied, legde vakblad Control uit waarom de minister fout zit. En brancheorganisatie NVPI meldde “verbaasd” te zijn over de brief van Hirsch Ballin. Maar het belangrijkste is dat er nu een standaardtekst is die je naar de minister kunt sturen.

  Weerstand

  Dus heb je zelf geen argumenten toe te voegen (ter inspiratie: in de reacties onder Davids post komen er heel wat voorbij) of geen tijd om in de materie te duiken, maar je wilt wel je weerstand doen gelden, neem dan de standaardtekst over. Die kun je vervolgens verzenden via het reactieformulier op de site van het ministerie van Justitie.

  De tekst, een initiatief van Control, wordt nu al ondertekend door een aardig rijtje gamepublicaties. Andere gamepublicaties worden van harte opgeroepen zich er ook onder te scharen. Hoe meer steun, hoe harder het sentiment zal doorklinken in Den Haag. Dus maak je een site of tijdschrift over games, neem dan contact op. (Bij Control vind je een overzicht van publicaties plus contactgegevens.)

  De standaard tekst die je kan opsturen via het contactformulier op de site van het ministerie van justitie:

  Standaardtekst

  Geachte Minister,

  Bij deze reageer ik op de brief die u aan de Kamer heeft gestuurd, waarin u dreigt met een verbod op ‘gewelddadige games’. Als gamer en als burger van dit land maak ik me ernstig zorgen over uw oproep tot censuur.

  Ik vind het een zeer slechte zaak dat de overheid van dit land bepaalt wat ik als volwassene wel of niet aan cultuur tot mij mag nemen. Vanuit het grondrecht op de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van expressie protesteer ik daarom met klem tegen de door u voorgestelde koers.

  U stelt dat er ‘minder weerstand’ is tegen het verbieden van games dan het verbieden van films. Ik maak ten stelligste bezwaar tegen deze uitspraak en vind het ongekend dat in een beschaafd land als Nederland censuur volgens u mag worden uitgeoefend zo lang er maar onvoldoende ‘maatschappelijke weerstand’ tegen is.

  De Nederlandse overheid kan en mag niet optreden als Smaak Politie en mag mijn rechten als volwassen burger van dit land niet aantasten op basis van de persoonlijke smaak van u als Minister.

  Hoogachtend,

  (Je naam)


  Verzend bovenstaande tekst via het reactieformulier op de site van het ministerie van Justitie. Of leg in eigen woorden uit waarom dit voorstel weerstand oproept.

  En het artikel van Control magazine:

  Wetenschapper: “Minister zit fout”

  Opnieuw heeft (demissionair) minister van Justitie opgeroepen om ‘extreem gewelddadige games’ te verbieden als de retail er niet in slaagt de verkoop aan minderjarigen aan banden te leggen. Hirsch Ballin stelt dat het makkelijker is games te verbieden dan films, omdat er minder ‘weerstand’ tegen is. Waarop baseert de minister zich? Welke wetenschappelijke onderbouwing heeft hij? Het antwoord van het Ministerie van Jusitie is… opmerkelijk. En onjuist, volgens een betrokken wetenschapper.

  Wij namen contact op met het Ministerie van Justitie en legden onze vragen voor. De reactie:

  “Het ministerie van Justitie heeft de voorkeur voor zelfregulering, maar schrijft desgevraagd aan de kamer dat wanneer zelfregulering niet slaagt, een verbod op games tot de mogelijkheden behoort.”

  Dit is echter geen antwoord op de vraag waarom een verbod wenselijk is. En ook is daarmee geen antwoord gegeven op de vraag waarom games wel verboden kunnen worden en gewelddadige films als Saw of The Passion of the Christ niet. Dus op welk onderzoek baseert de minister zich?

  “Deze beslissing is gebaseerd op de bevindingen van Peter Nikken, die onder meer zijn beschreven in zijn boek ‘mediageweld en kinderen’ uit 2007.”

  Opvallend is dat Peter Nikken zelf diverse malen heeft gezegd geen heil te zien in verbieden. Hij is er juist voor om opvoeders te leren om beter met diverse media om te gaan. De heer Nikken was helaas nog onbereikbaar voor commentaar, wel spraken we wetenschapper Jeroen Jansz, zelf expert op dit gebied. Jansz werkt ook intensief samen met Nikken. Volgens hem is een oproep tot verbieden ‘grote onzin’. “De interpretatie die het Ministerie heeft van het werk van Peter Nikken is een heel andere dan die ik zelf heb.”

  Onderzoek

  Daarnaast stelt Jansz op basis van zijn eigen onderzoek dat juist films en tv meer tot kopieergedrag leiden dan games bij kwetsbare groepen. Het is echter met name van belang dat ouders ‘mediawijs’ worden zodat ze met games, films en tv leren omgaan. Tegelijk geeft hij aan dat langjarige statistieken suggereren dat de huidige popcultuur niet bijdraagt aan meer criminaliteit. “Het aanbod van media waarin geweld zit is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Maar de statistieken tonen geen toename in gewelddadige criminaliteit.” Jansz noemt dit ‘smeuïge informatie’ omdat de opponenten van games deze cijfers negeren. “Tot 1995 leken criminaliteitscijfers in de pas te lopen met een groeiend media aanbod. Maar nu daalt de criminaliteit terwijl het media aanbod stijgt. Opeens worden die statistieken niet meer genoemd.”

  Jansz noemt het zorgelijk dat het Ministerie van Justitie zo selectief met de feiten omgaat en ‘winkelt’ in het onderzoek van Nikken om toch maar een vorm van censuur te legitimeren.

  Control magazine
 • http://petities.nl/petitie/stop-de-boekverbranding-20/

Plaats reactie

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.

Log in om te reageren