1. TK Verkiezingen 2012 - 1ste Tussentijdse IGF Polling

Re: TK Verkiezingen 2012 - 1ste Tussentijdse IGF Polling

VVD
 • VVD
 • FIGHT
 • Wel een catchy tune hoor.
  Jij ik wij, SP! tututudududu
 • Wat is mis met prostitutie? Beter dat er hoeren zijn zodat alle freaks hun gang kunnen gaan dan dat ze zomaar gaan verkrachten enzo.
 • Eens.
 • Een overzichtje van mijn politieke standpunten:

  Ik ben voor meer nivellering. Dit kun je doen door veelverdieners meer belasting te laten betalen (of de huur van scheefwoners te verhogen of rijken minder kinderbijslag te geven), maar eigenlijk vind ik dat het hele loongebouw op de schop moet. Er mogen van mij best inkomensverschillen zijn, want anders is er geen prikkel om te studeren en te kiezen voor een baan met een hoge verantwoordelijkheid en moeilijkheidsgraad, maar de inkomenskloof die er nu is tussen beroepen moet veel kleiner worden gemaakt.

  Ik ben voor hogere straffen op gewelds- en zedenmisdrijven. Een dader moet zijn verdiende loon krijgen. De verhouding tussen de straf van de dader en het leed van het slachtoffer is nu ver te zoeken. Bij lichte criminaliteit vind ik overigens niet dat de overheid strenger moet straffen. Daar moet er meer aandacht worden besteed aan preventie (voorkomen dat mensen misdaden begaan) en heropvoeding (voorkomen dat mensen opnieuw misdaden begaan).

  Ik ben tegen een referendum. De opkomst is vaak niet groot en de mening van alle mensen die niet hebben gestemd wordt genegeerd. (De stemmers vallen vaak onder een bepaalde doelgroep. Denk aan een referendum met de vraag zoals 'moet er worden bezuinigd op het onderwijs?', dan zijn het vooral studenten die massaal zullen stemmen en niet de hele samenleving.) De formulering van de stelling valt ook te manipuleren, zodat die leidt tot een gewenste uitkomst.

  Ik ben voor bezuinigingen op de publieke omroep, omdat ik van mening ben dat de omroepen zich moeten richten op de kerntaken: ruimte geven aan nieuws, opinie, cultuur en educatie. De overheid moet veel minder geld besteden aan amusement op de televisie. Ik wil liever niet dat mijn belastinggeld besteed wordt aan overbetaalde acteurs en presentators, of aan het maken van programma's waar ik toch niet naar kijk.

  Moslims hebben het het recht op islamitische scholen en om moskeeën te bouwen. Ik zie geen reden waarom dit niet zo zou mogen blijven. Ook mogen moslimvrouwen van mij hoofddoeken dragen bij normale overheidsfuncties. Het is naar mijn mening discriminerend dat de islam de hoofddoek verplicht voor de vrouw, maar Nederlandse moslima's kiezen vrijwel altijd vrijwillig voor de hoofddoek, dus er is geen sprake van onderdrukking.

  Qua donorsysteem ben ik voor een 'ja, tenzij'-systeem. Ik vind zelfbeschikking van het individu en het redden van mensenlevens allebei zeer belangrijk, maar in dit geval gaan de twee niet samen. Hier vind ik dat het redden van mensenlevens zwaarder weegt dan persoonlijke vrijheid. Bovendien heeft men de mogelijkheid om 'nee' zeggen. Ik vind overigens dat er aan die mogelijkheid niet getornd mag worden.

  Ik ben tegen de afschaffing van de studiebeurs, omdat de maatregel studeren minder toegankelijkheid maakt. Beginnen aan een opleiding brengt helaas steeds meer financiële risico's met zich mee. Studenten die geen rijke ouders hebben zijn de dupe.

  De lerarenbonus is een voortvloeisel van het te ver doorgeslagen marktdenken van het neoliberalisme. Ik ben ook een grote tegenstander van het competentiegerichte onderwijs.

  Ik ben tegen marktwerking in de zorg, want ik vrees dat marktwerking tot minder hoge kwaliteit en/of hogere prijzen leidt in de zorg. De belangen van patiënten zijn het belangrijkst in de zorg, niet winst.

  De monarchie mag van mij worden afgeschaft. Er zijn nuttigere dingen waar ons belastinggeld naar toe kan gaan. Het is ook apart te noemen dat iemand een bepaald beroep toegewezen krijgt vanwege zijn afkomst.

  Politie-inzet bij voetbalwedstrijden en andere grote evenementen kost veel geld. Daarom vind ik dat de politiekosten best doorgerekend mogen worden in een ticketheffing, of de organisatie moet zelf zorgen voor de veiligheid als dat enigszins mogelijk is.

  Ik ben tegen het verkorten van de WW: het neemt nog meer zekerheid weg van de werkloze, terwijl het alleen maar moeilijker is geworden om een baan te vinden.

  Ik ben tegen de versoepeling van het ontslagrecht, omdat het de positie van de werknemer kwetsbaarder maakt.

  Ik ben voor hervorming van de hypotheekrenteaftrek. Villa's hoeven niet door de belastingbetaler te worden gefinancierd.

  Megastallen passen niet bij een diervriendelijke veehouderij. Dierenwelzijnsnormen moeten in Nederland en internationaal worden aangescherpt

  De vleestaks is een goed teken dat de overheid milieuonvriendelijk gedrag ontmoedigt.

  Ik geef kerncentrales het nadeel van de twijfel, omdat het gevaarlijke radioactieve afval duizenden jaren blijft bestaan.

  Kilometerheffing lijkt me eerlijker voor de automobilist en beter voor het milieu. Als het uitvoerbaar is ben ik er een voorstander van.

  Van mij mogen winkels op zondag open zolang mensen niet in de verdrukking komen om op zondagen te werken.

  Voor kunst en cultuur is minder geld in crisistijd. Dat geldt ook voor defensie, hoewel Nederland moet blijven deelnemen aan vredeshandhavende missies.

  Maar niet voor ontwikkelingssamenwerking. Minder geld betekent dat we minder levens kunnen redden. Wij kunnen nog bezuinigen, maar de mensen in de derde wereld niet.

  Softdrugs en coffeeshops mogen legaal blijven. Prostitutie vind ik niet goed en mag van mij wel afgeschaft worden.

  Ik denk dat wegen vooral goed onderhouden moeten worden en niet per sé hoeven te worden verbreed.

  De verhoging van het hoge btw-tarief naar 21% en de accijnsverhoging op tabak en alcohol lijken me geen verkeerde bezuinigingen.

  Bezuinigen op het pgb en het passend onderwijs zou betekenen dat we rekening van de crisis voor een deel neerleggen bij de zwakkeren. Ook voor de verhoging van de AOW-leeftijd zie ik liever een alternatieve bezuinigingsmaatregel.

  Meeste affiniteit met: PvdA, PvdD, SP en CU. GroenLinks en D66 iets minder.
  Dariee, is that you?! :| Paar dingen waar ik het niet mee eens ben zijn highlighted, maar verder vrijwel een perfecte omschrijving van hoe ik over de zaken hier denk.

  Over geweld en straffen: naar mijn idee wordt de 'kracht' van een opsluiting veel te ondergewaardeerd, dus de straffen nog zwaarder maken is voor mij niet noodzakelijk. Vind dat iets te 'onzinnig', want naar mijn idee is de boodschap dat iemand iets verkeerd heeft gedaan al meer dan duidelijk door zoveel rechten te ontnemen.

  Over referendum: to be honest, ben hier nog redelijk meningloos over. Al vind ik jouw uitzetting zeker een interessante en neig ik er wel sterk naar. Ook heb ik het idee dat 'de meerderheid' niet per definitie het beste voor heeft met iedereen en we hébben al volksvertegenwoordigers gekozen. Over het algemeen vind ik politici net wat betrouwbaarder om beslissingsverantwoordelijkheid te krijgen dan de gemiddelde burger, wat dat betreft.

  Over de publieke omroepen: hoeft wat mij betreft niet echt op bezuinigd te worden, omdat dit wel 'for the greater good' is in mijn ogen. Kijk weinig televisie, zelfs al amper publieke omroepen, maar toch hebben ze in mijn ogen wel duidelijk 'verlichtend' nut. Wat wel voorop moet staan, is dat er flink op salarissen gekort mag worden. Publieke omroepen zijn van de staat, wat presentatoren volgens die logica tot ambtenaren maakt. In other words: Balkenendenorm!

  Over prositutie: persoonlijk ben ik zeer 'pro-choice', 'sex positive' en feministisch, dus zolang 'sex work' wordt uitgevoerd met duidelijke 'consent', is het in mijn ogen een baan als geen ander en zou iedereen zelf moeten weten wat ze met hun lichaam willen doen op seksueel gebied.

  Lijkt alsof ik alsnog veel op- en aanmerkingen heb, maar in principe komt dit voor het overgrote merendeel overeen met hoe ik tegen de Nederlandse samenleving aankijk. Had in ieder geval meermaals het idee dat mijn 'ik uit een alternatief universum' aan het woord was.
 • D66 of Piratenpatij…
 • Het is beter dan het verbieden en door het te gedogen wek je als land niet de indruk dat je er voor bent.
 • Een overzichtje van mijn politieke standpunten:

  Ik ben voor meer nivellering. Dit kun je doen door veelverdieners meer belasting te laten betalen (of de huur van scheefwoners te verhogen of rijken minder kinderbijslag te geven), maar eigenlijk vind ik dat het hele loongebouw op de schop moet. Er mogen van mij best inkomensverschillen zijn, want anders is er geen prikkel om te studeren en te kiezen voor een baan met een hoge verantwoordelijkheid en moeilijkheidsgraad, maar de inkomenskloof die er nu is tussen beroepen moet veel kleiner worden gemaakt.

  Ik ben voor hogere straffen op gewelds- en zedenmisdrijven. Een dader moet zijn verdiende loon krijgen. De verhouding tussen de straf van de dader en het leed van het slachtoffer is nu ver te zoeken. Bij lichte criminaliteit vind ik overigens niet dat de overheid strenger moet straffen. Daar moet er meer aandacht worden besteed aan preventie (voorkomen dat mensen misdaden begaan) en heropvoeding (voorkomen dat mensen opnieuw misdaden begaan).

  Een referendum lijkt mij geen goed idee. De opkomst is vaak niet groot en de mening van alle mensen die niet hebben gestemd wordt genegeerd. (De stemmers vallen vaak onder een bepaalde doelgroep. Denk aan een referendum met de vraag zoals 'moet er worden bezuinigd op het onderwijs?', dan zijn het vooral studenten die massaal zullen stemmen en niet de hele samenleving. Een referendum over strengere immigratieregels zou vooral de aandacht trekken van de PVV-stemmers, om nog een voorbeeld te noemen.) Daarnaast valt de formulering van de stelling te manipuleren, zodat die leidt tot een gewenste uitkomst. Bovendien denk ik dat de meeste mensen geen zin hebben om naast de parlementaire verkiezingen nog vaker naar de stembus te gaan. Dan kiezen we al volksvertegenwoordigers. Meer democratie hoeft niet altijd beter te zijn.

  Ik ben voor bezuinigingen op de publieke omroep, omdat ik van mening ben dat de omroepen zich moeten richten op de kerntaken: ruimte geven aan nieuws, opinie, cultuur en educatie. De overheid moet veel minder geld besteden aan amusement op de televisie. Ik wil liever niet dat mijn belastinggeld besteed wordt aan overbetaalde acteurs en presentators, of aan het maken van programma's waar ik toch niet naar kijk.

  Moslims hebben het het recht op islamitische scholen en om moskeeën te bouwen. Ik zie geen reden waarom dit niet zo zou mogen blijven. Ook mogen moslimvrouwen van mij hoofddoeken dragen bij normale overheidsfuncties. Het is naar mijn mening discriminerend dat de islam de hoofddoek verplicht voor de vrouw, maar Nederlandse moslima's kiezen vrijwel altijd vrijwillig voor de hoofddoek, dus er is geen sprake van onderdrukking. (Het punt is dat de vrouwen het zelf niet discriminerend vinden, maar het beschouwen als een normaal onderdeel van hun geloof. Ontneem de vrouwen daarom niet de vrijheid om om te gaan met hun geloof zoals ze dat zelf graag willen. Dat heet vrijheid van godsdienst.)

  Qua donorsysteem ben ik voor een 'ja, tenzij'-systeem. Ik vind zelfbeschikking van het individu en het redden van mensenlevens allebei zeer belangrijk, maar in dit geval gaan de twee niet samen. Hier vind ik dat het redden van mensenlevens zwaarder weegt dan persoonlijke vrijheid. Bovendien heeft men de mogelijkheid om 'nee' zeggen. Ik vind overigens dat er aan die mogelijkheid niet getornd mag worden.

  Ik ben tegen de afschaffing van de studiebeurs, omdat de maatregel studeren minder toegankelijkheid maakt. Beginnen aan een opleiding brengt helaas steeds meer financiële risico's met zich mee. Studenten die geen rijke ouders hebben zijn de dupe.

  De lerarenbonus is een voortvloeisel van het te ver doorgeslagen marktdenken van het neoliberalisme. Ik ben ook een fel tegenstander van het competentiegerichte onderwijs. In plaats van extra aandacht voor de excellente student moet er meer aandacht komen voor de studenten die moeite hebben.

  Ik ben tegen marktwerking in de zorg, want ik vrees dat marktwerking tot minder hoge kwaliteit en/of hogere prijzen leidt in de zorg. De belangen van patiënten zijn het belangrijkst in de zorg, niet winst.

  De monarchie mag van mij worden afgeschaft. Er zijn nuttigere dingen waar ons belastinggeld naar toe kan gaan. Het is ook apart te noemen dat iemand een bepaald beroep toegewezen krijgt vanwege zijn afkomst.

  Politie-inzet bij voetbalwedstrijden en andere grote evenementen kost veel geld. Daarom vind ik dat de politiekosten best doorgerekend mogen worden in een ticketheffing, of de organisatie moet zelf zorgen voor de veiligheid als dat enigszins mogelijk is.

  Ik ben tegen het verkorten van de WW: het neemt nog meer zekerheid weg van de werkloze, terwijl het alleen maar moeilijker is geworden om een baan te vinden.

  Ik ben tegen de versoepeling van het ontslagrecht, omdat het de positie van de werknemer kwetsbaarder maakt.

  Ik ben voor hervorming van de hypotheekrenteaftrek. Villa's hoeven niet door de belastingbetaler te worden gefinancierd.

  Megastallen passen niet bij een diervriendelijke veehouderij. Dierenwelzijnsnormen moeten in Nederland en internationaal worden aangescherpt. De bio-industrie heeft prioriteit.

  De vleestaks is een goed teken dat de overheid milieuonvriendelijk gedrag ontmoedigt.

  Ik geef kerncentrales het nadeel van de twijfel, omdat het gevaarlijke radioactieve afval duizenden jaren blijft bestaan.

  Kilometerheffing lijkt me eerlijker voor de automobilist en beter voor het milieu. Als het uitvoerbaar is ben ik er een voorstander van.

  Van mij mogen winkels op zondag open zolang mensen niet in de verdrukking komen om op zondagen te werken.

  Voor kunst en cultuur is minder geld in crisistijd. Dat geldt ook voor defensie, hoewel Nederland moet blijven deelnemen aan vredeshandhavende missies.

  Maar niet voor ontwikkelingssamenwerking. Minder geld betekent dat we minder levens kunnen redden. Wij kunnen nog bezuinigen, maar de mensen in de derde wereld niet.

  Softdrugs en coffeeshops mogen legaal blijven. Wel zou de overheid door middel van voorlichting de mythe moeten doorbreken dat wiet tamelijk onschadelijk is. Prostitutie vind ik niet goed en mag van mij wel verboden worden. Bij de bestrijding moeten exploitanten en klanten aangepakt worden, niet de prostituees.

  Hulp bij zelfdoding moet mogelijk zijn wanneer iemand uitzonderlijk en uitzichtloos lijdt. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer een patiënt zijn leven voltooid vindt, moeten artsen niet worden betrokken. Momenteel is een abortus volgens de wet tot 24 weken zwangerschap mogelijk. Deze periode moet in ieder geval niet langer worden gemaakt.

  Ik denk dat wegen vooral goed onderhouden moeten worden en niet per sé hoeven te worden verbreed.

  Ik ben een voorstander van Europese samenwerking. De EU heeft ons veel goeds gebracht. Maar veel zuidelijke landen in Europa, waar een heel andere cultuur heerst op gebied van begrotingsbeleid en het betalen van belasting, hadden we er beter niet bij kunnen hebben.

  De verhoging van het hoge btw-tarief naar 21% en de accijnsverhoging op tabak en alcohol lijken me geen verkeerde bezuinigingen.

  Bezuinigen op het pgb en het passend onderwijs zou betekenen dat we de rekening van de crisis voor een deel neerleggen bij de zwakkeren. Ook voor de verhoging van de AOW-leeftijd zie ik liever een alternatieve bezuinigingsmaatregel.

  Ik zie mezelf als een sociaal-democraat. Ik heb de meeste affiniteit met de PvdA, PvdD, SP en CU. Met GL en D66 iets minder. Op de PVV of de SGP zou ik nooit stemmen. De VVD en het CDA staan ideologisch gezien ook te ver van mij af. Ik ben niet lid van een politieke partij.
 • Lol 14 mensen die op PVDA stemmen en dat na het debacle van Samsom <img alt=":D" src="/plugins/sceditor/emoticons/grin.png" />

  Ohnee, iemand doet iets wat hij beter anders had kunnen doen, snel, pak pek en veren!
 • Als het aan InsideGamer ligt dus een coalitie van D66 en de Piratenpartij… Interessant ;).
 • Samson is een fucking yup in zn hybride autotje. Al dacht ik dat hij goed begonnen was, afgelopen week na het akkoord van GL,D66,CDA,VVD,CU was die toch stukken minder vond ik.
 • De PvdA zijn het binnen hun eigen partij niet eens met elkaar eens, dus dan vraag ik me af hoe ze het dan met andere partijen eens kunnen worden. Dat bleek ook maar eens uit dit verdrag, dat het de PvdA gewoon teveel tijd kostte.
 • Ja, Henk en Ingrid niet…
 • Wat is daar lol aan? Je gaat toch niet een partij afrekenen op enkel incidenten? Je kijkt naar veel meer, zoals het partijprogramma, of dat programma feasible is icm andere partijprogramma's etc…
 • Edit dubbelpost argggghghg
 • Lol 14 mensen die op PVDA stemmen en dat na het debacle van Samsom :D
 • De functies zijn echt niet overbetaald, verdienen naar verantwoordelijkheid is toch niet vreemd? Persoonlijk vind ik wel dat er bepaalde regels aan de bonussen en de gouden handdrukken gesteld moeten worden. Dit wil zeggen: deze moeten niet vanzelfsprekend zijn of contractueel vastgelegd worden als zijnde zekerheid, maar ook naar prestatie gegeven worden. Als een topman een functie verlaat terwijl het bedrijf half in diggelen ligt en deze contractueel nog een paar miljoen mee krijgt terwijl er ontslagen vallen in het bedrijf om te kunnen overleven heb ik het wel wat moeilijk om dat ok te vinden eigenlijk.
 • Om nog maar te zwijgen over de verantwoordelijkheid die je als arts draagt.
 • De lonen in Nederland zijn heel fair als je kijkt naar de rest van de wereld. Bijvoorbeeld Amerika waar de verhouding tussen CEO en werknemer rond de 475:1 ligt. Nederland ligt volgens mij rond de 10 of 15:1. Ga je dit lager maken, wat is dan je incentive om een bedrijf op te starten en als CEO zijnde bijna alle risico's op je te nemen?
  De winst? Voor eigenaren van bedrijven of grootaandeelhouders zou het niet zo'n probleem zijn. Eerder hoog-opgeleiden die in loondienst werken (artsen, rechters en dergelijke). Waarom zou je als arts jaren tijd en geld investeren in een specifieke specialisatie als je nauwelijks meer verdient dan een hoofdverpleger?

Plaats reactie

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.

Log in om te reageren